Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

 

Názov:

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.

Sídlo:

Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany

Vlastník:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Webové sídlo:

http://www.tsu.sk/

E-mail na infožiadosti:

jaroslav.crkon@tsu.sk

Telefón:

0337957111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

3 627,41 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

62,25 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

377,38 € (2014)

Kontakt pre verejnosť:

http://www.tsu.sk/index.php?l=sk&p=1&ps= 21

Počet zamestnancov (2013):

71Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
JUDr. Pavol Ňuňuk (15.12.2003 - 11.06.2008)
Ing. Soňa Sadloňová (18.07.2003 - 01.06.2005)

Člen Dozornej rady:
Ing. Lukáš Bobor
Ing. Ivan Pobjecký, CSc.
Ing. Josef Kalaš
Ing. Tomáš Bednárik
Ing. Marcel Svoboda - člen dozornej rady
Ing. František Kurej, PhD.

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Lukáš Bobor (15.11.2012 - 23.11.2017)
Ing. Ivan Pobjecký, CSc. (25.03.2013 - 15.12.2016)
Mgr. Marta Záhorská (01.05.2016 - 01.05.2016)
Ing. Zuzana Bučinová (24.02.2009 - 23.09.2010)
Mgr. Marta Záhorská (16.03.2011 - 01.05.2016)
doc. Ing. Miloš Čambál (15.09.2010 - 13.09.2011)
doc. Ing. Miloš Čambál (15.09.2010 - 01.05.2016)
Ing. Juraj Slováčik (01.06.2010 - 20.09.2011)
Ing. Juraj Slováčik (01.06.2010 - 13.09.2011)
Ing. Peter Lovecký (19.06.2008 - 01.09.2012)
Ing. Peter Lovecký (19.06.2008 - 13.09.2011)
Ing. Peter Lovecký (13.09.2011 - 01.09.2012)
Ing. Artur Bobovnický, CSc. (07.02.2008 - 04.07.2009)
JUDr. Lukáš Machala (07.02.2008 - 23.09.2010)
Mgr. Oľga Petrovicová (07.02.2008 - 29.08.2008)
Mgr. Martin Senčák (15.12.2003 - 11.06.2008)
Ing. Tomáš Bednárik (13.01.1984 - 01.05.2016)
Dušan Ábel (13.09.2011 - 20.09.2011)
Dušan Ábel (18.07.2003 - 20.09.2011)
Dušan Ábel (18.07.2003 - 13.09.2011)
Ing. Jana Levická (13.09.2011 - 01.05.2013)
Ing. Jana Levická (18.07.2003 - 13.09.2011)
Ing. Jana Levická (18.07.2003 - 01.05.2013)
Ing. Jaromír Markovič (18.07.2003 - 11.06.2008)
Ing. Miroslav Varga, CSc. (18.07.2003 - 01.06.2005)

Riaditeľ:
Ing. Jaroslav Crkoň
Ing. Jaroslav Crkoň
Ing. Mária Svitková
Ing. Mária Svitková

Bývali riaditelia:
Ing. Jaroslav Crkoň (01.09.2012 - 24.11.2015)
Ing. Jaroslav Crkoň (24.11.2015 - 01.05.2016)
Ing. Mária Svitková (24.11.2015 - 01.05.2016)
Ing. Mária Svitková (01.05.2013 - 24.11.2015)
JUDr. Tomáš Korček (09.09.2011 - 13.09.2011)
JUDr. Tomáš Korček (13.09.2011 - 01.09.2012)
JUDr. Tomáš Korček (30.06.2011 - 09.09.2011)
Ing. Dušan Letko (05.03.2013 - 01.05.2013)
Ing. Dušan Letko (20.11.2012 - 05.03.2013)
Ing. Dušan Letko (01.05.2013 - 24.11.2015)
Ing. Ján Matuška (13.09.2011 - 20.09.2011)
Ing. Ján Matuška (23.09.2010 - 13.09.2011)
Ing. Emanuel Godál (18.07.2003 - 11.06.2008)
Ing. Emanuel Godál (25.03.1999 - 18.07.2003)
Ing. Emanuel Godál (11.06.2008 - 13.09.2011)
Ing. Emanuel Godál (13.09.2011 - 20.11.2012)
Ing. Anna Ondrášiková (11.06.2008 - 13.09.2011)
Ing. Anna Ondrášiková (13.09.2011 - 20.11.2012)
Ing. Anna Ondrášiková (18.07.2003 - 11.06.2008)
Ing. Anna Ondrašiková (01.06.1998 - 18.07.2003)
Ing. Ivan Cvengroš (01.06.1998 - 18.07.2003)
Ing. Ivan Cvengroš (18.07.2003 - 11.06.2008)
Ing. Ivan Cvengroš (11.06.2008 - 23.09.2010)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Jaroslav Crkoň
Ing. Jaroslav Crkoň (01.02.2017 - 28.06.2017)
Ing. Jaroslav Crkoň
Ing. Mária Svitková
Ing. Mária Svitková
Ing. Mária Svitková
Ing. Mária Svitková (01.05.2013 - 24.11.2015)
Ing. Mária Svitková (01.02.2017 - 28.06.2017)
Ing. Josef Kalaš (01.05.2016 - 01.05.2016)
Ing. Tomáš Bednárik
Ing. Tomáš Bednárik (01.05.2016 - 01.05.2016)
Ing. Tomáš Bednárik (28.06.2017 - 12.12.2017)
Ing. Tomáš Bednárik
Mgr. Marta Záhorská
Mgr. Marta Záhorská
Mgr. Marta Záhorská (16.03.2011 - 01.05.2016)
doc. Ing. Miloš Čambál (13.09.2011 - 01.05.2016)
Ing. Juraj Slováčik (13.09.2011 - 20.09.2011)
Ing. Tomáš Bednárik (13.01.1984 - 01.05.2016)
Ing. Dušan Letko (01.05.2013 - 24.11.2015)
Ing. Marcel Svoboda - člen dozornej rady
JUDr. Adriana Ručkayová
Ing. Jozef Kalaš
Ing. Lukáš Bobor (28.06.2017 - 12.12.2017)
Ing. Lukáš Bobor
Ing. Marcel Svoboda
Ing. Marcel Svoboda
Ing. Marcel Svoboda (28.06.2017 - 12.12.2017)
Ing. Lukáš Bobor (28.06.2017 - 12.12.2017)
Ing. Lukáš Bobor
Ing. František Kurej PhD.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..