U. S. Steel Košice, s.r.o.

 

Názov:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Sídlo:

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Vlastník:

Firmy so súkr. vlastníkom

Webové sídlo:

http://www.usske.sk/

E-mail na infožiadosti:

jbaca@sk.uss.com

Telefón:

+421556731111 Náklady a výnosyBývalí členovia Dozornej rady:
Gabriel Eichler (20.06.2000 - 14.12.2000)
Ing. Attila Tóth, CSc. (20.06.2000 - 14.12.2000)
Ing. Mária Hakulinová (20.06.2000 - 14.12.2000)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Martin Pitorák, MBA
Mgr. Elena Petrášková, LL.M (01.03.2011 - 09.08.2011)
Mgr. Elena Petrášková, LL.M
Christian Korn
RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA
Ing. Marcel Novosad
Scott Douglas Buckiso
Scott Douglas Buckiso (01.06.2015 - 01.10.2018)
Richard Carl Shank
David Earle Hathaway
U. S. Steel Global Holdings VI B.V.
U. S. Steel Global Holdings I B.V. (07.02.2008 - 01.01.2009)
U. S. Steel Global Holdings I B.V. (01.01.2009 - 09.08.2011)
U. S. Steel Global Holdings I B.V. (09.08.2011 - 11.10.2016)
U. S. Steel Global Holdings I B.V. (01.01.2009 - 11.10.2016)
U.S. Steel Global Holdings I B.V. (15.09.2006 - 07.02.2008)
U.S. Steel Global Holdings IB.V. (20.10.2003 - 08.07.2004)
U.S. Steel Global Holdings IB.V. (08.07.2004 - 15.09.2006)
USX Global Holdings IB.V. (14.12.2000 - 20.12.2000)
USX Global Holdings IB.V. (20.12.2000 - 01.10.2002)
USX Global Holdings IB.V. (01.10.2002 - 20.10.2003)
VSŽ akciová spoločnosť Košice (11.09.2000 - 28.09.2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice (09.08.2000 - 11.09.2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice (12.10.2000 - 14.12.2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice (01.08.2000 - 09.08.2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice (17.07.2000 - 01.08.2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice (28.09.2000 - 12.10.2000)
VSŽ akciová spoločnosť Košice (20.06.2000 - 17.07.2000)
VSŽ OCEĽ a.s. Košice (20.06.2000 - 17.07.2000)
VSŽ OCEĽ a.s. Košice (01.08.2000 - 09.08.2000)
VSŽ U.S.STEEL, s.r.o. (01.12.2000 - 10.01.2002)
VSŽ U.S.STEEL, s.r.o. v likvidácii (10.01.2002 - 01.10.2002)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga (01.10.2013 - 27.11.2014)
George F. Babcoke (01.07.2013 - 01.06.2015)
Michael Andrew Fedorenko (01.07.2013 - 01.07.2013)
Michael Andrew Fedorenko (01.07.2013 - 01.06.2015)
Charles James Bond (01.05.2013 - 01.08.2015)
John Patrick Coyne (01.05.2011 - 28.04.2015)
David John Rintoul (01.01.2011 - 01.07.2013)
Mark Granville Tabler (01.12.2010 - 27.11.2014)
Matthew Todd Lewis (01.08.2010 - 10.08.2016)
Joseph Anthony Napoli (01.02.2010 - 01.05.2013)
Robert James Beltz (01.02.2010 - 01.07.2012)
Andrew Stewart Armstrong (01.08.2005 - 08.04.2009)
David Alan Luptak (06.03.2001 - 23.03.2004)
David Harman Lohr (01.06.2005 - 27.03.2008)
David John Rintoul (25.01.2011 - 09.08.2011)
George F. Babcoke (27.03.2008 - 25.01.2011)
Christopher James Navetta (06.02.2003 - 23.03.2004)
Christopher James Navetta (23.03.2004 - 04.06.2005)
Ing. Anton Jura (19.10.2000 - 23.03.2004)
Ing. Anton Jura (23.03.2004 - 01.07.2010)
Ing. Anton Lukáč (06.02.2003 - 20.10.2003)
Ing. Anton Lukáč (20.06.2000 - 06.02.2003)
Ing. Anton Masár (20.06.2000 - 14.12.2000)
Ing. Ladislav Matusák (20.06.2000 - 14.12.2000)
Ing. Martin Pitorák (20.06.2000 - 14.12.2000)
Ing. Martin Pitorák (28.04.2007 - 01.08.2015)
Ing. Mikuláš Safko (20.06.2000 - 14.12.2000)
Ing. Vladimír Jacko, PhD.,MBA (06.03.2009 - 12.04.2016)
James Francis Connor (12.04.2005 - 08.12.2006)
James Paul Bouchard (06.03.2001 - 21.10.2002)
James Paul Bouchard (06.03.2001 - 13.01.2003)
Jeffrey Vincent Greenwell (05.05.2005 - 08.12.2006)
John Baird Peters (22.09.2005 - 27.05.2008)
John Frederick Wilson (06.01.2007 - 03.04.2007)
John Frederick Wilson (03.04.2007 - 06.02.2010)
John Harold Goodish (06.03.2001 - 23.05.2003)
John Harold Goodish (06.03.2001 - 22.05.2003)
John Patrick Coyne (20.05.2011 - 09.08.2011)
John Wiliam Pavia (06.03.2001 - 17.04.2001)
John William Pavia (17.04.2001 - 20.10.2003)
Joseph Anthony Napoli (06.02.2010 - 09.08.2011)
Joseph Richard Scherrbaum (14.04.2004 - 22.09.2005)
Joseph Richard Scherrbaum (13.01.2003 - 14.04.2004)
Karl Frank Csensich (31.07.2003 - 23.03.2004)
Karl Frank Csensich (23.03.2004 - 04.11.2004)
Karlos Earl Abel (06.03.2001 - 31.07.2003)
Kenneth Ralph Pepperney (14.04.2004 - 06.01.2007)
Kenneth Ralph Pepperney (23.03.2004 - 14.04.2004)
Mark Granville Tabler (17.12.2010 - 09.08.2011)
Matthew Burnis Perkins (10.11.2007 - 06.03.2009)
Matthew Todd Lewis (11.08.2010 - 09.08.2011)
Merle Raymond Stein (17.05.2001 - 31.07.2003)
Mgr. Elena Petrášková, LL.M (11.03.2011 - 10.08.2016)
Mgr. Elena Petrášková, LL.M (01.03.2011 - 10.08.2016)
Michael Andrew Fedorenko (13.11.2003 - 23.03.2004)
Michael Andrew Fedorenko (23.03.2004 - 08.03.2005)
Patrick James Mullarkey (18.01.2007 - 17.12.2010)
Peter Joseph Alvarado (27.05.2008 - 11.02.2010)
Peter Steward Richardson (06.03.2001 - 17.04.2001)
Peter Stewart Richardson (17.04.2001 - 23.03.2004)
Peter Stewart Richardson (23.03.2004 - 01.08.2005)
Richard Eugene Veitch (08.06.2006 - 10.11.2007)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga (15.03.2004 - 14.04.2004)
RNDr. Miroslav Kiraľvarga (14.04.2004 - 11.03.2011)
Robert James Beltz (18.02.2010 - 09.08.2011)
Robert T. Ernest (14.12.2000 - 17.05.2001)
Scott Christopher Pape (20.10.2003 - 23.03.2004)
Scott Christopher Pape (23.03.2004 - 08.06.2006)
Traci Lynn Vaughan (08.04.2009 - 20.05.2011)
William Clyde King (08.12.2006 - 11.08.2010)
Samir Kalra
Samir Kalra (01.11.2016 - 12.01.2018)
Ružička Csekes s. r. o.
David Earle Hathaway Jr
Ing. Andrej Krištofčík (18.05.2017 - 29.09.2017)
Ing. Andrej Krištofčík
Ing. Gabriel Holub
Ing. Ján Venglarčík
Ing. Jozef Bernát MBA
Ing. Ladislav Hanuščalka
Ing. Ľubomír Kvaska
Ing. Marcel Novosad
Ing. Marek Lukačín
Ing. Marek Lukačín (18.05.2017 - 08.11.2018)
Ing. Martin Varga
Ing. Miloš Fodor
Ing. Norbert Kubík MBA
Ing. Peter Gazsi
Ing. Róbert Žihlavník
Ing. Stanislav Petro
Ing. Viliam Gašpar Csc., MBA
Richard C. Shank
RNDr. Vladimír Kokarda PhD.
Thomas J. Kevin
Tomáš Kuriatnik MBA
Marianne Slivková
JUDr. Oľga Černá
Marianne Slivková
Samir Kalra (02.08.2017 - 07.02.2018)
Samir Kalra (02.08.2017 - 01.03.2018)
Samir Kalra
David Thomas Maxwell BEM MSc
Christian Korn
Ing. Adam Dudič FCCA
Ing. Adriana Mihálová MBA
Ing. Eduard Grečner MBA (18.05.2017 - 12.12.2017)
Ing. Eduard Grečner MBA
Ing. Gabriel Bardiovský
Ing. Gabriel Bardiovský (18.05.2017 - 12.12.2017)
Ing. Igor Presalovič
Ing. Ján Bača
Ing. Ján Blanár
Ing. Ján Blanár (18.05.2017 - 08.11.2018)
Ing. Ján Hijj
Ing. Ján Petko
Ing. Jana Darašová
Ing. Jaroslav Mikláš
Ing. Jozef Harakaľ
Ing. Július Lang
Ing. Juraj Mondík
Ing. Ladislav Horváth PhD. (18.05.2017 - 08.11.2018)
Ing. Ladislav Horváth PhD.
Ing. Marek Blaško
Ing. Mária Šimonová
Ing. Mária Župčanová
Ing. Martin Pitorák MBA
Ing. Martina Kaprálová
Ing. Michal Pintér
Ing. Milan Polča MBA
Ing. Peter Petričko
Ing. Peter Semanco
Ing. Silvia Gaálová
Ing. Viera Kohúteková PhD.
Ing. Vladimír Molčák
JUDr. Martin Husár
JUDr. Oľga Černá (18.05.2017 - 29.09.2017)
JUDr. Tomáš Homolya
Mark Thomas Salo
Mgr. Elena Petrášková LL.M.
Mgr. Elena Petrášková LL.M. (18.05.2017 - 08.11.2018)
Mgr. Eva Durzóová
Mgr. Mária Fedorčáková
Mgr. Mária Fedorčáková (18.05.2017 - 12.12.2017)
Mgr. Martina Kováčová
RNDr. Miroslav Kiraľvarga MBA
Samir Kaira (18.05.2017 - 02.08.2017)
Scott Douglas Buckiso (18.05.2017 - 08.11.2018)
Scott Douglas Buckiso
Ing. Andrej Krištofčík
Ing. Gabriel Bardiovský PhD.
Mgr. Mária Fedorčáková
Ing. Silvia Gaálová
Ing. Blanka Vargová
Ing. Eva Bobaľová ACCA
JUDr. Elena Petrašková, LL.M
James Edward Bruno
Ing. Ladislav Horváth PhD.
Ing. Marek Lukačín
James Edward Bruno
JUDr. Elena Petrašková LL.M.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..