Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

 

Názov:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvom financií Slovenskej republiky

Webové sídlo:

http://www.sepsas.sk/

E-mail na infožiadosti:

info@sepsas.sk

Telefón:

0250692191

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

1 240,99 € (priemerná mesačná)

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

1 027,00 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

697 895,96 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

648 260,8 € (2013)

Predseda dozornej rady:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2012):

500

Priemerná mzda ():

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

35829141

Vznik:

21.01.2002

Zriaďovateľ:

Ministerstvom financií Slovenskej republiky


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Peter Matejíček (20.06.2012 - 03.04.2017)
Ing. Pavol Fandl (20.06.2012 - 03.04.2017)
Ing. Jaroslav Mikla
Michal Sokoli (07.09.2016 - 03.04.2017)
Michal Sokoli
Ing. Ján Oráč (20.11.2012 - 20.02.2016)
Ing. Vladimír Burdan
JUDr. Peter Pandy

Člen Dozornej rady:
Ing. Peter Matejíček
Ing. Roman Masár
Ing. Rastislav Januščák
Ing. Ján Horváth
Prof. Ing. František Janíček, PhD.
Ing. Július Laššan
Ing. Jaroslav Mikla
Ing. Jaroslav Mikla
Ing. Marián Mihalda
Ing. Marián Mihalda
Ing. Vladimír Beňo
Ing. Dušan Chvíľa
Michal Sokoli
Michal Sokoli
Mgr. Katarína Haľková
JUDr. Ondrej Urban, MBA
Mgr. Ján Buocik
Ing. Mikuláš Koščo

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Peter Matejíček (26.10.2006 - 23.09.2010)
Ing. Roman Masár (20.06.2012 - 03.04.2017)
Ing. Ján Horváth (20.06.2012 - 03.04.2017)
Prof. Ing. František Janíček, PhD. (20.06.2012 - 03.04.2017)
Ing. Július Laššan (20.06.2012 - 03.04.2017)
Ing. Jaroslav Mikla (02.05.2013 - 20.02.2016)
Ing. Jaroslav Mikla (20.02.2016 - 03.04.2017)
Ing. Marián Mihalda (20.02.2012 - 20.11.2012)
Ing. Vladimír Beňo (20.02.2016 - 20.02.2016)
Ing. Dušan Chvíľa (20.02.2016 - 20.02.2016)
Michal Sokoli (20.02.2016 - 20.02.2016)
Michal Sokoli (21.01.2005 - 20.02.2012)
Michal Sokoli (20.11.2012 - 07.09.2016)
Michal Sokoli (21.01.2005 - 20.11.2012)
Ing. Pavol Faktor (03.09.2010 - 20.02.2012)
Ing. Pavol Faktor (03.09.2010 - 20.06.2012)
Ľubor Benkovič (03.09.2010 - 20.02.2012)
Ľubor Benkovič (03.09.2010 - 20.06.2012)
Ing. Jozef Jurica (28.03.2003 - 14.03.2006)
Ing. Roman Schlosser (26.10.2009 - 23.09.2010)
Ing. Vladimír Sečka (26.10.2006 - 07.11.2009)
Ing. Jozef Urmín (21.01.2002 - 22.10.2003)
Ing. Anton Letko (03.09.2010 - 20.02.2012)
Ing. Anton Letko (03.09.2010 - 20.06.2012)
Ing. Marián Michalda (20.02.2016 - 20.02.2016)
Ing. Dušan Ševčík (20.06.2012 - 17.01.2013)
Ing. Ján Oráč (21.01.2005 - 20.11.2012)
Ing. Ján Oráč (21.01.2005 - 20.02.2012)
Milan Duchoň (20.11.2012 - 20.02.2016)
Milan Duchoň (20.02.2012 - 20.11.2012)
Ing. Anna Bubeníková (03.09.2010 - 26.04.2012)
Ing. Anna Bubeníková (03.09.2010 - 20.02.2012)
Ing. Lajos Csóka (03.09.2010 - 20.02.2012)
Ing. Lajos Csóka (03.09.2010 - 20.06.2012)
Ing. Peter Kollárik (03.09.2010 - 20.06.2012)
Ing. Peter Kollárik (03.09.2010 - 20.02.2012)
RNDr. Jozef Mertan (03.09.2010 - 20.02.2012)
RNDr. Jozef Mertan (03.09.2010 - 20.06.2012)
Vojtech Ravasz (03.09.2010 - 20.02.2012)
Vojtech Ravasz (03.09.2010 - 20.06.2012)
Mgr. Mária Janíková (26.10.2009 - 23.09.2010)
Ing. Miroslav Kolník (20.02.2008 - 14.12.2010)
Jaroslav Stratený (20.02.2008 - 20.02.2012)
Dr.h.c. h. doc. Ing. Vladimír Mošat, CSc. (26.10.2006 - 23.09.2010)
Ing. Juraj Obložinský (26.10.2006 - 23.09.2010)
Ing. Peter Matejíček (26.10.2006 - 07.11.2009)
Ing. Stanislav Kobela (26.10.2006 - 23.09.2010)
JUDr. Ľubomír Řehák (26.10.2006 - 23.09.2010)
Ľubomír Haško (26.10.2006 - 23.09.2010)
Mgr. Mária Janíková (26.10.2006 - 24.11.2009)
Ing. Roman Guderna (17.01.2006 - 16.11.2006)
Ing. Jakub Wiedermann (29.11.2005 - 16.11.2006)
Ing. Ján Marinič (29.11.2005 - 16.11.2006)
Mgr. Peter Popelka (29.11.2005 - 16.11.2006)
Ing. Peter Kišša (21.01.2005 - 15.03.2008)
Ivan Dubeň (21.01.2005 - 15.03.2008)
Michal Sikoli (21.01.2005 - 16.12.2005)
Ing. Ľubomír Štefánik (21.06.2004 - 16.12.2005)
Ing. Robert Machovič (24.10.2003 - 16.11.2006)
Ing. Štefan Lovas (24.10.2003 - 28.01.2005)
Ing. Štefan Lovas (24.10.2003 - 16.12.2005)
Ing. Vladimír Černák (24.10.2003 - 21.07.2004)
Ing. Katarína Blašková (30.06.2003 - 26.02.2004)
Ing. Alexander Skysľak (28.03.2003 - 16.12.2005)
Ing. Alojz Oparty (28.03.2003 - 16.11.2006)
Ing. Ivan Črep (28.03.2003 - 26.02.2004)
Ing. Ján Hrušík (28.03.2003 - 26.02.2004)
Ing. Roman Krasňanský (28.03.2003 - 23.10.2003)
RNDr. Pavol Kvačkay (28.03.2003 - 16.11.2006)
Branislav Ďurajka (21.01.2002 - 22.10.2003)
Ing. Dagmar Repčeková (21.01.2002 - 22.10.2003)
Ing. Gabriel Agárdy (21.01.2002 - 16.11.2006)
Ing. Ivan Demovič (21.01.2002 - 22.10.2003)
Ing. Jozef Adamko (21.01.2002 - 28.01.2005)
Ing. Juraj Elenič (21.01.2002 - 28.01.2005)
Ing. Michal Merga (21.01.2002 - 22.10.2003)
Ing. Milan Roháčik (21.01.2002 - 28.01.2005)
Ing. Miroslav Janega (21.01.2002 - 28.01.2005)
prof.Ing. František Janíček, PhDr. (21.01.2002 - 22.10.2003)
RNDr. Dušan Jurčák (21.01.2002 - 22.10.2003)
Mgr. Katarína Haľková (03.04.2017 - 26.06.2017)

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Miroslav Obert
Ing. Miroslav Stejskal (20.06.2012 - 01.01.2017)
Ing. Miroslav Stejskal
Ing. Michal Pokorný (20.06.2012 - 01.01.2017)
Ing. Michal Pokorný (26.04.2012 - 20.06.2012)
Ing. Igor Grošaft (20.02.2012 - 26.04.2012)
Ing. Ján Horkovič (20.02.2012 - 20.06.2012)

Členovia predstavenstva:
Ing. Michal Pokorný
Ing. Alexander Kšiňan
Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc.
Ing. Martin Malaník
Ing. Martin Malaník
Ing. Martin Golis
Ing. Emil Krondiak, PhD.
Ing. Vladimír Palko

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Alexander Kšiňan (21.01.2002 - 23.10.2003)
Ing. Alexander Kšiňan (20.06.2012 - 01.01.2017)
Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc. (20.06.2012 - 01.01.2017)
Ing. Martin Malaník (06.09.2012 - 20.11.2012)
Ing. Peter Adamec, PhD. (07.11.2009 - 23.09.2010)
Ing. Rudolf Kvetán (16.11.2006 - 23.09.2010)
Ing. Vladimír Rigász (26.02.2004 - 16.12.2005)
Ing. Roman Krasňanský (23.10.2003 - 26.02.2004)
Ing. Alojz Bernát (20.06.2012 - 30.07.2012)
Ing. Michal Pokorný (20.02.2012 - 26.04.2012)
Ing. Michal Pokorný (23.09.2010 - 20.02.2012)
Ing. Emil Krondiak (23.09.2010 - 23.02.2011)
Ing. Emil Krondiak (20.02.2012 - 20.06.2012)
Ing. Emil Krondiak (18.05.2011 - 20.02.2012)
Ing. Igor Grošaft (23.09.2010 - 20.02.2012)
Ing. Ján Horkovič (23.09.2010 - 20.02.2012)
Ing. Martin Bonko (20.02.2012 - 20.06.2012)
Ing. Martin Bonko (23.09.2010 - 20.02.2012)
Doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc. (16.11.2006 - 23.09.2010)
Ing. Alena Šalamonová (21.01.2002 - 23.10.2003)
Ing. Bohumil Markech (23.10.2003 - 27.02.2004)
Ing. Emil Krondiak, PhD. (23.02.2011 - 18.05.2011)
Ing. František Pecho (21.01.2002 - 16.11.2006)
Ing. Ivan Bajchy (27.02.2004 - 16.12.2005)
Ing. Ivan Maník (21.01.2002 - 23.10.2003)
Ing. Karol Česnek (21.01.2002 - 23.10.2003)
Ing. Ladislav Szemet (25.11.2004 - 16.11.2006)
Ing. Pavel Šramko (16.12.2005 - 16.11.2006)
Ing. Peter Adamec (16.11.2006 - 07.11.2009)
Ing. Peter Gavula (16.12.2005 - 16.11.2006)
Ing. Stanislav Hudcovský (23.10.2003 - 16.11.2006)
Ing. Štefan Bugár (23.10.2003 - 21.07.2004)
Ing. Štefan Lovas (16.11.2006 - 07.11.2009)
Ing. Štefan Lovas, PhD. (07.11.2009 - 23.09.2010)
Ing. Tibor Csernák (21.07.2004 - 25.11.2004)
Ing. Vladimír Ševčík (16.11.2006 - 23.09.2010)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Miroslav Stejskal (01.02.2017 - 31.05.2017)
Ing. Michal Pokorný (01.02.2017 - 31.05.2017)
Ing. Michal Pokorný
Ing. Michal Pokorný
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky
Ing. Martin Malaník (01.02.2017 - 31.05.2017)
Ing. Jaroslav Mikla (02.05.2013 - 20.02.2016)
Ing. Marián Mihalda (20.02.2012 - 20.11.2012)
Ing. Vladimír Beňo (20.02.2016 - 20.02.2016)
Ing. Dušan Chvíľa (20.02.2016 - 20.02.2016)
Michal Sokoli (20.02.2012 - 20.11.2012)
Michal Sokoli (20.02.2016 - 20.02.2016)
Ing. Pavol Faktor (20.02.2012 - 20.06.2012)
Ľubor Benkovič (20.02.2012 - 20.06.2012)
Fond národného majetku Slovenskej republiky (23.10.2003 - 06.09.2012)
Ing. Anton Letko (20.02.2012 - 20.06.2012)
Ing. Marián Michalda (20.02.2016 - 20.02.2016)
Ing. Ján Oráč (20.02.2012 - 20.11.2012)
Milan Duchoň (20.02.2012 - 20.11.2012)
Ing. Anna Bubeníková (20.02.2012 - 26.04.2012)
Ing. Lajos Csóka (20.02.2012 - 20.06.2012)
Ing. Peter Kollárik (20.02.2012 - 20.06.2012)
RNDr. Jozef Mertan (20.02.2012 - 20.06.2012)
Vojtech Ravasz (20.02.2012 - 20.06.2012)
Fond národného majetku Slovenskej republiky (23.10.2003 - 06.09.2012)
Ing. Martin Golis
Ing. Martin Golis (01.02.2017 - 31.05.2017)
Ing. Martin Golis
SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.
Ing. Emil Krondiak PhD.
Ing. Martin Malaník
Ing. Miroslav Obert (01.02.2017 - 31.05.2017)
Ing. Miroslav Obert
Ing. Miroslav Obert
Ing. Miroslav Stejskal
Ing. PhD. Emil Krondiak (01.02.2017 - 31.05.2017)
Ing. Vladimír Palko
Ing. Vladimír Palko (01.02.2017 - 31.05.2017)
Ing. Vladimír Palko
Mgr. Igor Gallo
Ing. Mikuláš Koščo

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..