Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

 

Názov:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Vlastník:

Hlavné mesto SR Bratislava a ďalšie mestá a obce BSK

Webové sídlo:

http://www.bvsas.sk/sk/

E-mail na infožiadosti:

sluzby@bvsas.sk

Telefón:

0248253111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

nesprístupnili

Darované 2% z daní za rok:

10 918,31 € (2013)

Odkaz na objednávky:

nezverejňujú

Odkaz na faktúry:

nezverejňujú

Kontakt pre verejnosť:

http://www.bvsas.sk/sk/kontakty/kontaktn y-formular/

Počet zamestnancov (2013):

746Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
Ing. Karol Kolada (07.12.2004 - 15.08.2007)
Ing. Milan Šindler (13.07.2011 - 30.06.2015)
Ing. Andrej Ďurkovský (27.08.2004 - 03.12.2004)

Člen Dozornej rady:
Ing. Stanislav Chovanec
Ing. Vladimír Antonín
Ing. Alena Trančíková
Ing. Dagmar Blahová
Radovan Jenčík
Ing. Martin Borguľa
Richard Dírer
Marian Greksa
Ing. Juraj Káčer
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Ing. Jarmila Tvrdá
Ing. Vladimír Antonín
Jozef Kolla
Ing. Alena Trančíková
Mgr. Peter Littera

Bývalí členovia Dozornej rady:
PaedDr. Milan Trstenský (07.06.2007 - 29.06.2011)
Ing. Vladimír Antonín (29.11.2012 - 14.12.2016)
Ing. Alena Trančíková (25.06.2013 - 22.11.2017)
Ing. Dagmar Blahová (25.06.2013 - 22.11.2017)
Ing. Karol Kolada (15.08.2007 - 29.06.2011)
JUDr. Tomáš Korček (07.06.2007 - 29.06.2011)
Ing. Ján Odzgan (07.01.2003 - 11.09.2003)
Ing. Anna Strápková (08.06.2006 - 26.11.2009)
RNDr. Milan Cílek (23.10.2003 - 15.08.2007)
Ing. Gabriel Kosnáč (07.06.2007 - 29.06.2011)
Ing. Radoslav Paulovič (07.01.2003 - 27.08.2004)
Ing. Peter Huňor (07.01.2003 - 01.07.2006)
Ing. Stanislav Fialík (23.10.2003 - 15.08.2007)
Ing. Sven Šovčík (13.07.2011 - 18.07.2011)
Ing. Zuzana Dzivjáková (13.07.2011 - 30.06.2015)
Ján Panák (13.07.2011 - 30.06.2015)
Mgr. Sven Šovčík (13.07.2011 - 30.06.2015)
Michal Muránsky (13.07.2011 - 30.06.2015)
Mgr. Oliver Solga (14.01.2010 - 22.11.2011)
Mgr. Oliver Solga (14.01.2010 - 18.07.2011)
Ing. Dagmar Blahová (23.04.2008 - 18.07.2011)
Ing. Dagmar Blahová (23.04.2008 - 06.08.2012)
Pavol Šťastný (23.04.2008 - 06.08.2012)
Pavol Šťastný (23.04.2008 - 18.07.2011)
Peter Hurban (23.04.2008 - 18.07.2011)
Peter Hurban (23.04.2008 - 06.08.2012)
Ing. Katarína Otčenášová (07.06.2007 - 29.06.2011)
Doc. PhDr. Branislav Hochel, CSc. (23.10.2003 - 15.08.2007)
Ing. Boris Šramko (23.10.2003 - 15.08.2007)
Jozef Kvetan (23.10.2003 - 28.05.2008)
Jozef Šafárik (23.10.2003 - 28.05.2008)
Štefan Burian (23.10.2003 - 28.05.2008)
Ing. Andrej Ďurkovský (09.04.2003 - 27.08.2004)
Ing. Igor Grošaft (07.01.2003 - 27.08.2004)
Ing. Ivan Mitošinka (07.01.2003 - 27.08.2004)
Ing. Ladislav Dobos (07.01.2003 - 27.08.2004)
Ing. Štefan Pétery (07.01.2003 - 27.08.2004)
Ing. Vladimír Bajan (07.01.2003 - 27.08.2004)
JUDr. Mária Paučová (07.01.2003 - 27.08.2004)

Predseda predstavenstva:
Ing. Zsolt Lukáč (04.12.2015 - 26.10.2016)
Ing. František Sobota
Ing. František Sobota
Ing. Radoslav Jakab (13.07.2011 - 26.09.2014)
Ing. Boris Gregor (13.07.2011 - 07.12.2015)
Ing. Stanislav Beňo (26.09.2014 - 07.12.2015)
Ing. Zsolt Lukáč, EMBA

Členovia predstavenstva:
Ing. Radoslav Daniš
Peter Hallon
Mgr. Andrej Mede
Mgr. Rastislav Gajarský
PaedDr. Milan Trstenský

Bývalí členovia Predstavenstva:
PaedDr. Milan Trstenský (13.07.2011 - 07.12.2015)
Ing. František Sobota (13.07.2011 - 07.12.2015)
Ing. Karol Kolada (27.08.2004 - 03.12.2004)
Ing. Peter Lenč (13.11.2007 - 18.07.2011)
Ing. Eva Mária Harvanová (30.10.2004 - 13.11.2007)
Ing. Igor Grošaft (27.08.2004 - 13.11.2007)
Ing. Ľubomír Kmeťko (22.11.2011 - 07.12.2015)
Ing. Marián Hreščák (13.07.2011 - 22.11.2011)
Ing. Milan Hutkai (13.07.2011 - 07.12.2015)
Ing. Stanislav Beňo (13.07.2011 - 26.09.2014)
JUDr. Stanislav Rehuš (13.07.2011 - 07.12.2015)
Mgr. Rastislav Gajarský (13.07.2011 - 07.12.2015)
Anna Dyttertová (03.12.2004 - 13.11.2007)
Ing. Aleš Prochádzka (21.09.2004 - 09.03.2005)
Ing. Aleš Procházka (09.03.2005 - 18.07.2011)
Ing. Aleš Procházka (07.01.2003 - 27.08.2004)
Ing. Daniel Gemeran (27.08.2004 - 18.07.2011)
Ing. Eva Mária Havranová (27.08.2004 - 30.10.2004)
Ing. Ján Hlinka (07.01.2003 - 27.08.2004)
Ing. Ján Rafajdus (27.08.2004 - 18.07.2011)
Ing. Jaroslav Néma (07.01.2003 - 13.11.2007)
Ing. Jaroslav Néma (13.11.2007 - 18.07.2011)
Ing. Jozef Tarič (07.01.2003 - 27.08.2004)
Ing. Michal Dušanič (07.01.2003 - 27.08.2004)
Ing. Pavel Závadský (07.01.2003 - 27.08.2004)
Ing. Peter Čecho (13.11.2007 - 18.07.2011)
RNDr. Oto Nevický (13.11.2007 - 18.07.2011)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Stanislav Chovanec (22.11.2011 - 16.10.2018)
Ing. Stanislav Chovanec
Ing. Vladimír Antonín (29.11.2012 - 14.12.2016)
Ing. Alena Trančíková (25.06.2013 - 22.11.2017)
Ing. Dagmar Blahová (25.06.2013 - 22.11.2017)
Peter Hallon (01.02.2017 - 26.07.2017)
Peter Hallon
Peter Hallon
Ing. Zsolt Lukáč
Ing. Zsolt Lukáč (01.02.2017 - 26.07.2017)
Ing. František Sobota (01.02.2017 - 26.07.2017)
Ing. František Sobota
Radovan Jenčík
Ing. Martin Borguľa
Richard Dírer
Marian Greksa
Ing. Juraj Káčer
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Ing. Jarmila Tvrdá
Fond národného majetku Slovenskej republiky (07.01.2003 - 27.08.2004)
Ing. Sven Šovčík (13.07.2011 - 18.07.2011)
Ing. Zuzana Dzivjáková (13.07.2011 - 30.06.2015)
Ján Panák (13.07.2011 - 30.06.2015)
Mgr. Sven Šovčík (13.07.2011 - 30.06.2015)
Michal Muránsky (13.07.2011 - 30.06.2015)
Mgr. Oliver Solga (18.07.2011 - 22.11.2011)
Ing. Dagmar Blahová (18.07.2011 - 06.08.2012)
Pavol Šťastný (18.07.2011 - 06.08.2012)
Peter Hurban (18.07.2011 - 06.08.2012)
Mgr. Rastislav Gajarský (01.02.2017 - 26.07.2017)
Mgr. Rastislav Gajarský
Fond národného majetku Slovenskej republiky (07.01.2003 - 27.08.2004)
Ing. Vladimír Antonín
Jozef Kolla
Ing. Radoslav Daniš
Ing. Radoslav Daniš (01.02.2017 - 26.07.2017)
Mgr. Andrej Mede
Mgr. Andrej Mede (01.02.2017 - 26.07.2017)
PaedDr. Milan Trstenský
PaedDr. Milan Trstenský (01.02.2017 - 26.07.2017)
Advokátska kancelária Roštár - Slovák, s. r. o.
Ing. František Sobota
Ing. Radoslav Daniš
Ing. Stanislav Beňo (26.07.2017 - 08.08.2018)
Ing. Stanislav Beňo
Ing. Zsolt Lukáč EMBA
Mgr. Andrej Mede
Mgr. Rastislav Gajarský
PaedDr. Milan Trstenský
Ing. Alena Trančíková
Mgr. Peter Littera
Ing. Stanislav Beňo
Ing. Ľudovít Barát

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..