Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

 

Názov:

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Sídlo:

Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Webové sídlo:

http://www.olo.sk/

E-mail na infožiadosti:

zakazka@olo.sk

Telefón:

0250110111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

60 899 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

nesprístupnili

Predseda dozornej rady:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2012):

378

Priemerná mzda (2012):

1074

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

00681300

Vznik:

01.10.1992

Zriaďovateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
JUDr. Ing. Martin Kuruc
PaedDr. Oliver Kríž
RNDr. Marta Černá - člen od: 9.4.03 do: 10.6.03 (11.06.2003 - 26.05.2004)
Mgr. Mária Demeterová (01.01.2002 - 12.02.2004)
Ján Meleg (25.01.2002 - 26.05.2004)
Michal Greško (01.10.1992 - 22.05.1995)

Člen Dozornej rady:
Ing. Iveta Hanulíková
Ing. Radoslav Kasander
Mgr. Peter Pilinský
Ing. Milan Černý
Dagmar Vyskupová
Jozef Šteffek
Ján Alman
Ján Takáč

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Slavomír Drozd (28.06.2011 - 21.01.2016)
JUDr. Ing. Martin Kuruc (17.10.2015 - 17.10.2015)
PaedDr. Oliver Kríž (17.10.2015 - 17.10.2015)
Ing. Ján Odzgan (22.05.1995 - 07.02.1996)
RNDr. Marta Černá (25.03.2004 - 23.06.2007)
Ing. Jarmila Tvrdá (28.06.2011 - 17.10.2015)
Jozef Šteffek (24.11.2014 - 19.02.2016)
Ing. Ivan Kulhány (28.06.2011 - 17.10.2015)
Ing. Milan Černý (28.06.2011 - 17.10.2015)
Marian Greksa (28.06.2011 - 17.10.2015)
RNDr. Gregor Kravjanský (15.04.2011 - 19.02.2016)
RNDr. Gregor Kravjanský (15.04.2011 - 28.06.2011)
Ing. Vladimír Kuchta (03.12.2009 - 28.06.2011)
Ing. Vladimír Kuchta (03.12.2009 - 25.11.2014)
Doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc. (17.04.2007 - 28.06.2011)
Ing. Alexander Ballek (17.04.2007 - 28.06.2011)
Ing. Arch. Ivan Boháč (17.04.2007 - 28.06.2011)
Ing. Vladislav Čapček (17.04.2007 - 28.06.2011)
Nadežda Orságová (17.04.2007 - 28.06.2011)
Stanislav Topor (28.06.2005 - 14.05.2011)
Viliam Ingeli (15.04.2004 - 20.10.2006)
Ing. Jozef Augustín (25.03.2004 - 23.06.2007)
Ing. Pavel Blažej (25.03.2004 - 23.06.2007)
JUDr. Lucia Krmíčková (25.03.2004 - 23.06.2007)
Ing. Anna Kapišínska (12.03.2004 - 06.01.2010)
Ing. Ján Langoš (09.04.2003 - 23.06.2007)
Ing. Jozef Augustín (09.04.2003 - 26.05.2004)
Ján Genčík (09.04.2003 - 26.05.2004)
Mgr. Jana Drobová (19.06.2000 - 12.02.2004)
Anton Turkovič (01.10.1992 - 22.05.1995)
Božena Hlubocká (14.11.1996 - 26.05.2004)
Ing. Anna Voštinárová (01.10.1992 - 12.02.2004)
Ing. Marta Matayova (01.10.1992 - 07.02.1996)
Ing. Peter Stach (07.02.1996 - 25.01.2002)
Ing. Peter Stach (22.05.1995 - 07.02.1996)
Ing. Roman Vavrík (07.02.1996 - 14.11.1996)
Ján Meleg (05.11.1999 - 25.01.2002)
Jozef Melek (06.08.1999 - 05.11.1999)
Mária Hlubocká (07.02.1996 - 14.11.1996)
Mária Motolíková (01.10.1992 - 26.05.2004)
Mgr. Jana Drobová (22.05.1995 - 07.02.1996)
Pavol Suran (01.10.1992 - 22.05.1995)
RNDr. Viera Čeplíková (14.11.1996 - 06.08.1999)

Predstavenstvo:
predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Július Papán
RNDr. Branislav Cimerman
Ľuboš Majer (28.06.2011 - 17.10.2015)
Ing. Roman Achimský (28.06.2011 - 17.10.2015)

Členovia predstavenstva:
Mgr. Martina Czigányiková
Ing. Rudolf Slezák
Ing. Tomáš Mikus

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Martin Čatloš (28.06.2011 - 05.06.2012)
Ing. Rudolf Slezák (17.10.2015 - 08.08.2017)
PhDr. Štefan Holčík (12.02.2004 - 26.05.2004)
Ing. Martin Hančák (06.11.2012 - 17.10.2015)
Ing. Vladimír Kuchta (26.05.2004 - 23.06.2007)
Ing. Peter Stach (26.05.2004 - 23.06.2007)
Ing. Ivan Medvecký (28.06.2011 - 17.10.2015)
Ing. Jarmila Melichárková (28.06.2011 - 17.10.2015)
Ing. Vladimír Švábík (28.06.2011 - 17.10.2015)
Róbert Majoroš (28.06.2011 - 17.10.2015)
Blahomíra Hambálková (01.10.1992 - 27.12.1993)
Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. (22.05.1995 - 26.05.2004)
Dušan Roman (06.08.1999 - 25.01.2002)
Ing. Anna Pavlovičová (12.02.2004 - 23.06.2007)
Ing. Anna Pavlovičová (23.06.2007 - 28.06.2011)
Ing. Anton Beleš (01.10.1992 - 27.12.1993)
Ing. Branislav Raninec (23.06.2007 - 28.06.2011)
Ing. Ivan Iliš (27.12.1993 - 06.08.1999)
Ing. Ivan Maďar (27.12.1993 - 22.05.1995)
Ing. Ivan Paulička (01.10.1992 - 27.12.1993)
Ing. Ján Havránek (06.08.1999 - 12.02.2004)
Ing. Ján Králik, CSc. (23.06.2007 - 28.06.2011)
Ing. Ján Májek (01.10.1992 - 27.12.1993)
Ing. Jana Crkoňová (26.05.2004 - 23.06.2007)
Ing. Justína Lopušníková (22.05.1995 - 26.05.2004)
Ing. Libor Pajdlhauser, CSc. (01.10.1992 - 27.12.1993)
Ing. Marek Hargaš (23.06.2007 - 28.06.2011)
Ing. Mária Belovičová (27.12.1993 - 07.02.1996)
Ing. Mária Belovičová (07.02.1996 - 12.02.2004)
Ing. Martin Kuruc (26.05.2004 - 23.06.2007)
Ing. Milan Šajban (01.10.1992 - 27.12.1993)
Ing. Peter Ďuračka (22.05.1995 - 06.08.1999)
Ing. Peter Juriga (24.10.2009 - 28.06.2011)
Ing. Peter Šinály (23.06.2007 - 24.10.2009)
Ing. Peter Stach (25.01.2002 - 26.05.2004)
Ing. Richard Sulík (04.08.2004 - 23.06.2007)
Ing. Roman Achimský (23.06.2007 - 24.10.2009)
Ing. Stanislav Tokoš (01.10.1992 - 27.12.1993)
Ing. Stanislav Vaňo (01.10.1992 - 22.05.1995)
Ing. Viera Kimerlingová (23.06.2007 - 28.06.2011)
Ing. Vladimír Kuchta (25.01.2002 - 26.05.2004)
Jezef Michel (01.10.1992 - 27.12.1993)
JUDr. Valentín Mikuš (14.05.2011 - 28.06.2011)
Mgr. Mária Demeterová (22.05.1995 - 25.01.2002)
Mgr. Valentín Mikuš (24.10.2009 - 14.05.2011)
Milan Gaál (01.10.1992 - 22.05.1995)
PhDr. Stanislav Horváth (01.10.1992 - 27.12.1993)
PhDr. Štefan Holčík, CSc. (26.05.2004 - 23.06.2007)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Slavomír Drozd (28.06.2011 - 21.01.2016)
Mgr. Martina Czigányiková
Ing. Július Papán
Ing. Július Papán (01.02.2017 - 22.07.2017)
Ing. Július Papán
Ing. Iveta Hanulíková
Ing. Radoslav Kasander
Mgr. Peter Pilinský
Ing. Milan Černý
JUDr. Ing. Martin Kuruc (17.10.2015 - 17.10.2015)
PaedDr. Oliver Kríž (17.10.2015 - 17.10.2015)
Dagmar Vyskupová
Jozef Šteffek
Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. Jarmila Tvrdá (28.06.2011 - 17.10.2015)
Ing. Rudolf Slezák (01.02.2017 - 22.07.2017)
Jozef Šteffek (24.11.2014 - 19.02.2016)
Ing. Ivan Kulhány (28.06.2011 - 17.10.2015)
Ing. Milan Černý (28.06.2011 - 17.10.2015)
Marian Greksa (28.06.2011 - 17.10.2015)
RNDr. Gregor Kravjanský (28.06.2011 - 19.02.2016)
Ing. Vladimír Kuchta (28.06.2011 - 25.11.2014)
Ján Alman
Ján Takáč
BARRISTER LEGAL s. r. o.
Ing. Tomáš Mikus
Ing. Tomáš Mikus (01.02.2017 - 22.07.2017)
Mgr. Martina Czigányiková (01.02.2017 - 22.07.2017)
RNDr. Branislav Cimerman
RNDr. Branislav Cimerman (01.02.2017 - 22.07.2017)
RNDr. Branislav Cimerman

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
Iní členovia vrcholvého manažmentu sú vyberaní na základe výberového konania, ktoré prebieha na personálnom oddelení. Výber schvaľuje Generálny riaditeľ.

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 4
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: cca 425 000
Súdne spory - komentár: spor s Obvodným úradom Bratislava ako správcom štátnych pozemkov v bývalom areály spoločnosti OLO, a.s. Florea o zaplatenie prenájmu za pozemky pod stavbami vo vlastníctve OLO, a.s. je vo výške 423 tisíc Eur.
Súdne spory - komentár: test

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

2% z dane: test

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..