ČD Cargo, a.s.

 

Názov:

ČD Cargo, a.s.

Sídlo:

Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha, Česká republika

Vlastník:

Zahraničná spoločnosť

Webové sídlo:

https://www.cdcargo.cz/

E-mail na infožiadosti:

info@cdcargo.cz

Telefón:

+420972242255Náklady a výnosyPočet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje