Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

 

Názov:

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

Sídlo:

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 841 04 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo životného prostredia SR

E-mail na infožiadosti:

info@vvb.sk

Telefón:

0906311111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

3 300,00 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

64 664,4 € (2012)

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Predseda dozornej rady:

Predseda predstavenstva:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

231

Priemerná mzda (2012):

1576,29

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

š.p.

IČO:

00156752

Vznik:

01.01.1989

Zriaďovateľ:

Ministerstvo životného prostredia SR


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Mgr. Denisa Madulová (25.04.2012 - 15.06.2014)

Člen Dozornej rady:
Ing. Juraj Kalivoda
Ing. Elena Bobulová
RSDr. Vladimír Rak
Mgr. Peter Tóth
Ing. Jozef Korl
Tibor Fonód
Ing. Marián Molnár
Mgr. Jana Nečasová

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Elena Bobulová (15.02.2004 - 25.04.2012)
Ing. Elena Bobulová (15.06.2014 - 07.10.2017)
Ing. Elena Bobulová (25.04.2012 - 15.06.2014)
Ing. Elena Bobulová (15.02.2004 - 15.06.2014)
RSDr. Vladimír Rak (15.06.2014 - 11.02.2017)
Mgr. Peter Tóth (15.06.2014 - 11.02.2017)
Ing. Slavomír Brudňák (01.05.2009 - 15.12.2010)
Ing. Vladimír Kocian (01.05.2009 - 08.04.2010)
Mgr. Richard Galovič (15.06.2014 - 02.02.2016)
Ing. Béla Sánta (17.05.2011 - 25.04.2012)
Ing. Béla Sánta (17.05.2011 - 15.06.2014)
Mgr. Denisa Madulová (01.04.2011 - 25.04.2012)
Ing. Juraj Maťo (23.02.2010 - 25.04.2012)
Ing. Juraj Maťo (23.02.2010 - 15.06.2014)
Ing. Miroslav Sklenařík (25.04.2012 - 15.06.2014)
Ing. Miroslav Sklenařík (15.02.2004 - 25.04.2012)
Ing. Miroslav Sklenařík (15.02.2004 - 15.06.2014)
Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. (01.05.2009 - 15.12.2010)
Ing. Ladislav Bödi (15.02.2004 - 18.08.2009)
Ing. Roman Hubač (15.02.2004 - 18.08.2009)
JUDr. Janka Navrátilová (15.02.2004 - 18.08.2009)

Riaditeľ:
Ing. Daniel Kvocera

Bývali riaditelia:
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku (22.06.2016 - 13.01.2017)
Ing. Emília Palková (20.01.2010 - 29.09.2010)
Ing. Andrej Kasana, PhD. (08.04.2016 - 22.06.2016)
Ing. Ladislav Lazár (02.07.2012 - 08.04.2016)
Ing. Ladislav Lazár (25.04.2012 - 02.07.2012)
JUDr. Peter Hajduček (29.06.2012 - 08.04.2016)
Ing. Michal Bordean (25.04.2012 - 25.04.2012)
Ing. Michal Bordean (27.04.2011 - 25.04.2012)
Ing. Emília Palková (09.08.2007 - 25.09.2007)
Ing. Emília Palková (28.11.2007 - 05.11.2009)
Ing. Emília Palková (25.09.2007 - 28.11.2007)
Ing. Emília Palková (09.02.2007 - 09.08.2007)
Ing. Eugen Cirák (29.09.2010 - 30.09.2010)
Ing. Henrich Herceg (31.12.2005 - 11.10.2006)
Ing. Ivan Veselý (01.04.1992 - 23.08.1995)
Ing. Ivan Veselý (23.08.1995 - 22.02.1999)
Ing. Ivan Veselý (22.02.1999 - 22.08.2002)
Ing. Ján Hummel (01.04.1992 - 23.08.1995)
Ing. Ján Hummel (23.08.1995 - 14.01.1998)
Ing. Ján Hummel (14.01.1998 - 22.02.1999)
Ing. Ján Hummel (22.02.1999 - 17.05.1999)
Ing. Ján Hummel (21.07.1999 - 31.12.2005)
Ing. Ján Stanko (16.09.1994 - 23.08.1995)
Ing. Ján Stanko (23.08.1995 - 22.02.1999)
Ing. Jozef Fedorkovič (11.10.2006 - 09.08.2007)
Ing. Jozef Fedorkovič (09.08.2007 - 25.09.2007)
Ing. Jozef Obložinský (01.01.1989 - 23.08.1995)
Ing. Jozef Obložinský (23.08.1995 - 14.01.1998)
Ing. Jozef Obložinský (14.01.1998 - 22.02.1999)
Ing. Jozef Obložinský (22.02.1999 - 21.07.1999)
Ing. Július Binder (01.01.1989 - 22.02.1999)
Ing. Ladislav Gáll (22.08.2002 - 19.09.2006)
Ing. Ladislav Gáll (30.09.2010 - 28.12.2010)
Ing. Ladislav Gáll (28.12.2010 - 25.04.2012)
Ing. Ladislav Tóth (31.12.2005 - 11.10.2006)
Ing. Ľubomír Fides (11.10.2006 - 09.08.2007)
Ing. Ľubomír Fides (09.08.2007 - 25.09.2007)
Ing. Ľubomír Fides (05.11.2009 - 20.01.2010)
Ing. Ľubomír Fides (20.01.2010 - 29.09.2010)
Ing. Marián Hvizdoš (01.04.1992 - 23.08.1995)
Ing. Marián Hvizdoš (23.08.1995 - 22.02.1999)
Ing. Marián Hvizdoš (22.02.1999 - 17.05.1999)
Ing. Marián Hvizdoš (18.12.2009 - 29.09.2010)
Ing. Marián Mihálik (28.11.2007 - 05.11.2009)
Ing. Miroslav Záviš (11.10.2006 - 09.08.2007)
Ing. Miroslav Záviš (09.08.2007 - 25.09.2007)
Ing. Peter Kmeť (28.11.2007 - 05.11.2009)
Ing. Roman Straka (05.05.2007 - 09.08.2007)
Ing. Roman Straka (09.08.2007 - 28.11.2007)
Ing. Roman Straka (28.11.2007 - 20.10.2009)
Ing. Václav Mališka (01.01.1989 - 01.04.1992)
Ing. Vladimír Bakeš (22.02.1999 - 17.05.1999)
Ing. Vladimír Bakeš (17.05.1999 - 31.12.2005)
Ing. Vladimír Brezáni (19.09.2006 - 30.09.2006)
Ing. Vladimír Brezáni (30.09.2006 - 05.05.2007)
Ing. Vladimír Kocian (20.10.2009 - 18.12.2009)
Ing. Vladimír Kocian (20.01.2010 - 30.09.2010)
Ing. Zuzana Bučinová (21.07.1999 - 31.12.2005)
Ing. Zuzana Bučinová (31.12.2005 - 11.10.2006)
Mgr. Peter Antal (30.09.2010 - 27.04.2011)
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku (22.06.2016 - 07.10.2017)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Juraj Kalivoda
Ing. Elena Bobulová (15.06.2014 - 07.10.2017)
RSDr. Vladimír Rak (15.06.2014 - 11.02.2017)
Mgr. Peter Tóth (15.06.2014 - 11.02.2017)
Ing. Jozef Korl
Ing. Jozef Korl (01.07.2015 - 11.04.2018)
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku (22.06.2016 - 13.01.2017)
Mgr. Richard Galovič (15.06.2014 - 02.02.2016)
Ing. Béla Sánta (25.04.2012 - 15.06.2014)
Ing. Juraj Maťo (25.04.2012 - 15.06.2014)
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku (22.06.2016 - 07.10.2017)
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku
Tibor Fonód
Ing. Marián Molnár
MALICH advokátska kancelária, s.r.o.
Henrieta Šebeňová
Ing. Alfréd Ilka
Ing. Andrej Kasana PhD.
Ing. Daniel Kvocera
Ing. Daniel Kvocera (01.02.2017 - 19.07.2017)
Ing. Daniel Kvocera
Ing. Dušan Voleský
Ing. Jana Penzešová
Ing. Pavol Jurčík PhD.
Mgr. Dagmar Zmeková
Mgr. Stela Ištvánfyová
Mgr. Tomáš Bumbál PhD. (19.07.2017 - 04.01.2018)
Mgr. Tomáš Bumbál PhD.
MSc. Erika Nováková MBA (19.07.2017 - 11.07.2018)
MSc. Erika Nováková MBA
Mgr. Jana Nečasová
Ing. Daniel Kvocera
Ing. Jozef Korl
Ing. Jozef Korl (19.07.2017 - 30.05.2018)
Ing. Marián Molnár
Tibor Fonód
Mgr.Bc. Tomáš Bumbál PhD. (04.01.2018 - 30.05.2018)
Mgr.Bc. Tomáš Bumbál PhD.
HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik
Mgr. Martin Horňák
Mgr. Martin Horňák
Mgr.Bc. Tomáš Bumbál PhD.
Ing. David Hlubocký
Ing. Rastislav Kovalčík

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
Riaditelia úsekov sú volení na základe výberového konania za prítomnosti zástupcov MŽP SR, člena Dozornej rady a Odborovej organizácie podniku.

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 12
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: 9 253 774,96
Súdne spory - komentár: Spoločnosť v prípade úspechu v 20 súdnych sporoch môže získať 203 055 984,18 EUR.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..