Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

 

Názov:

Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.

Sídlo:

Palisády 31, 811 06 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo zahraničných vecí

Webové sídlo:

http://www.ssdz.sk/

E-mail na infožiadosti:

office@ssdz.sk

Telefón:

0259205717

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

2 350 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

28,99 € (2013)

Predseda dozornej rady:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

29

Priemerná mzda (2012):

1596,68

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

35822163

Vznik:

15.10.2001

Zriaďovateľ:

Ministerstvo zahraničných vecí


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Milan Tancár (08.03.2005 - 14.07.2007)
Mgr. Juraj Siváček (29.06.2009 - 06.08.2010)
Mgr. Juraj Siváček (06.04.2012 - 16.08.2013)
Mgr. Martin Maruška (28.07.2010 - 06.04.2012)
Marcel Peško (07.09.2007 - 27.06.2009)
Ing. Ján Bratko (08.03.2004 - 17.03.2005)
Mgr. Vladimír Grácz (28.10.2002 - 30.03.2004)
Ing. Milan Tancár (15.10.2001 - 28.10.2002)

Člen Dozornej rady:
Ing. Pavol Sýkorčin
Ing. Silvia Toldyová
Ing. František Zemanovič
Ing. Pavol Sýkorčin
Ing. Silvia Toldyová

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Pavol Sýkorčin (16.08.2013 - 16.08.2017)
Ing. Silvia Toldyová (16.08.2013 - 16.08.2017)
Ing. František Zemanovič (08.03.2005 - 01.02.2008)
Ing. Silvia Toldyová, 22081974 (16.08.2013 - 16.08.2013)
Ing. Tibor Králik (16.08.2013 - 18.09.2014)
Ing. Oldřich Hlaváček (06.04.2012 - 16.08.2013)
JUDr. Juraj Priputen (06.04.2012 - 16.08.2013)
Ing. Radoslav Kasander (12.10.2010 - 06.04.2012)
Mgr. Viktória Jančošeková (28.07.2010 - 06.04.2012)
Ing. Peter Sopko (21.04.2010 - 10.11.2010)
Mgr. Michal Kottman (29.06.2009 - 06.08.2010)
JUDr. Roman Paldan (01.02.2009 - 27.06.2009)
Ing. Pavol Sýkorčin (26.03.2008 - 28.04.2010)
Jozef Vaculík (16.01.2008 - 31.03.2009)
Ing. Dagmar Dlhopolčeková (20.12.2007 - 25.04.2008)
Ing. Pavel Čerňanský, PhD. (20.07.2007 - 01.02.2008)
Marcel Peško (20.06.2007 - 07.09.2007)
Božena Helešiová (26.01.2006 - 25.04.2008)
Ing. Pavol Bero (28.10.2005 - 01.02.2008)
Ján Bratko (08.03.2004 - 07.05.2004)
Ľubomír Golian (08.03.2004 - 17.03.2005)
Ľubomír Golian (08.03.2004 - 07.05.2004)
JUDr. Barbara Brvnišťanová (16.05.2003 - 03.03.2006)
Mgr. Barbara Zányiová (16.05.2003 - 07.05.2004)
Ing. Juraj Müncner (28.10.2002 - 07.09.2007)
Katarína Pozdechová (28.10.2002 - 01.12.2005)
RNDr. Tomáš Hrbáč (28.10.2002 - 30.03.2004)
Ing. Ivan Nejeschleba (15.10.2001 - 28.10.2002)
Mgr. Carmen Pavlakovičová (15.10.2001 - 28.08.2003)

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Marek Černý (18.04.2012 - 19.04.2016)
Ing. Július Papán (06.04.2012 - 18.04.2012)
Ing. Marek Černý (18.04.2012 - 18.09.2014)

Členovia predstavenstva:
Ing. Marek Černý
Ing. Boris Šturc, CSc.
Ing. Norbert Part

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Norbert Part (04.10.2007 - 17.08.2010)
Ing. Július Papán (10.09.2010 - 06.04.2012)
Ing. Boris Šturc, CSc. (18.04.2012 - 19.04.2016)
Ing. Marek Černý (01.02.2008 - 17.08.2010)
Ing. Norbert Part (18.04.2012 - 19.04.2016)
Ing. Róbert Štofko (06.04.2012 - 18.04.2012)
Ing. Róbert Štofko (10.09.2010 - 06.04.2012)
Mgr. Gabriela Korčáková (06.04.2012 - 18.04.2012)
Mgr. Gabriela Korčáková (10.09.2010 - 06.04.2012)
Ing. Milan Tancár (14.07.2007 - 17.08.2010)
Ing. Peter Osvald (13.05.2005 - 14.07.2007)
Ing. Roman Navrátil (17.08.2010 - 10.09.2010)
JUDr. Edita Hajnišová, PhD. (17.08.2010 - 10.09.2010)
JUDr. Ivan Mihalovič (15.10.2001 - 04.10.2007)
JUDr. Ivo Hlaváček (28.10.2002 - 13.05.2005)
JUDr. Ivo Hlaváček, PhD. (15.10.2001 - 28.10.2002)
JUDr. Zuzana Žitná (17.08.2010 - 10.09.2010)
Mgr. Tomáš Szabo (15.10.2001 - 28.10.2002)
Mgr. Tomáš Szabo (28.10.2002 - 04.10.2007)

Riaditeľ:
Ing. Marek Černý

Iný vrcholový manažment:
Ing. Pavol Sýkorčin (16.08.2013 - 16.08.2017)
Ing. Silvia Toldyová (16.08.2013 - 16.08.2017)
Ing. František Zemanovič (18.09.2014 - 18.09.2018)
Ing. František Zemanovič
Ministrestvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ing. Silvia Toldyová, 22081974 (16.08.2013 - 16.08.2013)
Ing. Tibor Králik (16.08.2013 - 18.09.2014)
Ing. Oldřich Hlaváček (06.04.2012 - 16.08.2013)
JUDr. Juraj Priputen (06.04.2012 - 16.08.2013)
Mgr. Juraj Siváček (06.04.2012 - 16.08.2013)
Ministrestvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministrestvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ing. Jana Tomšíková
Ing. Boris Šturc CSc.
Ing. Marek Černý
Ing. Norbert Part
Ing. Pavol Sýkorčin
Ing. Silvia Toldyová
Ing. František Zemanovič, CSc.

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
Spôsob vymenovania členov predstavenstva a členov dozornej rady je zrejmý z dokumentu Zásady výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu, schváleným valným zhromaždením spoločnosti v nadväznosti na Uznesenie vlády SR č. 159/2011 zo dňa 2. marca 2011.

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 6
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: Spoločnosť odmietla informáciu zverejniť.
Súdne spory - komentár: Nakoľko v súčasnom štádiu jednotlivých súdnych konaní nie je možné prejudikovať ich výsledok, nie je ani možné špecifikovať presný, ani približný objem finančných záväzkov, ktoré z nich môžu pre spoločnosť vyplývať. Takto stanovený údaj by bol preto veľmi subjektívny a nepresný, čo by mohlo byť zavádzajúce, spoločnosť poškodzujúce a tento údaj by nemal žiadnu vypovedaciu hodnotu.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..