Tepláreň Košice, a.s.

 

Názov:

Tepláreň Košice, a.s.

Sídlo:

Teplárenská 3, 040 12 Košice

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Fond národného majetku

Webové sídlo:

http://teko.sk/web/guest

E-mail na infožiadosti:

info@teko.sk

Telefón:

0800102001

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

3 025,00 € (uviedli plat bez odmien)
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

987,50 € (priemerná mesačná)

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

987,50 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

19 450 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

238,52 € (2012)

Predseda dozornej rady:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2012):

485

Priemerná mzda (2012):

1053,13

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

36211541

Vznik:

21.01.2002

Zriaďovateľ:


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Ján Mitterpák (12.10.2006 - 15.09.2007)
RSDr. Ján Mitterpák (12.10.2006 - 14.08.2010)

Člen Dozornej rady:
Mgr. Gabriel Hreščák
RSDr. Ján Mitterpák
Ing. Miroslav Prokopič
Ing. Marek Mitterpák, PhD.
Mgr. Martin Pastirik
Ing. Juraj Petráš

Bývalí členovia Dozornej rady:
Mgr. Gabriel Hreščák (12.10.2006 - 14.08.2010)
Mgr. Gabriel Hreščák (27.06.2012 - 04.11.2016)
RSDr. Ján Mitterpák (27.06.2012 - 04.11.2016)
Ing. Miroslav Prokopič (21.03.2014 - 28.09.2017)
Ing. Jozef Jurica (28.11.2003 - 21.03.2006)
doc. Ing. Peter Skok, CSc. (29.09.2010 - 29.12.2011)
doc. Ing. Peter Skok, CSc. (29.09.2010 - 27.06.2012)
Bc. Juraj Petráš (21.03.2014 - 25.09.2014)
Jozef Gábor (21.03.2014 - 25.09.2014)
Ing. František Barnáš (27.06.2012 - 02.09.2014)
Ing. Lívia Knapová (27.06.2012 - 02.09.2014)
Ing. Vladislav Ščešňák (27.06.2012 - 02.09.2014)
JUDr. Roman Gorej (27.06.2012 - 02.09.2014)
Ing. Ján Jaroš (17.03.2011 - 29.12.2011)
Ing. Ján Jaroš (17.03.2011 - 21.03.2014)
Ing. Slavko Hruška (17.03.2011 - 29.12.2011)
Ing. Slavko Hruška (17.03.2011 - 21.03.2014)
Viera Keményová (17.03.2011 - 21.03.2014)
Viera Keményová (17.03.2011 - 29.12.2011)
Dipl. Ing. Karel Hirman (07.09.2010 - 29.12.2011)
Dipl. Ing. Karel Hirman (07.09.2010 - 27.06.2012)
JUDr. Peter Matta (30.08.2010 - 27.06.2012)
JUDr. Peter Matta (30.08.2010 - 29.12.2011)
Ing. Alexander Barna (04.08.2010 - 29.12.2011)
Ing. Alexander Barna (04.08.2010 - 27.06.2012)
Ing. Darina Franková (04.08.2010 - 29.09.2010)
Ing. Jozef Petraško (04.08.2010 - 29.09.2010)
Ing. Ľuboš Pajtaš (04.08.2010 - 02.04.2012)
Ing. Ľuboš Pajtaš (04.08.2010 - 29.12.2011)
Ing. Michal Lažo (04.08.2010 - 02.04.2012)
Ing. Michal Lažo (04.08.2010 - 29.12.2011)
Mgr. Michal Kapusta (04.08.2010 - 29.09.2010)
Ing. Tatiana Kollárová (21.01.2008 - 02.04.2011)
Vladimír Hudák (21.01.2008 - 02.04.2011)
Ing. Peter Melicher (24.05.2007 - 14.08.2010)
JUDr. Peter Hajduček (24.05.2007 - 14.08.2010)
Jaroslav Nedoroščík (16.03.2007 - 18.03.2008)
Pavol Liba (16.03.2007 - 02.04.2011)
Ing. Gabriel Hreščák (12.10.2006 - 15.09.2007)
Ing. Vladimír Turzák (12.10.2006 - 20.06.2007)
Ing. Zoltán Bartoš (12.10.2006 - 20.06.2007)
Mgr. Jaroslav Kaifer (12.10.2006 - 14.08.2010)
Mgr. Štefan Balogh (12.10.2006 - 14.08.2010)
Ing. Dionýz Kaszonyi (10.11.2005 - 01.11.2006)
Ing. Miroslav Jurašek (10.11.2005 - 01.11.2006)
Ing. Ondrej Číž (10.11.2005 - 01.11.2006)
Ing. Vladimír Jenčurák (10.11.2005 - 01.11.2006)
Ing. Jaromír Kuruc (22.01.2005 - 01.11.2006)
Ing. Dušan Čellár (28.11.2003 - 03.01.2006)
Ing. Ján Marinič (28.11.2003 - 03.01.2006)
Tibor Havrilko (28.11.2003 - 03.01.2006)
Ing. Igor Kozák (16.12.2002 - 11.02.2004)
Ing. Štefan Šulek (16.12.2002 - 01.11.2006)
Ing. Vladimír Šnír (16.12.2002 - 03.01.2006)
Ing. Erik Blanár (21.01.2002 - 25.04.2007)
Ing. František Zika (21.01.2002 - 11.02.2004)
Ing. Ivan Pramuk (21.01.2002 - 11.02.2004)
Ing. Jozef Mižák (21.01.2002 - 18.03.2008)
Ing. Ľuboš Pástor (21.01.2002 - 29.01.2003)
Ing. Mária Husárová (21.01.2002 - 11.02.2004)
Ing. Štefan Šarák (21.01.2002 - 29.01.2003)
Peter Drončko (21.01.2002 - 24.02.2005)
Peter Grejták (21.01.2002 - 29.01.2003)

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Ladislav Koch (14.06.2012 - 05.03.2018)
Ing. Peter Mihaľov, PhD. (14.06.2012 - 02.09.2014)
Ing. Miroslav Nosál (29.12.2011 - 14.06.2012)
Ing. Ján Huraj (29.12.2011 - 14.06.2012)
Ing. Ladislav Koch

Členovia predstavenstva:
Daniel Takáč, MBA
Ing. František Hazala
Mgr. Vladimír Vágási

Bývalí členovia Predstavenstva:
Daniel Takáč, MBA (15.09.2007 - 14.08.2010)
Daniel Takáč, MBA (14.06.2012 - 22.09.2016)
Ing. Štefan Kapusta (14.06.2012 - 15.05.2015)
Ing. Pavol Faktor (14.08.2010 - 29.09.2010)
Ing. Milan Habán (14.06.2012 - 02.09.2014)
Ing. Peter Mihaľov, PhD. (26.01.2011 - 29.12.2011)
Ing. Peter Mihaľov, PhD. (29.12.2011 - 14.06.2012)
Mgr. Jaroslav Halas (14.06.2012 - 02.09.2014)
Ing. Ján Huraj (26.01.2011 - 29.12.2011)
Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. (29.09.2010 - 29.12.2011)
Ing. Vojtech Bardiovský, PhD. (29.12.2011 - 14.06.2012)
Vladimír Vágási (29.12.2011 - 14.06.2012)
Vladimír Vágási (29.09.2010 - 29.12.2011)
Mgr. Katarína Urbanová (14.08.2010 - 29.12.2011)
Mgr. Katarína Urbanová (29.12.2011 - 14.06.2012)
Daniel Takáč (01.11.2006 - 15.09.2007)
doc. Ing. Peter Skok, CSc. (14.08.2010 - 29.09.2010)
František Buchala (29.01.2003 - 22.11.2006)
Ing. Drahomír Kajanovič (01.11.2006 - 14.08.2010)
Ing. Igor Kozák (11.02.2004 - 03.01.2006)
Ing. Ivan Zich (14.08.2010 - 26.01.2011)
Ing. Ján Ferenci (03.01.2006 - 01.11.2006)
Ing. Ján Ferenci (21.01.2002 - 11.02.2004)
Ing. Ján Kašprišin (21.01.2002 - 29.01.2003)
Ing. Ján Podhorský (14.08.2010 - 29.09.2010)
Ing. Karel Hirman (03.01.2006 - 01.11.2006)
Ing. Ladislav Andics (14.08.2010 - 29.09.2010)
Ing. Ladislav Baločko (21.01.2002 - 29.01.2003)
Ing. Ladislav Ďurík (03.01.2006 - 01.11.2006)
Ing. Ladislav Koch (01.11.2006 - 14.08.2010)
Ing. Ladislav Lazár (13.10.2009 - 14.08.2010)
Ing. Ladislav Lazár (01.11.2006 - 13.10.2009)
Ing. Martin Borovský (29.09.2010 - 26.01.2011)
Ing. Miroslav Nosál (22.02.2011 - 29.12.2011)
Ing. Pavel Deák (26.01.2011 - 22.02.2011)
Ing. Pavol Kubáni (01.11.2006 - 14.08.2010)
Ing. Peter Greguš (01.11.2006 - 14.08.2010)
Ing. Štefan Borovský (11.02.2004 - 03.01.2006)
Ing. Vladimír Dolný (21.01.2002 - 11.02.2004)
Ing. Zuzana Némethová (03.01.2006 - 01.11.2006)
Ján Ščurka (15.06.2004 - 22.11.2006)
JUDr. Juraj Kula (29.01.2003 - 11.02.2004)
JUDr. Štefan Zamba (21.01.2002 - 29.01.2003)
JUDr. Vladimír Pavlov (11.02.2004 - 03.01.2006)
Mgr. Peter Pihorňa (29.09.2010 - 26.01.2011)
RNDr. Ján Ščurka (29.01.2003 - 11.02.2004)

Iný vrcholový manažment:
Mgr. Gabriel Hreščák (27.06.2012 - 04.11.2016)
RSDr. Ján Mitterpák (27.06.2012 - 04.11.2016)
Ing. Miroslav Prokopič (21.03.2014 - 28.09.2017)
MH Manažment, a. s.
Fond národného majetku Slovenskej republiky (24.12.2011 - 29.03.2016)
doc. Ing. Peter Skok, CSc. (29.12.2011 - 27.06.2012)
Bc. Juraj Petráš (21.03.2014 - 25.09.2014)
Jozef Gábor (21.03.2014 - 25.09.2014)
Ing. František Barnáš (27.06.2012 - 02.09.2014)
Ing. Lívia Knapová (27.06.2012 - 02.09.2014)
Ing. Vladislav Ščešňák (27.06.2012 - 02.09.2014)
JUDr. Roman Gorej (27.06.2012 - 02.09.2014)
Ing. Ján Jaroš (29.12.2011 - 21.03.2014)
Ing. Slavko Hruška (29.12.2011 - 21.03.2014)
Viera Keményová (29.12.2011 - 21.03.2014)
Dipl. Ing. Karel Hirman (29.12.2011 - 27.06.2012)
JUDr. Peter Matta (29.12.2011 - 27.06.2012)
Ing. Alexander Barna (29.12.2011 - 27.06.2012)
Ing. Ľuboš Pajtaš (29.12.2011 - 02.04.2012)
Ing. Michal Lažo (29.12.2011 - 02.04.2012)
Ing. Peter Schwartz (03.05.2002 - 29.01.2003)
Fond národného majetku Slovenskej republiky (24.12.2011 - 29.03.2016)
Mgr. Vladimír Vágási
Mgr. Vladimír Vágási (16.03.2017 - 19.07.2017)
MH Manažment, a. s.
Ing. Marek Mitterpák, PhD.
Mgr. Martin Pastirik (16.03.2017 - 12.04.2018)
Mgr. Martin Pastirik
Mgr. Martin Pastirik
Mgr. Martin Pastirik (04.11.2016 - 28.06.2018)
Mgr. Martin Pastirik (16.03.2017 - 08.11.2017)
Ing. František Hazala
Ing. Ladislav Koch
Ing. Ladislav Koch (16.03.2017 - 12.04.2018)
Ing. Marek Mitterpák
Ing. Marek Mitterpák (16.03.2017 - 08.11.2017)
Ing. Marek Mitterpák (16.03.2017 - 12.04.2018)
Ing. Milan Habán
Ing. Miroslav Prokopič (18.03.2017 - 12.04.2018)
Ing. Miroslav Prokopič (18.03.2017 - 08.11.2017)
Ing. Miroslav Prokopič
Ing. Miroslav Prokopovič (16.03.2017 - 18.03.2017)
Ing. Peter Mihaľov PhD.
Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners s.r.o.
Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners s.r.o. (16.03.2017 - 12.04.2018)
Ing. Juraj Petráš
Ing. Ladislav Koch
Advokátska kancelária Illeš, Šimčák & Partners s.r.o.
Ing. Roman Bánoczay

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 48

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..