KSP, s.r.o.

 

Názov:

KSP, s.r.o.

Sídlo:

Vajnorská ulica 135, 831 04 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Webové sídlo:

http://www.kspsro.eu/

E-mail na infožiadosti:

ksp.sro@stonline.sk

Telefón:

0232141871

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

168,61 € (2013)

Počet zamestnancov (2013):

25

Priemerná mzda (2012):

873,81Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
RNDr. Katarína Záhumenská (12.03.2003 - 23.05.2007)

Člen Dozornej rady:
Ing. Peter Hanulík
Ing. Juraj Káčer
Ing. Ignác Kolek

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ján Budaj (24.04.2007 - 29.07.2011)
PhDr. Ľudmila Farkašovská (29.07.2011 - 12.10.2015)
Ing. Anna Reinerová (29.07.2011 - 12.10.2015)
RNDr. Marta Černá (29.07.2011 - 12.10.2015)
Ing. Peter Lenč (20.07.2007 - 29.07.2011)
Ing. Jozef Házy (24.04.2007 - 28.08.2007)
Ing. Peter Hanulík (24.04.2007 - 29.07.2011)
Ing. Ján Holčík, CSc. (12.03.2003 - 23.05.2007)
Ing. Peter Lenč (12.03.2003 - 23.05.2007)
Dušan Roman (17.10.2002 - 13.08.2003)
Ing. Gabriel Kosnáč (17.10.2002 - 13.08.2003)
Ing. Vladimír Kovár, CSc. (17.10.2002 - 13.08.2003)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Gabriel Baláž
Mgr. Peter Cabrnoch
Hlavné mesto SR Bratislava (17.10.2002 - 29.07.2011)
Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. Milan Kresáč
Ing. Peter Hanulík
Ing. Juraj Káčer
Ing. Ignác Kolek
Ing. Juraj Káčer
PhDr. Ľudmila Farkašovská (29.07.2011 - 12.10.2015)
Branislav Šitina (29.07.2011 - 12.10.2015)
Ing. Anna Reinerová (29.07.2011 - 12.10.2015)
RNDr. Marta Černá (29.07.2011 - 12.10.2015)
Róbert Müller (29.07.2011 - 12.10.2015)
František Porkert (13.08.2003 - 23.05.2007)
Helena Doktorovová (23.05.2007 - 29.07.2011)
Ing. Alexander Ballek (17.10.2002 - 13.08.2003)
Ing. Eva Mária Harvanová (13.08.2003 - 23.05.2007)
Ing. Milada Dobrotková, MPH (23.05.2007 - 29.07.2011)
Ing. Oliver Paradeiser (17.10.2002 - 13.08.2003)
Ing. Pavol Špaček (13.08.2003 - 12.10.2015)
Mgr. Tibor Kotek (17.10.2002 - 13.08.2003)
alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Ing. Gabriel Baláž
Ing. Ignác Kolek
Ing. Milan Kresáč (27.07.2017 - 19.08.2017)
Ing. Milan Kresáč
Ing. Pavol Špaček (27.07.2017 - 23.05.2018)
Ing. Pavol Špaček
Ing. Peter Hanulík
Mgr. Peter Cabrnoch
Ing. Milan Kresáč
Ing. Ľuboš Ondrus

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
podľa platnej legislatívy zmlúv rozhodujú podľa uznesenia konatelia

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..