Metro Bratislava

 

Názov:

Metro Bratislava

Sídlo:

Primaciálne nám.1 , 811 01 Bratislava

Verejný podiel:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (34%) / Mesto Bratislava (66%)

Vlastník:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR/Mesto Bratislava

Počet zamestnancov (2012):

8

Priemerná mzda (2012):

1794Náklady a výnosyDozorná rada:


Predseda Dozornej rady:
PhDr. Vladimír Drozda (27.04.2004 - 20.03.2007)
Ing. Karol Kolada (28.04.2003 - 20.03.2007)
Dušan Roman (22.03.1999 - 04.06.2003)
Ing. Anton Žatko (22.03.1999 - 09.02.2001)
Ing. Helena Kavcová (09.02.2001 - 19.05.2004)

Člen Dozornej rady:
Izabella Jégh
Ing. Gabriel Baláž
Ing. Slavomír Drozd
Ing. Miroslav Bialko
Mgr. Martin Katriak
Ing. Branislav Kušík
JUDr. Martin Ožvald
JUDr. Monika Ďurechová

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Branislav Kušík (04.05.2007 - 22.11.2017)
Ing. Branislav Kušík (04.05.2007 - 04.07.2011)
Ing. Ernest Huska (26.02.1999 - 04.06.2003)
Ing. Tomáš Fabor (20.11.1997 - 22.03.1999)
Mgr. Oliver Kríž (12.11.2014 - 07.11.2015)
Ing. Igor Bendík (30.06.2011 - 07.11.2015)
Ing. Karol Fajnor (30.06.2011 - 07.11.2015)
Ing. Peter Hanulík (30.06.2011 - 07.11.2015)
Ing. Stanislav Kendra (30.06.2011 - 23.01.2013)
Ing. Tomáš Ágošton (30.06.2011 - 18.04.2012)
Mgr. Vladimír Kubovič (30.06.2011 - 02.09.2014)
Ing. Alexander Cirák (10.12.2009 - 08.10.2015)
Ing. Alexander Cirák (10.12.2009 - 04.07.2011)
JUDr. Oľga Dmitrieva (19.03.2009 - 04.07.2011)
Ing. Radovan Majerský (04.05.2007 - 20.01.2010)
Ing. Jozefína Baranová (06.03.2007 - 04.07.2011)
Ing. Libor Gašpierik (06.03.2007 - 07.11.2015)
Ing. Libor Gašpierik (06.03.2007 - 04.07.2011)
Ing. Peter Dubček (06.03.2007 - 04.07.2011)
JUDr. Andrej Danko (06.03.2007 - 27.03.2009)
Mgr. Viera Kyselicová (06.03.2007 - 04.07.2011)
Miroslav Encinger (06.03.2007 - 04.07.2011)
PhDr. Štefan Holčík (06.03.2007 - 04.07.2011)
Ing. Ľubomír Partika (13.12.2005 - 22.05.2007)
Ing. Branislav Raninec (28.04.2003 - 20.03.2007)
Ing. Marek Fábry (28.04.2003 - 17.12.2004)
Ing. Marek Fábry (28.04.2003 - 20.03.2007)
Ing. Renáta Lajošová (28.04.2003 - 10.01.2006)
Ing.Arch. Andrej Petrek (28.04.2003 - 20.03.2007)
JUDr. Tomáš Korček (28.04.2003 - 20.03.2007)
Mgr. Tomáš Korček (28.04.2003 - 19.05.2004)
Ing. Gejza Vegh (14.10.2002 - 04.06.2003)
Ing. Anton Brath (20.11.1997 - 04.06.2003)
Ing. Boris Dobrotka (22.03.1999 - 04.06.2003)
Ing. Ernest Huska (22.03.1999 - 09.12.2002)
Ing. Ján Žatko (09.02.2001 - 04.06.2003)
Ing. Jozef Mička, CSc. (09.02.2001 - 04.06.2003)
Ing. Marcela Plešková (09.02.2001 - 09.12.2002)
Ing. Milan Čecho (20.11.1997 - 09.02.2001)
Ing. Peter Čecho (09.02.2001 - 04.06.2003)
Ing. Peter Mrvík (20.11.1997 - 22.03.1999)
Ing. Peter Nižňanský (20.11.1997 - 22.03.1999)
Ing. Peter Stach (20.11.1997 - 22.03.1999)
JUDr. Jozef Mikš - člen (21.08.2001 - 22.05.2007)
RNDr. Pavol Minárik (20.11.1997 - 22.03.1999)
RSDr. František Dej (22.03.1999 - 20.03.2007)

Predseda predstavenstva:
Ing. Vladimír Michálek
RNDr. Želmíra Greifová
Ing. Peter Ivan (30.06.2011 - 07.11.2015)
JUDr. Slávka Kukučková (30.06.2011 - 07.11.2015)

Členovia predstavenstva:
JUDr. Martin Dilong
Ing. Juraj Šterbatý
Ing. Ildikó Virágová
Mgr. Ing. Peter Bobula

Bývalí členovia Predstavenstva:
Dr. František Dej (30.06.2011 - 07.11.2015)
Ing. Ildikó Virágová (30.06.2011 - 07.11.2015)
Ing. Rastislav Nemec (30.06.2011 - 12.11.2014)
Mgr. Ing. Peter Bobula (30.06.2011 - 07.11.2015)
Ing. Alexander Ballek (27.03.2009 - 04.07.2011)
Ing. Ján Hanko (20.03.2007 - 27.03.2009)
Ing. Ján Odzgan (20.11.1997 - 22.03.1999)
Ing. Jaroslav Hnatič (09.12.2002 - 20.03.2007)
Ing. Ladislav Csáder (09.12.2002 - 20.03.2007)
Ing. Marta Čarnogurská (22.03.1999 - 20.03.2007)
Ing. Milan Jurečka (20.03.2007 - 04.07.2011)
Ing. Miroslav Čutka (20.11.1997 - 22.03.1999)
Ing. Pavol Vlček (20.11.1997 - 22.03.1999)
Ing. Peter Ďuračka (20.11.1997 - 22.03.1999)
Ing. Peter Klučka (09.02.2001 - 09.12.2002)
Ing. Vladimír Kovalčík (09.02.2001 - 09.12.2002)
Ing. Vladimír Kovalčík (22.03.1999 - 09.02.2001)
JUDr. Henrieta Danišová (20.11.1997 - 22.03.1999)
JUDr. Henrieta Danišová (22.03.1999 - 09.02.2001)
PhDr. Viera Lehoczká, PhD. (04.07.2009 - 04.07.2011)
Stanislav fiala (20.03.2007 - 04.07.2009)

Iný vrcholový manažment:
JUDr. Martin Dilong
Izabella Jégh
Ing. Vladimír Michálek
Ing. Vladimír Michálek (23.11.2017 - 05.06.2018)
RNDr. Želmíra Greifová
Ing. Gabriel Baláž
Ing. Slavomír Drozd
Ing. Miroslav Bialko
Mgr. Martin Katriak
Ing. Branislav Kušík (04.07.2011 - 22.11.2017)
Mgr. Oliver Kríž (12.11.2014 - 07.11.2015)
Ing. Igor Bendík (30.06.2011 - 07.11.2015)
Ing. Karol Fajnor (30.06.2011 - 07.11.2015)
Ing. Peter Hanulík (30.06.2011 - 07.11.2015)
Ing. Stanislav Kendra (30.06.2011 - 23.01.2013)
Ing. Tomáš Ágošton (30.06.2011 - 18.04.2012)
Mgr. Vladimír Kubovič (30.06.2011 - 02.09.2014)
Ing. Alexander Cirák (04.07.2011 - 08.10.2015)
Ing. Libor Gašpierik (04.07.2011 - 07.11.2015)
Mgr. Ing. Peter Bobula
Mgr. Maroš Ožvald
Ing. Ildikó Virágová (23.11.2017 - 05.06.2018)
Ing. Ildikó Virágová
Ing. Juraj Šterbatý
JUDr. Martin Ožvald
JUDr. Monika Ďurechová
Ing. Vladimír Michálek (05.06.2018 - 16.06.2018)
Ing. Vladimír Michálek
Ing. Vladimír Michálek

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..