Hydromeliorácie, štátny podnik

 

Názov:

Hydromeliorácie, štátny podnik

Sídlo:

Vrakunská 29, 821 06 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

E-mail na infožiadosti:

info@hmsp.sk

Telefón:

0243422931

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

2 200 € (uviedli plat bez odmien)
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

110,92 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Kontakt pre verejnosť:

http://www.hydromelioracie.sk/main.php?i nformacie-o-podniku/oznamovanie-protispo locenskych-cinnosti

Riaditeľ:

Ing. Igor Kálna

Počet zamestnancov (2013):

56

Priemerná mzda (2012):

1.023,77Náklady a výnosyDozorná rada:


Predseda Dozornej rady:
Júlia Lelkesová (03.01.2012 - 07.05.2012)

Člen Dozornej rady:
Ing. Pavol Mihálek
Ing. Jana Vargová, PhD
Ing. Milan Godočík
Ing. Stanislav Bartoš
Doc. RNDr. Štefan Rehák, PhD.

Bývalí členovia Dozornej rady:
Júlia Lelkesová (25.02.2011 - 03.01.2012)
Ing. Jana Vargová, PhD (15.07.2009 - 25.11.2010)
Ing. Jana Vargová, PhD (15.12.2016 - 14.03.2018)
Ing. František Beladič (15.05.2007 - 21.11.2008)
Ing. Jaroslav Gál (15.05.2007 - 12.04.2008)
Ing. Pavol Mihálek (15.05.2007 - 03.01.2012)
Ing. Pavol Mihálek (15.05.2007 - 21.10.2015)
Ing. Roman Belcák (15.05.2007 - 21.11.2008)
Ing. Tibor Pethö (15.05.2007 - 21.11.2008)
Ing. Vladimír Mosný, PhD. (15.05.2007 - 21.11.2008)
RNDr. Štefan Rehák, CSc. (15.05.2007 - 22.10.2010)
RNDr. Vladimír Píš, PhD. (15.05.2007 - 12.04.2008)
Vladimír Fehér (15.05.2007 - 21.11.2008)

Riaditeľ:
Ing. Igor Kálna

Bývali riaditelia:
Ing. Laura Nagyová (04.06.2014 - 12.10.2016)
Ing. Vladimír Mosný, PhD. (20.01.2011 - 27.04.2011)
RNDr. Štefan Rehák, CSc. (01.07.2003 - 23.04.2004)
RNDr. Štefan Rehák, CSc. (23.04.2004 - 27.04.2005)
Ing. Ján Alena (08.04.2014 - 04.06.2014)
Ing. Róbert Reis (03.07.2012 - 08.04.2014)
Ing. Petra Mindová (27.04.2011 - 03.01.2012)
Ing. Petra Mindová (03.01.2012 - 09.07.2012)
Ervin Bankó (29.12.2005 - 23.02.2006)
Ing. Ján Hríbik, PhD. (02.12.2006 - 28.03.2007)
Ing. Ladislav Dobos (27.04.2005 - 10.11.2005)
Ing. Mária Ondrušová (10.10.2009 - 22.10.2010)
Ing. Mária Ondrušová (12.10.2016 - 17.12.2016)
Ing. Pavel Bernát (22.10.2010 - 20.01.2011)
Ing. Pavel Halmo (28.03.2007 - 05.05.2009)
Ing. Sibyla Szabóová (10.11.2005 - 29.12.2005)
Ing. Sibyla Szabóová (23.02.2006 - 02.12.2006)
Ing. Štefan Korega, CSc. (05.05.2009 - 10.10.2009)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Laura Nagyová (04.06.2014 - 12.10.2016)
Ing. Laura Nagyová
Ing. Pavol Mihálek
Dr.h.c.prof.Ing. Vladimír Kročko, CSc. (01.09.2012 - 14.09.2016)
Mgr. Marek Gocník (01.09.2012 - 25.08.2016)
Ing. Jana Vargová, PhD (15.12.2016 - 14.03.2018)
Ing. Pavol Mihálek (03.01.2012 - 21.10.2015)
Ing. Ján Alena (08.04.2014 - 04.06.2014)
Ing. Róbert Reis (03.07.2012 - 08.04.2014)
Ing. Petra Mindová (03.01.2012 - 09.07.2012)
Ing. Mária Ondrušová (12.10.2016 - 17.12.2016)
Ing. Mária Ondrušová
Ing. Štefan Ryba, PhD.
Ing. Igor Kálna
Doc. RNDr. Štefan Rehák, PhD.
advocatius s. r. o.
Ing. Igor Kálna
Ing. Martin Šaulič

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
Poskytovanie odstupného sa riadi kolektívnou zmluvou uzatvorenou medzi štátnym podnikom a Odborovou organizáciou OZ DLV pri štátnom podniku Hydromeliorácie, š. p. a je zverejnená v zmysle zákona. Prémiový poriadok je spracovaný v rámci internej smernice: „Organizačná smernica č. 2/2009 – Mzdový a prémiový poriadok štátneho podniku Hydromeliorácie, š.p. od roku 2009“. Vzhľadom k tomu, že táto smernica upravuje i iné okruhy ako je rozsah otázky, predmetný materiál nezasielame. Prémiový poriadok upravuje možnosť, nie povinnosť, poskytovať zamestnancom prémie, výšku ktorých na návrh priameho nadriadeného zamestnanca, v závislosti od splnenia prémiových úloh, schvaľuje riaditeľ štátneho podniku.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 3
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: 337 936,27
Súdne spory - komentár: sú žalovaný o túto sumu

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..