Rudné bane, štátny podnik

 

Názov:

Rudné bane, štátny podnik

Sídlo:

Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo hospodárstva SR

Webové sídlo:

http://rudnebane.sk/

E-mail na infožiadosti:

N/A

Telefón:

0484138910

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

2 900,00 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

250,00 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

558,38 € (2013)

Predseda dozornej rady:

Predseda predstavenstva:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

39

Priemerná mzda (2012):

936

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

š.p.

IČO:

00007838

Vznik:

01.07.1989

Zriaďovateľ:

Ministerstvo hospodárstva SR


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Dušan Žúbor
Ing. Rudolf Šembera (01.03.2004 - 08.09.2009)
Ing. Dušan Oravec (01.03.2004 - 08.09.2009)

Člen Dozornej rady:
Ing. Ján Butkovský
doc. JUDr. Jaroslav Klátik, PhD.
Lýdia Patzová
Ing. František Pramuka

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Ján Butkovský (01.03.2016 - 19.03.2018)
Ing. Oto Šinkovic (01.06.2014 - 01.03.2016)
JUDr. Pavel Bubniak (01.06.2014 - 01.03.2016)
Ing. Branislav Mojžiš (01.06.2009 - 11.05.2012)
Ing. Branislav Mojžiš (01.06.2009 - 07.08.2014)
Ing. Rudolf Šembera (08.09.2009 - 07.08.2014)
Ing. Rudolf Šembera (08.09.2009 - 11.05.2012)
Ing. Štefan Molčík (01.06.2009 - 07.08.2014)
Ing. Štefan Molčík (01.06.2009 - 11.05.2012)
Ing. Marián Grzyb (26.03.2009 - 11.05.2012)
Ing. Marián Grzyb (26.03.2009 - 01.07.2016)
Ing. Branislav Mojžiš (01.02.2003 - 08.09.2009)
Ing. Martin Majling (01.02.2003 - 08.09.2009)

Riaditeľ:
JUDr. Peter Vágner
Ing. František Sekerka

Bývali riaditelia:
Ing. Ján Butkovský (03.07.2004 - 21.12.2005)
JUDr. Peter Vágner (11.05.2012 - 28.12.2015)
Mgr. Peter Vágner (03.10.2012 - 26.06.2014)
Ing. František Pavlík (27.05.1991 - 26.07.1995)
Ing. František Pavlík (24.02.2003 - 03.07.2004)
Ing. František Pavlík (26.07.1995 - 24.02.2003)
Ing. Jozef Širila (24.02.2003 - 03.07.2004)
Ing. Jozef Širila (21.12.2005 - 11.05.2012)
Ing. Jozef Širila (03.07.2004 - 21.12.2005)
Ing. Jozef Vaszilko (26.07.1995 - 24.02.2003)
Ing. Karol Danys (27.05.1991 - 26.07.1995)

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 3
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: 387044,32
Poznámka k hosp. výsledkom: Zaúčtované tržby z predaja dlhodobého majetku; gro výnosov pochádza z ostatných výnosov na hospodárskej činnosti
Poznámka k hosp. výsledkom: Zaúčtované tržby z predaja dlhodobého majetku; gro výnosov pochádza z ostatných výnosov na hospodárskej činnosti
Poznámka k hosp. výsledkom: Zaúčtované tržby z predaja dlhodobého majetku; gro výnosov pochádza z ostatných výnosov na hospodárskej činnosti
Poznámka k hosp. výsledkom: Zaúčtované tržby z predaja dlhodobého majetku; gro výnosov pochádza z ostatných výnosov na hospodárskej činnosti

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..