Zvolenská teplárenská, a.s.

 

Názov:

Zvolenská teplárenská, a.s.

Sídlo:

Lučenecká cesta 25, 961 50 Zvolen

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Fond národného majetku

Webové sídlo:

http://www.zvtp.sk/

E-mail na infožiadosti:

sekretariat@zvtp.sk

Telefón:

0452424251

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Odkaz na objednávky:

http://www.zvtp.sk/ob_2015.xhtml

Predseda dozornej rady:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2012):

164

Priemerná mzda (2012):

1472

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

36052248

Vznik:

01.01.2002

Zriaďovateľ:


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Marta Lobotková (04.10.2006 - 23.09.2010)
Ing. Marián Karkuš (28.05.2003 - 03.01.2006)

Člen Dozornej rady:
Mgr. Pavol Gregorčok
Pavel Stankovič
Ing. Konštantín Kičura
Slavomír Mihálik

Bývalí členovia Dozornej rady:
Pavel Stankovič (17.06.2014 - 28.02.2018)
Ing. Roman Guderna (25.11.2005 - 10.03.2006)
Ing. Pavel Deák (01.01.2005 - 27.04.2006)
Ing. Ján Lietava (27.03.2008 - 30.11.2011)
Ing. Branislav Urban (27.06.2012 - 17.04.2014)
Ing. Jaroslav Uhliar (27.06.2012 - 17.04.2014)
Ing. Konštantín Kičura (27.06.2012 - 20.07.2016)
Ing. Štefan Repko (27.06.2012 - 17.04.2014)
Bc. Judita Magdičová (30.11.2011 - 17.04.2014)
Ing. Peter Lačný (16.11.2011 - 27.06.2012)
Ing. Dušan Tury (31.08.2010 - 30.11.2011)
Ing. Dušan Tury (31.08.2010 - 27.06.2012)
Ing. Štefan Hurňanský (31.08.2010 - 30.11.2011)
Ing. Štefan Hurňanský (31.08.2010 - 27.06.2012)
Ing. Vladimír Leitner (31.08.2010 - 30.11.2011)
Miriam Ďuricová (31.08.2010 - 27.06.2012)
Miriam Ďuricová (31.08.2010 - 30.11.2011)
Miroslav Seget (31.08.2010 - 30.11.2011)
Miroslav Seget (31.08.2010 - 27.06.2012)
PhDr. Michal Valach (27.04.2010 - 23.09.2010)
Stanislav Kollár (27.04.2010 - 23.09.2010)
Bc. Marián Vozár (10.06.2008 - 28.05.2010)
Milan Mecele (27.03.2008 - 17.04.2014)
Milan Mecele (27.03.2008 - 30.11.2011)
Elena Muráňová (05.11.2007 - 23.09.2010)
Ing. Pavel Kminiak (05.11.2007 - 25.07.2008)
JUDr. Michal Ševčík (05.11.2007 - 28.05.2010)
Mgr. Michal Ševčík (05.11.2007 - 25.07.2008)
Mgr. Milan Sviatko (05.11.2007 - 23.09.2010)
Stanislav Lilko (05.11.2007 - 30.11.2011)
Stanislav Lilko (05.11.2007 - 17.04.2014)
Jaroslav Hanzely (29.03.2006 - 04.04.2008)
Ing. Marta Lobotková (20.01.2006 - 04.10.2006)
Ing. Igor Husák (25.11.2005 - 26.02.2008)
Ing. Jaroslava Parízková (25.11.2005 - 26.02.2008)
Ing. Mgr. Juraj Hýroš (25.11.2005 - 26.02.2008)
Ing. Árpád Csank (28.05.2003 - 03.01.2006)
Ing. Gabriel Jellmann (28.05.2003 - 03.01.2006)
Ing. Miroslav Plevka (28.05.2003 - 03.01.2006)
Ing. Andrej Finďo (31.12.2001 - 29.10.2003)
Ing. Ján Petrovič (31.12.2001 - 29.10.2003)
Ing. Ľubomír Halama (31.12.2001 - 04.04.2008)
Ing. Martin Ondovčin (31.12.2001 - 29.10.2003)
Ing. Slavomír Mihálik (31.12.2001 - 01.03.2005)
JUDr. Ondrej Tkáč (31.12.2001 - 29.10.2003)

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Jozef Pobiecký
JUDr. Peter Hajduček (20.07.2016 - 09.08.2016)
Ing. Miroslav Dian (17.04.2014 - 20.07.2016)
Ing. Michal Klemanič (27.06.2012 - 17.04.2014)
Ing. Rastislav Kovalčík (27.06.2012 - 17.04.2014)
Ing. Igor Slovík (30.11.2011 - 27.06.2012)
Ing. Miroslav Petrovský (30.11.2011 - 27.06.2012)

Členovia predstavenstva:
RNDr. Miroslav Duplinský
Ing. Jozef Bódi
RNDr. Miroslav Duplinský

Bývalí členovia Predstavenstva:
RNDr. Miroslav Duplinský (09.08.2016 - 28.02.2018)
JUDr. Daniel Lukáč (03.01.2006 - 27.04.2007)
Ing. Rudolf Šamaj (20.07.2016 - 09.08.2016)
Ing. Ján Lietava (27.06.2012 - 17.04.2014)
Ing. Ján Šabo (27.06.2012 - 09.08.2016)
Ing. Martin Gablík (27.06.2012 - 17.04.2014)
Mgr. Milan Kračún (27.06.2012 - 20.07.2016)
Bc. Radoslava Suchá (21.04.2011 - 30.11.2011)
Bc. Radoslava Suchá (30.11.2011 - 27.06.2012)
Ing. Igor Slovík (21.04.2011 - 30.11.2011)
Ing. Ján Čierny (30.11.2011 - 27.06.2012)
Ing. Ján Čierny (21.04.2011 - 30.11.2011)
Ing. Miroslav Petrovský (23.09.2010 - 30.11.2011)
Ing. Ludvik Machala (23.09.2010 - 30.11.2011)
Ing. Ludvik Machala (30.11.2011 - 27.06.2012)
Ing. Miroslava Vaháliková (23.09.2010 - 30.11.2011)
Ing. Miroslava Vaháliková (30.11.2011 - 27.06.2012)
Emil Novák (26.02.2008 - 28.05.2010)
Eva Pastorková (28.05.2010 - 23.09.2010)
Ing. Andrej Mašlonka (29.10.2003 - 03.01.2006)
Ing. Emil Lováni (28.05.2010 - 23.09.2010)
Ing. František Orolín (28.05.2010 - 23.09.2010)
Ing. Ivan Črep (03.01.2006 - 26.02.2008)
Ing. Jozef Kováč (03.01.2006 - 04.10.2006)
Ing. Jozef Kováč (04.10.2006 - 04.10.2007)
Ing. Jozef Priadka (26.02.2008 - 23.09.2010)
Ing. Július Jankovský (31.12.2001 - 29.10.2003)
Ing. Július Jankovský (17.02.2004 - 26.02.2008)
Ing. Július Jankovský (23.09.2010 - 21.04.2011)
Ing. Július Jankovský (26.02.2008 - 23.09.2010)
Ing. Július Katina (31.12.2001 - 29.10.2003)
Ing. Juraj Králik (23.09.2010 - 21.04.2011)
Ing. Milan Cibula (29.10.2003 - 17.02.2004)
Ing. Ondrej Bursa (29.10.2003 - 03.01.2006)
Ing. Pavel Deák (31.12.2001 - 29.10.2003)
Ing. Pavel Kminiak (31.12.2001 - 17.02.2004)
Ing. Pavol Hucák (29.10.2003 - 26.02.2008)
Ing. Pavol Krištof (04.10.2007 - 26.02.2008)
Ing. Pavol Krištof (26.02.2008 - 23.09.2010)
Ing. Tibor Tuhársky (23.09.2010 - 21.04.2011)
Ing. Vladimír Leitner (31.12.2001 - 29.10.2003)
Jozefína Gažiová (26.02.2008 - 28.05.2010)
JUDr. Juraj Remšík (26.02.2008 - 28.05.2010)
Mgr. Milan Gocník (17.02.2004 - 03.01.2006)

Iný vrcholový manažment:
MH Manažment, a. s.
Mgr. Pavol Gregorčok
Pavel Stankovič (17.06.2014 - 28.02.2018)
Ing. Konštantín Kičura
RNDr. Miroslav Duplinský
RNDr. Miroslav Duplinský (30.01.2018 - 07.09.2018)
Ing. Jozef Bódi
Fond národného majetku Slovenskej republiky (21.04.2011 - 29.03.2016)
Ing. Branislav Urban (27.06.2012 - 17.04.2014)
Ing. Jaroslav Uhliar (27.06.2012 - 17.04.2014)
Ing. Konštantín Kičura (27.06.2012 - 20.07.2016)
Ing. Štefan Repko (27.06.2012 - 17.04.2014)
Bc. Judita Magdičová (30.11.2011 - 17.04.2014)
Ing. Peter Lačný (16.11.2011 - 27.06.2012)
Ing. Dušan Tury (30.11.2011 - 27.06.2012)
Ing. Štefan Hurňanský (30.11.2011 - 27.06.2012)
Miriam Ďuricová (30.11.2011 - 27.06.2012)
Miroslav Seget (30.11.2011 - 27.06.2012)
Milan Mecele (30.11.2011 - 17.04.2014)
Stanislav Lilko (30.11.2011 - 17.04.2014)
Fond národného majetku SR (26.03.2003 - 21.04.2011)
Fond národného majetku Slovenskej republiky (21.04.2011 - 29.03.2016)
MH Manažment, a. s.
Fond národného majetku SR (26.03.2003 - 21.04.2011)
Ulianko & partners, s.r.o.
Ing. Igor Slovík
Ing. Igor Slovík (15.06.2017 - 07.09.2018)
Ing. Jozef Bódi
Ing. Jozef Bódi (15.06.2017 - 30.01.2018)
Ing. Jozef Pobiecký
RNDr. Miroslav Duplinský (15.06.2017 - 30.01.2018)
RNDr. Miroslav Duplinský
Ing. Jozef Bódi (15.06.2017 - 30.01.2018)
Ing. Jozef Bódi
RNDr. Miroslav Duplinský
Slavomír Mihálik

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..