Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

 

Názov:

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo:

Ivanská cesta 93, 821 04 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Webové sídlo:

http://www.lps.sk/sk/

E-mail na infožiadosti:

info@lps.sk

Telefón:

0248571111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

6 005,28 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

583,03 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

5 500,94 € (2013)

Predseda dozornej rady:

Predseda predstavenstva:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

478

Priemerná mzda ():

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

š.p.

IČO:

35778458

Vznik:

01.01.2000

Zriaďovateľ:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky


Dozorná rada

Člen Dozornej rady:
Ing. Juraj Zámečník
prof. Ing. František Adamčík, CSc.
Ing. Gabriel Domšitz
Ing. Pavol Gelinger
Ing. Lukáš Soha
JUDr. Zdenko Siegel
JUDr. Lucia Furdeková
Mgr. Tibor Šimoni, MBA
JUDr. Štefan Gajdoš
JUDr. Štefan Gajdoš
Ing. Rastislav Primus
JUDr. Ing. Jana Marenčíková, LLM
Mgr. Zoltán Fekete
Dr.h.c.doc.Ing. Stanislav Szabo, PhD.,MBA,LL.M.
Ing. Igor Dobrík

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Branislav Kušík (10.04.2013 - 11.02.2015)
Ing. Martin Čatloš (10.04.2013 - 29.04.2016)
Mgr. Kornélia Šrámková (01.04.2015 - 21.06.2016)
prof. Ing. František Adamčík, CSc. (10.06.2013 - 15.03.2017)
Ing. Gabriel Domšitz (01.04.2014 - 06.06.2017)
Ing. Pavol Gelinger (01.04.2015 - 17.12.2016)
Ing. Lukáš Soha (01.04.2015 - 20.12.2017)
JUDr. Lucia Furdeková (15.06.2015 - 15.03.2017)
JUDr. Lucia Furdeková (10.04.2013 - 01.04.2015)
Ing. Marek Čepko (21.06.2016 - 04.10.2016)
Ing. Ivan Trhlík (10.06.2013 - 06.02.2014)
Ing. Roman Foltin (15.08.2011 - 04.03.2013)
Iveta Vajdová (22.03.2011 - 15.08.2011)
Iveta Vajdová (22.03.2011 - 04.03.2013)
Jozef Hrabina (22.03.2011 - 04.03.2013)
Jozef Hrabina (22.03.2011 - 15.08.2011)
Ing. Peter Horal (01.03.2011 - 15.08.2011)
Ing. Peter Horal (01.03.2011 - 04.03.2013)
Ján Keselý (14.01.2011 - 04.03.2013)
Ján Keselý (14.01.2011 - 15.08.2011)
Ľuboš Dojčan (14.01.2011 - 28.04.2011)
Juraj Zámečník (01.04.2010 - 10.06.2013)
Juraj Zámečník (01.04.2010 - 15.08.2011)
Ladislav Kardoš (01.04.2010 - 15.08.2011)
Ladislav Kardoš (01.04.2010 - 01.04.2015)
Ľubomír Janček (01.04.2010 - 01.04.2015)
Ľubomír Janček (01.04.2010 - 15.08.2011)
Mgr. Miloš Demovič (01.04.2010 - 01.04.2015)
Miloš Demovič (01.04.2010 - 10.06.2013)
Miloš Demovič (01.04.2010 - 15.08.2011)
Andrea Babčanová (29.10.2007 - 20.05.2008)
Andrej Holák (20.03.2007 - 03.08.2010)
Július Kováč (20.03.2007 - 29.01.2011)
Valéria Janočková (20.03.2007 - 29.01.2011)
Andrej Kováč (01.04.2005 - 08.05.2007)
Branislav Kvasnica (01.04.2005 - 08.05.2007)
Emília Vojkovičová (01.04.2005 - 02.07.2010)
František Perutka (01.04.2005 - 30.11.2010)
Ján Uhnák (01.04.2005 - 02.07.2010)
Jozef Medveď (01.04.2005 - 08.05.2007)
Ľuboš Laurenčík (01.04.2005 - 02.07.2010)
Marián Šesták (01.04.2005 - 02.07.2010)
Tomáš Šarluška (01.04.2005 - 08.05.2007)
Mgr. Tibor Šimoni, MBA (22.11.2016 - 06.06.2017)

Riaditeľ:
Ing. Blažej Zaujec

Bývali riaditelia:
Ing. Miroslav Bartoš (01.01.2011 - 17.12.2016)
Ing. Miroslav Bartoš (29.01.2011 - 15.08.2011)
Ing. Pavol Gelinger (17.12.2016 - 20.02.2017)
Ing. Miroslav Bartoš (01.01.2011 - 01.04.2015)
Ig. Miroslav Bartoš (22.10.2010 - 04.11.2010)
Ing. Miroslav Bartoš (04.11.2010 - 29.01.2011)
Ing. Roman Bíro (15.12.1999 - 23.02.2006)
Ing. Roman Bíro (23.02.2006 - 10.09.2008)
Ing. Roman Bíro, PhD. (10.09.2008 - 22.10.2010)
JUDr. Štefan Gajdoš (01.02.2017 - 20.02.2017)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Branislav Kušík (10.04.2013 - 11.02.2015)
Ing. Martin Čatloš (10.04.2013 - 29.04.2016)
Mgr. Kornélia Šrámková (01.04.2015 - 21.06.2016)
Ing. Juraj Zámečník
Ing. Miroslav Bartoš
Ing. Miroslav Bartoš (01.01.2011 - 17.12.2016)
prof. Ing. František Adamčík, CSc. (10.06.2013 - 15.03.2017)
Ing. Gabriel Domšitz (01.04.2014 - 06.06.2017)
Ing. Pavol Gelinger (01.04.2015 - 17.12.2016)
Ing. Pavol Gelinger (01.02.2017 - 05.05.2017)
Ing. Pavol Gelinger (17.12.2016 - 20.02.2017)
Ing. Pavol Gelinger
Ing. Lukáš Soha (01.04.2015 - 20.12.2017)
JUDr. Zdenko Siegel
JUDr. Lucia Furdeková (10.04.2013 - 01.04.2015)
JUDr. Lucia Furdeková (15.06.2015 - 15.03.2017)
Ing. Marek Čepko (21.06.2016 - 04.10.2016)
Ing. Ivan Trhlík (10.06.2013 - 06.02.2014)
Ing. Roman Foltin (15.08.2011 - 04.03.2013)
Iveta Vajdová (15.08.2011 - 04.03.2013)
Jozef Hrabina (15.08.2011 - 04.03.2013)
Ing. Peter Horal (15.08.2011 - 04.03.2013)
Ján Keselý (15.08.2011 - 04.03.2013)
Juraj Zámečník (15.08.2011 - 10.06.2013)
Ladislav Kardoš (15.08.2011 - 01.04.2015)
Ľubomír Janček (15.08.2011 - 01.04.2015)
Mgr. Miloš Demovič (01.04.2010 - 01.04.2015)
Miloš Demovič (15.08.2011 - 10.06.2013)
Ing. Miroslav Bartoš (01.01.2011 - 01.04.2015)
Mgr. Tibor Šimoni, MBA (22.11.2016 - 06.06.2017)
JUDr. Štefan Gajdoš
JUDr. Štefan Gajdoš (01.02.2017 - 20.02.2017)
JUDr. Štefan Gajdoš
Ing. Blažej Zaujec
Ing. Rastislav Primus
JUDr. Ing. Jana Marenčíková, LLM
Mgr. Zoltán Fekete
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. (05.05.2017 - 15.05.2018)
Daniel Prošek (05.05.2017 - 16.11.2017)
Daniel Prošek
Ing. Andrej Halás (05.05.2017 - 24.11.2017)
Ing. Andrej Halás
Ing. Anikó Fodorová
Ing. Anikó Fodorová (05.05.2017 - 04.08.2017)
Ing. Augustín Lamprecht PhD.
Ing. Augustín Lamprecht PhD. (05.05.2017 - 15.05.2018)
Ing. Blažej Zaujec
Ing. Darina Rojková (05.05.2017 - 04.08.2017)
Ing. Darina Rojková
Ing. Karel Němec
Ing. Karel Němec (05.05.2017 - 15.05.2018)
Ing. Mária Kováčová (05.05.2017 - 15.05.2018)
Ing. Mária Kováčová
Ing. Martin Nosáľ (05.05.2017 - 16.11.2017)
Ing. Martin Nosáľ
Ing. Miloslav Danihelik (05.05.2017 - 16.11.2017)
Ing. Miloslav Danihelik
Ing. Pavol Gelinger
Ing. Pavol Gelinger (05.05.2017 - 15.05.2018)
Ing. Radoslav Kučár
Ing. Radoslav Kučár (05.05.2017 - 04.08.2017)
Ing. Roderick Adjei
Ing. Roderick Adjei (05.05.2017 - 24.11.2017)
JUDr. Eva Schwarczová (04.08.2017 - 15.05.2018)
JUDr. Eva Schwarczová
JUDr. Kristína Vavríková
JUDr. Kristína Vavríková (04.08.2017 - 15.05.2018)
Dr.h.c.doc.Ing. Stanislav Szabo, PhD.,MBA,LL.M.
Ing. Lukáš Soha
PhDr. Vladimír Tománek
Ing. Ján Prišegem
Ing. Igor Dobrík
Ing. Marián Mališ (26.01.2018 - 15.05.2018)
Ing. Marián Mališ
Ing. Augustín Lamprecht PhD.
Ing. Karel Němec
Ing. Pavol Gelinger
Ing. Pavol Gelinger (15.05.2018 - 22.06.2018)
Ing. Radovan Okenka
JUDr. Eva Schwarczová
JUDr. Kristína Vavríková
Mgr. Miloš Demovič
Ing. Peter Szatmáry

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
Riaditeľ podniku.

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: Spoločnosť odmietla informáciu zverejniť.
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: Spoločnosť odmietla informáciu zverejniť.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..