Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s.

 

Názov:

Tipos, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Sídlo:

Brečtanová 1, 831 01 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo financií SR

Webové sídlo:

http://www.tipos.sk/

E-mail na infožiadosti:

info@tipos.sk 

Telefón:

0259419111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

11 302 683 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

49 035,44 € (2013)

Predseda dozornej rady:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

120

Priemerná mzda ():

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

31340822

Vznik:

28.01.1993

Zriaďovateľ:

Ministerstvo financií SR


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Jaroslav Mikla (23.04.2012 - 03.09.2012)
Ing. Radko Kuruc, PhD. (17.05.2013 - 21.09.2017)
Ing. Radko Kuruc, PhD.
JUDr. Marián Valko (03.09.2012 - 21.09.2017)

Člen Dozornej rady:
Ing. Radko Kuruc, PhD.
Ing. Radko Kuruc, PhD.
Ing. Albín Kotian
Ing. Lenka Havlovičová
Ing. Ján Štefanek
Ing. Vladimír Štric
Mgr. Tomáš Szabo, predseda dozornej rady
JUDr. Peter Matta
Ing. Mgr. Pavol Kolenčík, PhD.
Ing. Vladimír Štric
Ing. Martin Lokša
Ing. Radko Kuruc, PhD. podpredseda dozornej rady

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Radko Kuruc, PhD. (21.09.2017 - 21.09.2017)
Ing. Radko Kuruc, PhD. (31.01.2013 - 17.05.2013)
Ing. Vladimír Štric (03.09.2012 - 21.09.2017)
JUDr. Roman Ožvold (08.11.2006 - 10.08.2010)
Ing. Vladimír Štric (03.09.2012 - 08.07.2015)
Bc. Roman Foltin (21.10.2010 - 03.09.2012)
Ing. Robert Hulák (21.10.2010 - 03.09.2012)
Ing. Peter Malík (02.08.2010 - 23.04.2012)
Ing. Günther Furin (14.07.2010 - 13.08.2010)
Ing. Veronika Manduchová (07.07.2010 - 08.07.2015)
Ing. Veronika Manduchová (07.07.2010 - 23.04.2012)
Ing. Ján Štefanek (08.06.2010 - 23.04.2012)
Ing. Ján Štefanek (08.06.2010 - 09.06.2015)
Ing. Tomáš Richter (08.11.2006 - 10.08.2010)
Ing. Vladimír Štric (08.11.2006 - 10.08.2010)
Ing. Miloslav Marek (17.06.2005 - 19.07.2005)
Ing. Miloslav Marek (17.06.2005 - 05.08.2010)
Mgr. Miloš Prelec (08.06.2005 - 30.06.2010)
Mgr. Miloš Prelec (08.06.2005 - 28.04.2009)
Mgr. Miloš Prelec (08.06.2005 - 05.06.2008)
Ing. Peter Malík (22.12.2003 - 21.11.2006)
Ing. Peter Malík (26.11.2002 - 06.08.2003)
Ján Murgaš (27.01.2003 - 21.11.2006)
Petr Papanek (27.01.2003 - 21.11.2006)
Ing. Mário Schwab (26.11.2002 - 06.08.2003)
Ing. Alžbeta Bohonyová (23.09.1994 - 30.08.1995)
Ing. Eva Šimková (04.06.1996 - 06.07.2000)
Ing. Helena Ivaničová (30.08.1995 - 25.05.2004)
Ing. Ivan Krivosudský (30.08.1995 - 04.06.1996)
Ing. Ján Barczi (07.12.1998 - 05.12.2002)
Ing. Ján Vančík (31.03.1998 - 07.12.1998)
Ing. Juraj Laurinc (28.01.1993 - 31.03.1998)
Ing. Katarína Janoková (06.07.2000 - 11.06.2005)
Ing. Ladislav Čambal (07.12.1998 - 05.12.2002)
Ing. Ladislav Čambal (23.09.1994 - 30.08.1995)
Ing. Mária Kováčová (03.06.1997 - 31.03.1998)
Ing. Martin Benko (07.12.1998 - 06.07.2000)
Ing. Peter Pisoň (06.07.2000 - 11.06.2005)
Ing. Štefan Lackovič (29.05.1998 - 07.12.1998)
JUDr. Ĺudovít Marinčák (28.01.1993 - 23.09.1994)
Peter Židovský (28.01.1993 - 23.09.1994)
PhDr. Ivan Horváth (28.01.1993 - 23.09.1994)
PhDr. Milan Jankovský (28.01.1993 - 23.09.1994)

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Ján Barczi (12.02.2015 - 15.05.2015)
Ing. Ján Barczi (03.09.2012 - 12.02.2015)
Ing. Ján Barczi (31.05.2012 - 03.09.2012)
Ing. Günther Furin (23.04.2012 - 31.05.2012)
PhDr. Ladislav Kriška (03.09.2012 - 12.11.2014)
Ing. Rastislav Sedmák

Členovia predstavenstva:
Ing. Peter Vanek
Ing. Ivan Litvaj
JUDr. Renáta Pisárová
Ing. Ján Barczi
Mgr. Martin Bohoš
Mgr. PhDr. Štefan Jaška
Mgr. Tomáš Szabo
Ing. Marek Jány
Ing. Peter Remiáš
Mgr. Radoslav Oliver Košík, diS.art LL.M.
Mgr. Radoslav Oliver Košík, LL.M.
JUDr. Róbert Bátovský

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Peter Vanek (03.09.2012 - 01.01.2017)
Ing. Ivan Litvaj (03.09.2012 - 01.01.2017)
JUDr. Renáta Pisárová (03.09.2012 - 01.01.2017)
Ing. Ján Barczi (15.05.2015 - 01.01.2017)
JUDr.Ing. Miloš Ronec (02.10.2010 - 23.04.2012)
Ing. Katarína Štefaničková (23.04.2012 - 03.09.2012)
Ing. Katarína Štefaničková (29.10.2010 - 23.04.2012)
Ing. Mário Schwab (13.08.2010 - 29.10.2010)
Ing. Günther Furin (13.08.2010 - 23.04.2012)
Ing. Ján Vančík (23.09.1994 - 04.06.1996)
Ing. Ladislav Čambal (28.01.1993 - 23.09.1994)
Mgr. Renáta Pisárová (03.09.2012 - 12.11.2014)
Mgr. Renáta Pisárová (03.09.2012 - 12.11.2014)
Mgr. Renáta Pisárová (03.09.2012 - 31.01.2013)
Ing. Milan Homoľa (23.04.2012 - 03.09.2012)
Ing. Milan Homoľa (10.08.2010 - 23.04.2012)
JUDr. Jozef Bannert (23.04.2012 - 03.09.2012)
JUDr. Jozef Bannert (13.08.2010 - 23.04.2012)
Baltazár Dubeň (29.05.1998 - 07.12.1998)
Doc. Dr. Marián Kudlej, CSc. (12.11.1997 - 31.03.1998)
Doc. Ing. Ján Lukáčik, CSc. (13.01.1994 - 23.09.1994)
Ing. Ivan Hargaš (28.01.1993 - 23.09.1994)
Ing. Ivan Jaroš (13.01.1994 - 23.09.1994)
Ing. Ivan Jaroš (07.12.1998 - 21.11.2006)
Ing. Ivan Krivosudský (04.06.1996 - 31.03.1998)
Ing. Ivan Litvaj (21.11.2006 - 10.08.2010)
Ing. Ján Barczi (10.04.2008 - 10.08.2010)
Ing. Ján Barczi (21.11.2006 - 01.03.2007)
Ing. Ján Barczi (01.03.2007 - 10.04.2008)
Ing. Jozef Sokira, CSc. (07.12.1998 - 05.12.2002)
Ing. Juraj Laurinc (06.08.2003 - 21.11.2006)
Ing. Marián Pochaba (31.03.1998 - 07.12.1998)
Ing. Martin Forro (31.03.1998 - 07.12.1998)
Ing. Milan Homoľa (05.12.2002 - 21.11.2006)
Ing. Oľga Kolářová (30.08.1995 - 03.10.1996)
Ing. Oľga Kolářová (23.09.1994 - 30.08.1995)
Ing. Pavel Murgaš (07.12.1998 - 05.12.2002)
Ing. Peter Hrnek, CSc. (31.03.1998 - 05.12.2002)
Ing. Peter Hrnek, CSc. (30.08.1995 - 12.11.1997)
Ing. Peter Kapusta (21.11.2006 - 10.08.2010)
Ing. Richard Frimmel (30.08.1995 - 07.12.1998)
Ing. Richard Frimmel (28.01.1993 - 30.08.1995)
Ing. Robert Nemcsics (03.10.1996 - 31.03.1998)
Ing. Stanislav Fuňa (21.11.2006 - 10.04.2008)
Ing. Stanislav Žiačik (05.12.2002 - 06.06.2006)
Ing. Stanislav Žiačik (13.08.2010 - 02.10.2010)
Ing. Stanislav Žiačik (06.06.2006 - 21.11.2006)
JUDr. Mária Ďurišinová (07.12.1998 - 05.12.2002)
JUDr. Milan Knop (13.11.2009 - 10.08.2010)
JUDr. Milan Knop (21.11.2006 - 13.11.2009)
Mgr. Ladislav Kriška (10.04.2008 - 13.11.2009)
Mgr. Ladislav Veselský (28.01.1993 - 23.09.1994)
PaedDr. Július Dubovský (13.01.1994 - 23.09.1994)
PhDr. Ladislav Kriška (13.11.2009 - 10.08.2010)
RNDr. Gejza Wimmer, CSc. (28.01.1993 - 13.01.1994)
Štefan Dobák (06.08.2003 - 14.07.2006)
Štefan Dobák (14.07.2006 - 21.11.2006)
Vincent Dubeň (30.08.1995 - 07.12.1998)
Ing. Katarína Melasová (01.01.2017 - 21.09.2017)
Mgr. Tomáš Szabo (01.01.2017 - 21.09.2017)
Ing. Marek Jány (01.01.2017 - 15.02.2018)
Mgr. Radoslav Oliver Košík, diS.art LL.M. (15.09.2017 - 01.01.2018)

Riaditeľ:
Ing. Ján Barczi
Ing. Ján Barczi
Ing. Ján Barczi

Bývali riaditelia:
Ing. Ján Barczi (15.05.2015 - 01.01.2017)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Radko Kuruc, PhD. (31.01.2013 - 17.05.2013)
Ing. Radko Kuruc, PhD. (21.09.2017 - 21.09.2017)
Ing. Albín Kotian (15.09.2017 - 12.04.2018)
Ing. Albín Kotian
Ing. Lenka Havlovičová
Ing. Ján Štefanek
Ing. Vladimír Štric (03.09.2012 - 21.09.2017)
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií SR
Ing. Peter Kováčik, MPH
Mgr. Tomáš Szabo
Mgr. Tomáš Szabo (16.05.2017 - 24.10.2017)
Ing. Vladimír Štric (03.09.2012 - 08.07.2015)
Ing. Veronika Manduchová (23.04.2012 - 08.07.2015)
Ing. Ján Barczi
Mgr. Martin Bohoš
Mgr. PhDr. Štefan Jaška
Ing. Katarína Melasová (01.01.2017 - 21.09.2017)
Ing. Katarína Melasová (16.05.2017 - 24.10.2017)
Ing. Katarína Melasová
Ing. Katarína Melasová
CLS Čavojský & Partners, s.r.o.
Ing. Marek Jány
Ing. Marek Jány (16.05.2017 - 13.03.2018)
Ing. Peter Remiáš
Mgr. Tomáš Szabo, predseda dozornej rady
JUDr. Peter Matta
Ing. Mgr. Pavol Kolenčík, PhD.
Ing. Vladimír Štric
Ing. Martin Lokša
Mgr. Radoslav Oliver Košík diS.art., LL.M.
Ing. Radko Kuruc, PhD. podpredseda dozornej rady
Ing. Radko Kuruc, PhD. podpredseda dozornej rady (15.09.2017 - 12.04.2018)
Ing. Rastislav Sedmák
JUDr. Róbert Bátovský
TIPKURZ, a.s.
Ing. Ján Štefanek (23.04.2012 - 09.06.2015)
TIPKURZ, a.s.
Ing. Albín Kotian, podpredseda dozornej rady

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: Spoločnosť odmietla informáciu zverejniť.
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: Spoločnosť odmietla informáciu zverejniť.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..