Slovak Telekom, a.s.

 

Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
Dr. Frank - Reinhard Bartsch (04.08.2004 - 02.06.2006)
Ing. Martin Velecký (10.04.2003 - 13.01.2007)
Ing. Anton Závodský (11.05.2001 - 14.01.2004)
Anton Závodský (01.08.2001 - 13.01.2004)
Dr. Frank-Reinhard Bartsch (01.08.2001 - 04.08.2004)
Ing. Dušan Faktor, CSc. (07.07.2000 - 01.08.2001)
Ing. Tibor Petrus (01.04.1999 - 07.07.2000)

Člen Dozornej rady:
Ing. Denisa Herdová
Miriam Kvočková
Ing. Drahoslav Letko
Konstantina Bata
Lamia Tewaag
Dr. Henning Never
Dr. Hans-Peter Schultz
Ing. Denisa Herdová

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Denisa Herdová (18.03.2013 - 19.03.2018)
Miriam Kvočková (18.03.2013 - 07.08.2017)
Lamia Tewaag (01.10.2015 - 10.10.2017)
Dr. Hans-Peter Schultz (27.04.2010 - 19.09.2011)
Ing. Gabriel Agárdy (01.04.1999 - 06.09.2000)
Anton Štefko (06.12.2006 - 01.07.2010)
Ing. Alojz Glinský (05.12.2003 - 13.01.2007)
Dr. Ralph Rentschler (10.05.2002 - 14.01.2004)
Ing. Jaroslav Volf (01.07.2010 - 30.12.2010)
Ing. Michal Lukačovič (17.09.2012 - 04.08.2015)
Mgr. Martin Habán (17.09.2012 - 04.08.2015)
Peter Weber (17.09.2012 - 17.09.2012)
Peter Weber (17.09.2012 - 04.08.2015)
Tanja Wehrhahn (09.11.2011 - 01.10.2015)
Ing. Ján Vozár (02.12.2010 - 17.09.2012)
Ing. Ján Vozár (02.12.2010 - 19.09.2011)
Ing. Katarína Lešková (02.12.2010 - 17.09.2012)
Ing. Katarína Lešková (02.12.2010 - 19.09.2011)
Ing. Miroslav Galamboš (02.12.2010 - 19.09.2011)
Ing. Miroslav Galamboš (02.12.2010 - 17.09.2012)
Ing. Slávka Jánošíková, PhD. (17.06.2010 - 30.12.2010)
Ing. Vincent Straka (17.06.2010 - 30.12.2010)
Andreas Hesse (27.04.2010 - 19.09.2011)
Andreas Hesse (27.04.2010 - 09.11.2011)
Cornelia Elisabeth Sonntag (27.04.2010 - 08.03.2013)
Cornelia Elisabeth Sonntag (27.04.2010 - 19.09.2011)
Ing. Ján Hláčik (28.02.2008 - 18.03.2013)
Ing. Ján Hláčik (28.02.2008 - 19.09.2011)
Ing. Július Maličký (28.02.2008 - 19.09.2011)
Ing. Július Maličký (28.02.2008 - 18.03.2013)
Milan Brlej (28.02.2008 - 18.03.2013)
Milan Brlej (28.02.2008 - 19.09.2011)
Norbert Schmidt (29.11.2007 - 20.05.2010)
Wolfgang Hauptmann (29.11.2007 - 20.05.2010)
Ing. Jiřina Perényiová (06.12.2006 - 01.07.2010)
Pavol Dlhoš (06.12.2006 - 01.07.2010)
Siegfried Pleiner (06.12.2006 - 21.12.2007)
Regine Bűttner (28.04.2006 - 10.10.2007)
Ing. Ľudovít Hintoš (19.12.2003 - 14.03.2008)
Jozef Opát (19.12.2003 - 14.03.2008)
JUDr. Eleonóra Valentová (05.12.2003 - 13.01.2007)
Dr. Albert Matheis (10.04.2003 - 20.05.2010)
Dr. Hans Peter Engel (10.04.2003 - 13.01.2007)
Dr. Klaus Nitschke (10.05.2002 - 14.01.2004)
Dr. Frank-Reinhard Bartsch (06.09.2000 - 01.08.2001)
Dr. Christoph von Damm (06.09.2000 - 06.09.2002)
Dr. Jens Nebendahl (06.09.2000 - 01.08.2001)
Dr. Jens Nebendahl (01.08.2001 - 06.09.2002)
Ing. Drahomír Mihálek (01.04.1999 - 18.01.2000)
Ing. Eva Sameková (01.04.1999 - 06.09.2000)
Ing. František Kurej (01.04.1999 - 18.01.2000)
Ing. Helena Kavcová (18.01.2000 - 06.09.2000)
Ing. Margita Vyoralová (01.04.1999 - 13.09.1999)
Ing. Milan Luknár (19.11.1999 - 01.08.2001)
Ing. Pavel Kyman (13.09.1999 - 14.03.2008)
Ing. Peter Druga (01.04.1999 - 19.11.1999)
Ing. Štefan Genčur (01.04.1999 - 06.02.2004)
Ján Martinovič (01.04.1999 - 06.02.2004)
JUDr. Eleonóra Valentová (18.01.2000 - 05.02.2004)
Viliam Podhorský (01.08.2001 - 05.02.2004)

Predseda predstavenstva:
Ing. Miroslav Majoroš
Ing. Miroslav Majoroš
Kerstin Günther (01.10.2015 - 10.02.2017)
Kerstin Günther
Ing. Michal Vaverka (17.09.2012 - 04.08.2015)
Ing. Michal Vaverka (17.09.2012 - 29.09.2014)
Ing. Martin Mác (19.09.2011 - 17.09.2012)
Guido Manfred Menzel (10.02.2017 - 01.07.2018)
Jose Perdomo Lorenzo (01.07.2018 - 01.10.2018)

Členovia predstavenstva:
Franco Musone Crispino
Darja A. Dodonova
Jose Perdomo Lorenzo

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Miroslav Majoroš (13.01.2007 - 19.09.2011)
Kerstin Günther (17.09.2012 - 01.10.2015)
Franco Musone Crispino (29.04.2013 - 10.02.2017)
Franco Musone Crispino (29.04.2013 - 01.07.2016)
Ing. Martin Mác (17.09.2012 - 04.08.2015)
Ing. Miloš Šujanský, PhD. M.B.A. (17.09.2012 - 04.08.2015)
Dr. Robert Hauber (19.09.2011 - 01.10.2015)
Dr. Robert Hauber (03.06.2011 - 19.09.2011)
Ing. Martin Mác (30.12.2010 - 19.09.2011)
Ing. Róbert Sándor (19.09.2011 - 17.09.2012)
Ing. Róbert Sándor (30.12.2010 - 19.09.2011)
Ing. Miloš Šujanský, M.B.A. (01.07.2010 - 19.09.2011)
Ing. Miloš Šujanský, M.B.A. (19.09.2011 - 17.09.2012)
Albert Pott (19.09.2011 - 17.09.2012)
Dr. Ralph Rentschler (19.09.2011 - 29.04.2013)
Dr. Ralph Rentschler (14.01.2004 - 19.09.2011)
Albert Pott (20.05.2010 - 19.09.2011)
Dr. Kai Höhmann (04.03.2002 - 14.01.2004)
Dr. Lutz Schade (21.10.2008 - 20.05.2010)
Dr. Mark Peter Montagne von Lillienskiold (11.01.2001 - 25.05.2005)
Fridbert Gerlach (04.03.2002 - 14.01.2004)
Horst A. Hermann (14.01.2004 - 04.07.2007)
Horst A. Hermann (04.07.2007 - 21.10.2008)
Ing. Gabriela Vavríková (30.09.2006 - 13.01.2007)
Ing. Gabriela Vavríková (14.01.2004 - 30.09.2006)
Ing. Igor Chochol (07.07.2000 - 26.09.2000)
Ing. Igor Chochol (01.04.1999 - 07.07.2000)
Ing. Imrich Nógell (01.04.1999 - 26.09.2000)
Ing. Ivan Doletina (13.01.2007 - 01.07.2010)
Ing. Jaroslav Volf (13.01.2007 - 01.07.2010)
Ing. Jozef Pavlík (26.09.2000 - 14.01.2004)
Ing. Juraj Beňo (01.07.2010 - 30.12.2010)
Ing. Ladislav Mikuš (11.01.2001 - 30.09.2002)
Ing. Ladislav Mikuš (18.12.2000 - 11.01.2001)
Ing. Marián Múdry (02.06.2006 - 13.01.2007)
Ing. Miloslav Torda (01.04.1999 - 26.09.2000)
Ing. Miroslav Krahulec (01.04.1999 - 26.09.2000)
Ing. Miroslav Majoroš (14.01.2004 - 13.01.2007)
Ing. Peter Stropko (26.09.2000 - 25.05.2005)
Ing. Peter Stropko (25.05.2005 - 02.06.2006)
Ing. Štefan Bugár (01.04.1999 - 01.06.1999)
Ing. Štefan Bugár (01.04.1999 - 13.09.1999)
Ing. Štefan Bugár (26.09.2000 - 15.01.2005)
Ing. Štefan Bugár (15.01.2005 - 13.01.2007)
Ing. Vladimír Zeman (13.01.2007 - 14.06.2007)
Ing. Vladimír Zeman (14.06.2007 - 01.07.2010)
JUDr. Emil Hubinák (01.04.1999 - 07.07.2000)
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. (01.07.2010 - 30.12.2010)
Szabolcs Gáborjáni-Szabó (25.05.2005 - 03.06.2011)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Denisa Herdová (18.03.2013 - 19.03.2018)
Miriam Kvočková (18.03.2013 - 07.08.2017)
Ing. Drahoslav Letko
Ing. Dušan Švalek
Deutsche Telekom Europe B.V.
Konstantina Bata
Lamia Tewaag (01.10.2015 - 10.10.2017)
Dr. Henning Never
Uršula Kráľová (17.03.2016 - 15.01.2018)
Uršula Kráľová
Dipl.Ing. Branimir Marić (01.07.2016 - 07.08.2017)
Dipl.Ing. Branimir Marić
JUDr. Ján Pitoňák
Stephan Eger
Ing. Rudolf Urbánek (01.07.2016 - 15.01.2018)
Ing. Rudolf Urbánek
Ing. Milan Vašina
Ing. Milan Vašina (01.07.2016 - 01.10.2018)
Dr. Robert Hauber (01.10.2015 - 01.07.2016)
Dipl. Ing. Branimír Marič (23.06.2015 - 01.07.2016)
Ing. Ján Adamec (23.06.2015 - 01.07.2016)
JUDr. Ján Pitoňák (23.06.2015 - 01.07.2016)
Mgr. Petra Berecová (23.06.2015 - 17.03.2016)
Ing. Michal Lukačovič (17.09.2012 - 04.08.2015)
Mgr. Martin Habán (17.09.2012 - 04.08.2015)
Peter Weber (17.09.2012 - 17.09.2012)
Peter Weber (17.09.2012 - 04.08.2015)
Tanja Wehrhahn (09.11.2011 - 01.10.2015)
Ing. Ján Vozár (19.09.2011 - 17.09.2012)
Ing. Katarína Lešková (19.09.2011 - 17.09.2012)
Ing. Miroslav Galamboš (19.09.2011 - 17.09.2012)
Cornelia Elisabeth Sonntag (27.04.2010 - 08.03.2013)
Cornelia Elisabeth Sonntag (27.04.2010 - 01.10.2015)
Ing. Ján Hláčik (19.09.2011 - 18.03.2013)
Ing. Július Maličký (19.09.2011 - 18.03.2013)
Milan Brlej (19.09.2011 - 18.03.2013)
Deutsche Telekom Europe B.V.
Deutsche Telekom Europe B.V.
Darja A. Dodonova
Guido Manfred Menzel
Malata, Pružinský Hegedüš & Partners s. r. o.
Branimir Marić
Branimir Marić (14.07.2017 - 20.01.2018)
Claudia Nemat (01.02.2017 - 14.07.2017)
Clemens Reinhard (01.02.2017 - 14.07.2017)
Darja Dodonova
Dr. Christian Illek (01.02.2017 - 14.07.2017)
Dr. Thomas Kremer (01.02.2017 - 14.07.2017)
Guido Manfred Menzel (14.07.2017 - 04.09.2018)
Guido Manfred Menzel
Ing. Dušan Švalek
Ing. Milan Vašina
Ing. Miroslav Majoroš
Ing. Rudolf Urbánek
Ing. Rudolf Urbánek (14.07.2017 - 20.01.2018)
Ján Pitoňák
Niek Jan van Damme (01.02.2017 - 14.07.2017)
Stephan Marcus Eger (14.07.2017 - 12.06.2018)
Stephan Marcus Eger
Thomas Dannenfeldt (01.02.2017 - 14.07.2017)
Timotheus Höttges (01.02.2017 - 14.07.2017)
Uršula Kráľová (14.07.2017 - 20.01.2018)
Uršula Kráľová
Dipl.Ing. Branimir Marić
Branimir Marić
Ing. Denisa Herdová
T-Mobile Slovensko, a.s.
Dr. Hans-Peter Schultz (19.09.2011 - 01.06.2018)
Dr. Hans-Peter Schultz
Dr. Hans-Peter Schultz
Andreas Hesse (19.09.2011 - 09.11.2011)
T-Mobile Slovensko, a.s.
Ing. Peter Škodný
Danijela Bujic
Ing. Peter Škodný
Mgr. Jiří Vacek
Stephan Marcus Eger
Jose Perdomo Lorenzo

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..