Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

 

Názov:

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Sídlo:

Olejkárska 1, 811 09 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Webové sídlo:

http://www.dpb.sk/

E-mail na infožiadosti:

sekretariat.gr@dpb.sk

Telefón:

0259501111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

959,28 € (priemerná mesačná)

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

475,55 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Predseda dozornej rady:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

2782

Priemerná mzda (2012):

980

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

00492736

Vznik:

20.04.1994

Zriaďovateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Mgr. Jozef Uhler (29.06.2011 - 16.10.2015)
Mgr. Rastislav Žitný
Ing. Bronislav Weigl (07.03.1996 - 08.03.1999)
Ing. Peter Discantiny (07.03.1996 - 19.04.1999)
Ladislav Kianička (19.04.1999 - 27.11.2003)

Člen Dozornej rady:
Ing. Katarína Augustinič
Štefan Linner
Mgr. Jozef Uhler
Ján Budaj
Mgr. Peter Cabrnoch
Gabriela Ferenčáková
Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
Ing. Vladimír Rafaj
Ing. Karol Kállay
JUDr. Mgr. Jozef Uhler
JUDr. Richard Mikulec
JUDr. Milan Vetrák, PhD.

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Peter Šramko (29.03.2007 - 29.06.2011)
Mgr. Jozef Uhler (16.10.2015 - 23.03.2017)
Ján Budaj (16.10.2015 - 30.11.2017)
Gabriela Ferenčáková (16.10.2015 - 30.11.2017)
Ing. Vladimír Rafaj (30.03.2011 - 29.06.2011)
Ing. Karol Kállay (30.03.2011 - 29.06.2011)
Ing. Tomáš Fabor (29.03.2007 - 29.06.2011)
Anna Dytertová (29.06.2011 - 16.10.2015)
Ing. Ivan Švejna (29.06.2011 - 16.10.2015)
Ing. Martin Borguľa (29.06.2011 - 16.10.2015)
Ing. Vladislav Hečko (29.06.2011 - 16.10.2015)
Milan Radvanyi (29.06.2011 - 31.03.2015)
Ing. Anton Beleš (29.03.2007 - 29.06.2011)
Ing. Bronislav Weigl (29.03.2007 - 29.06.2011)
Ing. Ján Brezák (29.03.2007 - 29.06.2011)
Ing. Karol Kállay (29.03.2007 - 05.04.2011)
Ing. Vladimír Mráz (29.03.2007 - 29.06.2011)
Peter Horanský (29.03.2007 - 05.04.2011)
Soňa Záporožanová (29.03.2007 - 29.06.2011)
Bc. Peter Kolesár (26.03.2003 - 09.06.2007)
Emil Galgóci (26.03.2003 - 09.06.2007)
Ing. Róbert Kadnár (26.03.2003 - 09.06.2007)
Ing. Róbert Struhár (26.03.2003 - 09.06.2007)
JUDr. Milan Hagovský (26.03.2003 - 09.06.2007)
Mgr. Marián Dragúň, CSc. (26.03.2003 - 09.06.2007)
Peter Horanský (08.03.1999 - 19.04.1999)
Peter Horanský (26.03.2003 - 09.06.2007)
Emil Galgóci (07.03.1996 - 27.11.2003)
František Srnanský (19.04.1999 - 27.11.2003)
Ing. Ernest Hanulák, CSc. (07.03.1996 - 19.04.1999)
Ing. František Hirja (07.03.1996 - 19.04.1999)
Ing. Ján Kotuľa (19.04.1999 - 27.01.2003)
Ing. Ján Odzgan (05.03.2001 - 27.11.2003)
Ing. Ján Vondrák (28.06.1996 - 19.04.1999)
Ing. Juraj Bulík (07.03.1996 - 28.06.1996)
Ing. Juraj Bulík (20.04.1994 - 07.03.1996)
Ing. Miroslav Hrabovský (07.03.1996 - 08.03.1999)
Ing. Pavol Vlček (07.03.1996 - 19.04.1999)
Ing. Peter Bobula (20.04.1994 - 07.03.1996)
Ing. Peter Discantiny (19.04.1999 - 09.06.2007)
Ing. Štefan Bašťovanský (28.06.1996 - 19.04.1999)
Ing. Tomáš Fabor (19.04.1999 - 05.03.2001)
Ing. Viera Kelešiová (20.04.1994 - 07.03.1996)
Ing. Vladimír Bajan (07.03.1996 - 28.06.1996)
Ing. Vladimír Lunáček (20.04.1994 - 28.06.1996)
Ing. Vladimír Sirotka (20.04.1994 - 07.03.1996)
Ing.arch. Anita Mudrochová (20.04.1994 - 19.04.1999)
Ing.arch. Milan Haviar (20.04.1994 - 07.03.1996)
Ján Novotný (07.03.1996 - 19.04.1999)
Jaroslav Sládek (07.03.1996 - 08.03.1999)
Jozef Tomek (08.03.1999 - 09.06.2007)
JUDr Silvester Minarovič (28.06.1996 - 19.04.1999)
Pavol Kubovič (19.04.1999 - 27.01.2003)
Pavol Podloha (07.03.1996 - 08.03.1999)
Peter Bakič (08.03.1999 - 27.11.2003)
Richard Szabó (20.04.1994 - 07.03.1996)
RNDr. Ján Smrek (07.03.1996 - 19.04.1999)
RNDr. Miloš Lampert (20.04.1994 - 07.03.1996)
RNDr. Tibor Klačanský (20.04.1994 - 07.03.1996)
Stanislav Tobolák (08.03.1999 - 19.04.1999)

Predstavenstvo:
predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Milan Urban
Mgr. Alexander Sako (29.06.2011 - 16.10.2015)
Ing. Jaroslav Štrba
Ing. Ľubomír Belfi (29.06.2011 - 16.10.2015)

Členovia predstavenstva:
Mgr. Martin Erdössy
Mgr. Alexander Sako
Ing. Pavol Kubala, PhD.
Ing. Pavol Kubala, PhD.
JUDr. Alexander Sako
Ing. Pavol Kubala, PhD.

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Martin Berta, CSc. (09.06.2007 - 29.06.2011)
Mgr. Martin Erdössy (16.10.2015 - 23.03.2017)
Mgr. Alexander Sako (16.10.2015 - 23.03.2017)
Ing. Pavol Kubala, PhD. (16.10.2015 - 19.10.2016)
Ing. Roman Masár (29.06.2011 - 16.10.2015)
Ing. Ján Kotuľa (09.06.2007 - 22.12.2010)
RSDr. František Dej (18.02.2000 - 08.04.2002)
Dr. František Dej (22.12.2010 - 29.06.2011)
Ing. Pavel Derkay (31.08.2010 - 29.06.2011)
Ing. Bronislav Weigl (29.06.2011 - 16.10.2015)
Ing. Bronislav Weigl (08.04.2002 - 27.11.2003)
Ing. Ernest Hanulák, CSc. (19.04.1999 - 08.04.2002)
Ing. Tomáš Fabor (07.03.1996 - 19.04.1999)
Bc. Ivan Bútora (29.06.2011 - 16.10.2015)
Ing. Peter Rusňák (29.06.2011 - 16.10.2015)
Ing. Roman Kováč (29.06.2011 - 16.10.2015)
Ing. Albín Stanek (07.03.1996 - 28.06.1996)
Ing. Anton Brath (07.03.1996 - 19.04.1999)
Ing. Igor Dula, CSc. (20.04.1994 - 07.03.1996)
Ing. Ján Zachar (28.10.1997 - 06.04.2005)
Ing. Ján Zachar (06.04.2005 - 09.06.2007)
Ing. Jaroslav Jelšík (19.04.1999 - 18.02.2000)
Ing. Jozef Harvančík (27.11.2003 - 09.06.2007)
Ing. Jozef Šujan (19.04.1999 - 27.11.2003)
Ing. Karol Kolada (27.11.2003 - 09.06.2007)
Ing. Peter Dubovan (20.04.1994 - 07.03.1996)
Ing. Peter Forgáč (20.04.1994 - 28.06.1996)
Ing. Peter Klučka (20.04.1994 - 28.05.1997)
Ing. Peter Mattoš (28.05.1997 - 19.04.1999)
Ing. Roman Haščík (28.06.1996 - 19.04.1999)
Ing. Tatiana Mikušová (27.11.2003 - 09.06.2007)
Ing. Viliam Majda (08.04.2002 - 27.11.2003)
Ing. Vojtech Štefan Kobetič (28.06.1996 - 28.10.1997)
JUDr. Ivan Letaš (20.04.1994 - 06.03.1996)
JUDr. Martin Jerguš (06.03.1996 - 07.03.1996)
JUDr. Peter Hríb (27.11.2003 - 09.06.2007)
Karol Kolada (19.04.1999 - 08.04.2002)
Ľubomír Plai (08.04.2002 - 13.08.2002)
Mgr. Gerti Duni (09.06.2007 - 29.06.2011)
PhDr. Branislav Záhradník (09.06.2007 - 31.08.2010)
RNDr. Milan Cílek (09.06.2007 - 29.06.2011)
RNDr. Oto Nevický (13.08.2002 - 27.11.2003)
Ing. Pavol Kubala, PhD. (16.10.2015 - 26.06.2018)

Iný vrcholový manažment:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Štefan Linner
Mgr. Jozef Uhler (29.06.2011 - 16.10.2015)
Mgr. Rastislav Žitný
Mgr. Ing. Radoslav Olekšák
Ing. Vladimír Rafaj
Ing. Vladimír Rafaj
Ing. Karol Kállay
Ing. Karol Kállay
Ing. Pavel Derkay (16.04.2009 - 31.08.2010)
JUDr. Martin Jerguš (07.03.1996 - 29.06.2011)
Ing. Róbert Kadnár (21.06.2007 - 16.04.2009)
JUDr. Richard Mikulec
JUDr. Milan Vetrák, PhD.

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: vo výročnej správe (nenachádza sa číslo, uvedený je spor s WIXOON, s.r.o.)
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: 38 186 €
Súdne spory - komentár: (zaúčtovaná rezerva spoločnosti na súdne spory k 31.12.2012)

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..