BIONT, a.s.

 

Názov:

BIONT, a.s.

Sídlo:

Karloveská 63, 841 04 Bratislava

Vlastník:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (95%) a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (5%)

Webové sídlo:

http://www.biont.sk/

E-mail na infožiadosti:

biont@biont.sk

Telefón:

0220670749

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

3 700,00 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

2 390,60 € (priemerná mesačná)

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

591,66 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

200,00 € (2013)

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Počet zamestnancov (2013):

61Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
MUDr. Tomáš Haško, MPH (08.06.2012 - 30.06.2016)

Člen Dozornej rady:
MUDr. Pavol Povinec, PhD.
Mgr. Peter Lukáč
Ing. JUDr. Anna Ďurfina, PhD.

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Iveta Klimová (21.12.2006 - 12.01.2008)
Ing. Ivan Chyla (21.01.2005 - 15.02.2007)
Ing. Michal Ďurkovič (21.12.2006 - 21.03.2009)
JUDr. Andrej Danko (19.10.2007 - 15.01.2010)
Ing. Peter Ondrejka (21.01.2005 - 09.04.2005)
Ing. Peter Poliak (30.10.2015 - 30.06.2016)
MUDr. Peter Kuka, PhD. (08.06.2012 - 30.10.2015)
Ing. Richard Tomandl (05.05.2011 - 29.06.2011)
Ing. Richard Tomandl (05.05.2011 - 08.06.2012)
RNDr. Karol Marsina, CSs. (05.05.2011 - 29.06.2011)
RNDr. Karol Marsina, CSs. (05.05.2011 - 08.06.2012)
Ing. Zoltán Kassai, PhD. (21.03.2011 - 30.10.2015)
JUDr. Adrián Kucek (15.06.2009 - 18.02.2010)
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (19.12.2008 - 14.06.2011)
RNDr. Marta Cimbáková (19.12.2008 - 14.06.2011)
JUDr. Zuzana Oprchalová (19.10.2007 - 21.03.2009)
PharmDr. , MBA Martin Vyšňanský MBA PhD. (19.10.2007 - 21.03.2009)
Prof. RNDr. Ján Ružička, DrSc (19.10.2007 - 21.03.2009)
doc. RNDr. Karol Holý, CSc. (21.12.2006 - 21.03.2009)
Ing. Vasil Vodzinský, Csc. (21.12.2006 - 12.01.2008)
Doc. Ing. Vladimír Gašparík (10.02.2006 - 21.03.2008)
Ing. Ondrej Szollos (10.02.2006 - 21.03.2008)
Ing. Zoltán Kassai, PhD. (10.02.2006 - 21.03.2008)
Ctibor Lisický (20.01.2006 - 12.01.2008)
Jakub Wiedermann (20.01.2006 - 15.02.2007)
Mgr. Katarína Takáčová (20.01.2006 - 12.01.2008)
MUDr. Peter Ottinger (20.01.2006 - 15.02.2007)
Ing. Arpád Gonda (16.03.2005 - 18.03.2006)
Maroš Havran (16.03.2005 - 18.03.2006)
MUDr. Peter Šťastný (16.03.2005 - 18.03.2006)
Doc.Ing. Štefan Bederka, Csc. (21.01.2005 - 15.02.2007)
Ing. Ivan Vereš (21.01.2005 - 09.04.2005)
Ing. Mária Valovičová (21.01.2005 - 09.04.2005)
MUDr. Ján Gajdoš (21.01.2005 - 18.03.2006)

Predseda predstavenstva:
Ing. Peter Kováč, PhD. (08.06.2012 - 30.10.2015)
RNDr. Jaroslav Klimek (29.06.2011 - 08.06.2012)

Členovia predstavenstva:
JUDr. Ján Dudáš
Ing. Peter Kováč, PhD.
Ing. Mgr. Martin Kabát, PhD.
Ing. Róbert Szabó, PhD.

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Iveta Klimová (12.01.2008 - 21.03.2009)
JUDr. Ján Dudáš (30.10.2015 - 18.07.2017)
Ing. Mgr. Martin Kabát, PhD. (30.10.2015 - 30.06.2016)
MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. (08.06.2012 - 30.10.2015)
MUDr. Peter Bartoň (08.06.2012 - 30.10.2015)
Ing. Ivan Vereš (29.06.2011 - 08.06.2012)
MUDr. Richard Imrich, PhD. (14.06.2011 - 29.06.2011)
MUDr. Richard Imrich, PhD. (29.06.2011 - 08.06.2012)
RNDr. Jaroslav Klimek (14.06.2011 - 29.06.2011)
doc. Ing. Peter Kováč, PhD (21.05.2010 - 14.06.2011)
doc. Ing. Peter Kováč, PhD (01.08.2007 - 21.05.2010)
Doc. Ing. Peter Kováč, PhD. (21.01.2005 - 18.03.2006)
Doc. Ing. Peter Kováč, PhD. (18.03.2006 - 15.02.2007)
Ing. Brian Lipták (15.02.2007 - 12.01.2008)
Ing. Igor Lichnovský (15.02.2007 - 01.08.2007)
Ing. Ján Husár (21.05.2010 - 14.06.2011)
Ing. Jozef Pamětický (15.02.2007 - 12.01.2008)
Ing. Martin Kabát (12.01.2008 - 14.06.2011)
Ing. Mgr. Martin Kabát (14.06.2011 - 29.06.2011)
Mgr. Tomáš Komada (12.01.2008 - 21.05.2010)
Mgr. Zuzana Gašičová (15.02.2007 - 21.03.2009)
MUDr. Milan Považan (15.02.2007 - 12.01.2008)
MUDr. Pavol Povinec (21.01.2005 - 15.02.2007)
Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc. (18.03.2006 - 15.02.2007)
Prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc. (21.01.2005 - 18.03.2006)

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..