Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Názov:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Sídlo:

Mamateyova 17, P.O.BOX 41, 850 05 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo zdravotníctva SR

Webové sídlo:

https://www.vszp.sk/

E-mail na infožiadosti:

infolinka@vszp.sk

Telefón:

0850003003

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

4 500,00 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

3 156,62 € (priemerná mesačná)

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

1 006,17 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

92 490 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Kontakt pre verejnosť:

https://www.vszp.sk/napiste-nam.html

Predseda dozornej rady:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

2069

Priemerná mzda (2012):

1011,21

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

35937874

Vznik:

01.07.2005

Zriaďovateľ:


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Pavol Lazúr (23.05.2012 - 13.12.2016)
JUDr. Tomáš Borec

Člen Dozornej rady:
Ing. Imrich Zsolnai
RNDr. Eva Palková
Mgr. Marián Magdoško
Ing. Eva Bizovská
Ing. Mgr. Tibor Gregor
PharmDr. Rastislav Pullmann
Mgr. Juraj Pacher
Mgr. Iveta Baráneková
Ing. Anna Slamková
Ing. Tomáš Malatinský, MBA
Ing. Marcel Klimek
JUDr. Ing. František Palko, PhD.
Martin Smatana, MSc
Gabriel Šípoš, MPhil

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Imrich Zsolnai (22.07.2011 - 13.10.2016)
RNDr. Eva Palková (29.07.2011 - 13.10.2016)
Mgr. Marián Magdoško (17.02.2010 - 04.11.2010)
Ing. Eva Bizovská (23.05.2012 - 13.12.2016)
Ing. Mgr. Tibor Gregor (23.05.2012 - 13.12.2016)
PharmDr. Rastislav Pullmann (24.01.2013 - 13.12.2016)
Ing. Stanislav Zátorský (17.02.2010 - 04.11.2010)
Ing. Martin Senčák (19.09.2007 - 17.07.2009)
Ing. Martin Senčák (23.05.2012 - 12.02.2015)
Ing. Zuzana Kucerová (22.04.2015 - 17.05.2016)
Ing. Marcel Klimek (21.01.2012 - 24.05.2012)
Ing. Andrea Mészárošová (29.06.2011 - 24.05.2012)
Mgr. Alexander Škrinár (29.03.2011 - 25.07.2011)
Mgr. Alexander Škrinár (29.03.2011 - 24.05.2012)
Ing. Jaroslav Hric (01.03.2011 - 24.05.2012)
Ing. Jaroslav Hric (01.03.2011 - 25.07.2011)
JUDr. Anna Kráľová (01.03.2011 - 15.02.2012)
JUDr. Anna Kráľová (17.02.2010 - 28.12.2010)
JUDr. Anna Kráľová (01.03.2011 - 25.07.2011)
Ing. František Sudzina (18.12.2010 - 24.05.2012)
Ing. František Sudzina (18.12.2010 - 25.07.2011)
Ing. Gunther Furin (18.12.2010 - 25.07.2011)
Ing. Gunther Furin (18.12.2010 - 24.05.2012)
Ing. Adriána Kriššová (03.06.2010 - 25.07.2011)
Ing. Adriána Kriššová (03.06.2010 - 08.06.2015)
Ing. Anna Golianová (01.01.2010 - 28.12.2010)
Ing. Ľubica Farkašová (01.07.2009 - 04.11.2010)
Ing. Eva Andrejčáková (19.09.2007 - 07.04.2011)
Ing. Pavol Lazúr (19.09.2007 - 04.11.2010)
Ing. Taťana Spišiaková (19.09.2007 - 17.07.2009)
JUDr. Taťana Spišiaková (19.09.2007 - 04.11.2010)
Mgr. Anna Antonová (25.05.2006 - 25.07.2011)
František Sudzina (19.12.2005 - 09.10.2007)
Michaela Chebeňová (19.12.2005 - 09.10.2007)
Ing. Ivan Fusko (01.07.2005 - 09.10.2007)
Ing. Iveta Hofierková (01.07.2005 - 30.06.2006)
Ing. Ján Báňas (01.07.2005 - 28.01.2006)
Ing. Ján Porvazník (01.07.2005 - 09.10.2007)
Ing. Jozef Cajgovič, CSc. (01.07.2005 - 28.01.2006)
Ing. Katarína Gregorová (01.07.2005 - 30.09.2010)
Ing. Sylvia Bock (01.07.2005 - 19.10.2006)
JUDr. Dušan Kopecký (01.07.2005 - 17.07.2009)
MUDr. Stanislav Hollý (01.07.2005 - 09.10.2007)

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Mgr. Miroslav Kočan (17.05.2016 - 07.10.2016)
Ing. Milan Horváth
Ing. Miroslav Vaďura, MPH (01.10.2015 - 17.05.2016)
Ing. Marcel Forai (20.04.2012 - 24.05.2012)
Ing. Marcel Forai, MPH (20.04.2012 - 08.06.2015)
Ing. Marcel Forai, MPH (20.04.2012 - 01.10.2015)
Ing. Marcel Forai, MPH. (20.04.2012 - 05.05.2015)
MUDr. Marian Faktor (25.07.2011 - 20.04.2012)
Mgr. Miroslav Kočan (07.10.2016 - 11.10.2018)

Členovia predstavenstva:
doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
PaedDr. Tibor Papp
doc. JUDr. Mgr. Michal Ďuriš, PhD.
PhDr. Ľubica Hlinková, MPH

Bývalí členovia Predstavenstva:
doc. JUDr. Michal Ďuriš, PhD. (17.05.2016 - 13.06.2017)
Ing. Viktor Očkay (09.07.2008 - 30.09.2010)
JUDr. Vieroslava Králičková (01.10.2015 - 17.05.2016)
Ing. Antónia Borovková (20.04.2012 - 17.05.2016)
Ing. Miroslav Vaďura, MPH (20.04.2012 - 01.10.2015)
Ing. Martin Barto, CSc. (25.07.2011 - 20.04.2012)
Ing. Martin Barto, CSc. (30.09.2010 - 25.07.2011)
MUDr. Marian Faktor (30.09.2010 - 25.07.2011)
MUDr. Miroslav Džugan (25.07.2011 - 20.04.2012)
MUDr. Miroslav Džugan (30.09.2010 - 25.07.2011)
Bjarne Jorgen Slorup (27.07.2005 - 16.03.2006)
Ing. Anton Kováčik (29.09.2006 - 12.03.2008)
Ing. Igor Dorčák (30.09.2010 - 28.12.2010)
Ing. Ján Krčula (01.07.2005 - 28.01.2006)
Ing. Ján Špaček (25.08.2006 - 12.03.2008)
Ing. Jana Ježíková (30.09.2010 - 28.12.2010)
Ing. Martin Senčák (01.01.2010 - 30.09.2010)
Ing. Monika Baková (25.08.2006 - 09.07.2008)
JUDr. Zuzana Zvolenská (12.03.2008 - 30.09.2010)
MUDr. Angelika Szalayová (28.01.2006 - 25.08.2006)
MUDr. Eva Sameková (01.07.2005 - 27.07.2005)
MUDr. Natália Račeková (01.01.2010 - 30.09.2010)
MUDr. Svätopluk Hlavačka, MBA (01.07.2005 - 29.09.2006)
PharmDr. Martin Višňanský, MBA PhD. (12.03.2008 - 30.09.2010)
RNDr. Miroslav Žilinek (16.03.2006 - 25.08.2006)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Imrich Zsolnai (22.07.2011 - 13.10.2016)
RNDr. Eva Palková (29.07.2011 - 13.10.2016)
Mgr. Marián Magdoško
Ing. Eva Bizovská (23.05.2012 - 13.12.2016)
Ing. Mgr. Tibor Gregor (23.05.2012 - 13.12.2016)
PharmDr. Rastislav Pullmann (24.01.2013 - 13.12.2016)
Mgr. Juraj Pacher
Ing. Milan Horváth
Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
Ing. Martin Senčák (23.05.2012 - 12.02.2015)
Ing. Zuzana Kucerová (22.04.2015 - 17.05.2016)
Ing. Andrea Mészárošová (29.06.2011 - 24.05.2012)
Mgr. Alexander Škrinár (25.07.2011 - 24.05.2012)
Ing. Jaroslav Hric (25.07.2011 - 24.05.2012)
JUDr. Anna Kráľová (25.07.2011 - 15.02.2012)
Ing. František Sudzina (25.07.2011 - 24.05.2012)
Ing. Gunther Furin (25.07.2011 - 24.05.2012)
Ing. Adriána Kriššová (25.07.2011 - 08.06.2015)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (01.07.2005 - 25.11.2009)
Mgr. Iveta Baráneková
Ing. Anna Slamková
Slovenská republika, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky
Ing. Tomáš Malatinský, MBA
Ing. Marcel Klimek
JUDr. Ing. František Palko, PhD.
Martin Smatana, MSc (13.12.2016 - 15.10.2018)
Martin Smatana, MSc
Gabriel Šípoš, MPhil
JUDr. Tomáš Borec
JUDr. Jarmila Kováčová
doc. JUDr. Michal Ďuriš PhD.
Mgr. Miroslav Kočan
PaedDr. Tibor Papp
doc. JUDr. Michal Ďuriš PhD.
Ing. Milan Horváth
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
Mgr. Radoslav Krupa

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 36
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: 1 172 966,74

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..