Bratislavská teplárenská, a.s.

 

Názov:

Bratislavská teplárenská, a.s.

Sídlo:

Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Fond národného majetku

Webové sídlo:

http://www.batas.sk/

E-mail na infožiadosti:

batas@batas.sk

Telefón:

0257372111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

nesprístupnili

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Predseda dozornej rady:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

341

Priemerná mzda ():

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

35823542

Vznik:

01.11.2001

Zriaďovateľ:


Dozorná rada

Člen Dozornej rady:
Mgr. Ján Hečko
Ing. Ladislav Kollár
Miroslav Hornung
Ing. Milan Vozár
Ing. Robert Csóka

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Ladislav Kollár (27.06.2012 - 04.11.2016)
Ing. Ladislav Kollár (03.10.2006 - 10.09.2010)
Miroslav Hornung (12.12.2014 - 13.12.2017)
Ing. Libor Gašpierik (31.08.2010 - 09.08.2011)
Ing. Libor Gašpierik (31.08.2010 - 27.06.2012)
RSDr. František Dej (27.06.2012 - 03.03.2015)
RSDr. František Dej (03.10.2006 - 10.09.2010)
Ing. Robert Csóka (12.12.2014 - 25.05.2015)
Ing. Peter Hanulík (27.06.2012 - 03.03.2015)
Juraj Záborský (20.10.2011 - 18.11.2014)
Juraj Záhorský (20.10.2011 - 22.12.2011)
Ing. Ján Hanko (31.08.2010 - 27.06.2012)
Ing. Ján Hanko (31.08.2010 - 09.08.2011)
JUDr. Martin Belan (31.08.2010 - 09.08.2011)
JUDr. Martin Belan (31.08.2010 - 27.06.2012)
Ľuboš Majer (31.08.2010 - 27.06.2012)
Ľuboš Majer (31.08.2010 - 09.08.2011)
Ing. Roman Schlosser (01.11.2008 - 10.09.2010)
Ing. Eva Gajarská (18.06.2008 - 09.08.2011)
Ing. Eva Gajarská (18.06.2008 - 20.10.2011)
Szilárd Szabó (18.06.2008 - 20.10.2011)
Szilárd Szabó (18.06.2008 - 09.08.2011)
Ing. Imrich Kelemen (03.10.2006 - 10.09.2010)
Ing. Ladislav Kollár (03.10.2006 - 06.11.2009)
Ing. Vladimír Sečka (03.10.2006 - 27.11.2008)
RNDr. Pavol Lazar (20.01.2006 - 12.10.2006)
Ing. Anna Strápková (10.11.2005 - 12.10.2006)
prof. Ing. Rudolf Sivák (10.11.2005 - 24.02.2006)
Ing. Slavomír Seneši (08.06.2005 - 05.08.2008)
Peter Lučanič (13.04.2005 - 20.05.2008)
Ing. Ján Koreňovský (03.07.2003 - 12.10.2006)
Ing. Jana Pešková (03.07.2003 - 30.11.2005)
Ing. Pavel Derkay (03.07.2003 - 30.11.2005)
Milan Buzinkay (31.10.2001 - 13.06.2002)
Milan Buzinkay (03.07.2003 - 23.06.2005)
Dušan Havlíček (13.03.2002 - 23.06.2005)
Ing. Martin Bartoš (13.03.2002 - 25.09.2003)
Ing. Anikó Duducz (31.10.2001 - 13.06.2002)
Ing. Jozef Kojda (31.10.2001 - 12.10.2006)
Ing. Jozef Urmín (31.10.2001 - 25.09.2003)
Ing. Koloman Prónay (31.10.2001 - 25.09.2003)
Ing. Marián Vitkovič (31.10.2001 - 25.09.2003)

Predstavenstvo:
predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Vladimír Raček
Ing. Ján Čižmár (03.03.2015 - 04.11.2016)
Ing. Štefan Fleischer
Ing. Štefan Fleischer
Ing. Ján Čižnár (03.03.2015 - 24.06.2015)
Ing. Igor Chrapčiak (19.06.2012 - 03.03.2015)
Ing. Peter Kret (09.08.2011 - 27.06.2012)
Ing. Jozef Jurica (09.08.2011 - 27.06.2012)

Členovia predstavenstva:
Ing. Štefan Fleischer
Mgr. Rastislav Žitný

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Ján Čižmár (19.06.2012 - 03.03.2015)
Ing. Štefan Fleischer (08.07.2016 - 04.11.2016)
Ing. Miroslav Stejskal (06.11.2009 - 10.09.2010)
Ing. Igor Chrapčiak (06.11.2009 - 10.09.2010)
Ing. Štefan Fleischer (19.06.2012 - 08.07.2016)
RNDr. Oto Nevický, MBA (19.06.2012 - 03.03.2015)
Ing. Peter Kret (10.09.2010 - 09.08.2011)
Dalibor Gergeľ (10.09.2010 - 09.08.2011)
Dalibor Gergeľ (09.08.2011 - 27.06.2012)
Ing. Jozef Jurica (10.09.2010 - 09.08.2011)
Ing. Marek Reguli (09.08.2011 - 27.06.2012)
Ing. Marek Reguli (10.09.2010 - 09.08.2011)
RNDr. Peter Krajči, CSc. (10.09.2010 - 09.08.2011)
RNDr. Peter Krajči, CSc. (09.08.2011 - 27.06.2012)
Doc. Ing. Nikolaj Ponevský, CSc. (20.07.2004 - 12.10.2006)
Ing. Daniela Švábová (31.10.2001 - 25.09.2003)
Ing. Dušan Lukášik, CSc. (16.04.2004 - 20.07.2004)
Ing. Igor Chrapčiak (12.10.2006 - 06.11.2009)
Ing. Ivo Foltín (20.07.2004 - 01.08.2006)
Ing. Ivo Petrenčík (10.09.2010 - 09.08.2011)
Ing. Ján Čemerička (31.10.2001 - 25.09.2003)
Ing. Jozef Kovačovič (31.10.2001 - 30.11.2005)
Ing. Juraj Plechlo (25.09.2003 - 30.11.2005)
Ing. Juraj Plechlo (08.06.2006 - 12.10.2006)
Ing. Juraj Plecho (24.05.2006 - 08.06.2006)
Ing. Ladislav Damrély (12.10.2006 - 10.09.2010)
Ing. Ladislav Eštok (30.11.2005 - 12.10.2006)
Ing. Ľubomír Gajda (30.11.2005 - 12.10.2006)
Ing. Martin Bartoš (25.09.2003 - 16.04.2004)
Ing. Miroslav Muška (16.04.2004 - 30.11.2005)
Ing. Miroslav Muška (31.10.2001 - 25.09.2003)
Ing. Miroslav Stejskal (12.10.2006 - 06.11.2009)
Ing. Peter Krídl (25.09.2003 - 16.04.2004)
Ing. Robert Prikryl (30.11.2005 - 12.10.2006)
Ing. Ružena Lovásová (12.10.2006 - 10.09.2010)
Ing. Štefan Kinczer (12.10.2006 - 10.09.2010)
Ing. Vladimír Raček (12.10.2006 - 10.09.2010)
MUDr. Stanislav Janota, PhDr. CSc. (25.09.2003 - 24.05.2006)
RNDr. Pavol Minárik (31.10.2001 - 17.02.2003)

Iný vrcholový manažment:
Mgr. Ján Hečko
Ing. Ladislav Kollár (27.06.2012 - 04.11.2016)
Miroslav Hornung (12.12.2014 - 13.12.2017)
MH Manažment, a.s.
Ing. Libor Gašpierik (09.08.2011 - 27.06.2012)
RSDr. František Dej (27.06.2012 - 03.03.2015)
Fond národného majetku Slovenskej republiky (17.09.2003 - 01.03.2016)
Ing. Robert Csóka (12.12.2014 - 25.05.2015)
Ing. Peter Hanulík (27.06.2012 - 03.03.2015)
Juraj Záborský (20.10.2011 - 18.11.2014)
Juraj Záhorský (20.10.2011 - 22.12.2011)
Ing. Ján Hanko (09.08.2011 - 27.06.2012)
JUDr. Martin Belan (09.08.2011 - 27.06.2012)
Ľuboš Majer (09.08.2011 - 27.06.2012)
Ing. Eva Gajarská (09.08.2011 - 20.10.2011)
Szilárd Szabó (09.08.2011 - 20.10.2011)
Fond národného majetku Slovenskej republiky (17.09.2003 - 01.03.2016)
MH Manažment, a.s.
Ing. Milan Vozár
IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.
Ing. Ján Čižmár
Ing. Štefan Fleischer
Ing. Vladimír Raček
Mgr. Rastislav Žitný
PhDr. Jarmila Galandáková MBA
PhDr. Jarmila Galandáková MBA (19.07.2017 - 31.05.2018)
Ing. Robert Csóka

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
Vyberaní na základe výberových konaní a menuje ich generálny riaditeľ.

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 5

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..