MsHK Žilina, a.s.

 

Názov:

MsHK Žilina, a.s.

Sídlo:

Športová 5, 010 01 Žilina

Vlastník:

Mesto Žilina

E-mail na infožiadosti:

sekretariat@mshkzilina.sk

Telefón:

0415621676

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

1 000,00 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

-

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

-

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Počet zamestnancov (2013):

10Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
JUDr. Ľuboslava Vendrinská (23.09.2003 - 19.01.2007)
Ing. Anna Tomkowa (20.10.1999 - 23.09.2003)

Člen Dozornej rady:
MUDr. Peter Durmis
Ján Púček
Ing. Dušan Dobšovič

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Viliam Mikuláš (30.04.2009 - 24.05.2011)
JUDr. Ľuboslava Vendrinská (10.05.2001 - 23.09.2003)
JUDr. Karol Gordík (25.10.2000 - 10.05.2001)
Bc. Bohumil Kostolný (04.07.2014 - 29.04.2016)
Jozef Valášek (07.05.2013 - 29.04.2016)
Ing. Karol Krutek (24.03.2011 - 06.10.2011)
Ing. Karol Krutek (24.03.2011 - 29.04.2016)
Ján Púček (24.03.2011 - 07.05.2013)
Ján Púček (24.03.2011 - 06.10.2011)
Ing. Patrik Groma (14.10.2010 - 21.11.2014)
Patrik Groma (14.10.2010 - 06.10.2011)
Patrik Groma (14.10.2010 - 16.09.2013)
Mgr. Peter Fabiáne (30.04.2009 - 24.05.2011)
MUDr. Juraj Vyletelka (30.04.2009 - 24.05.2011)
Ing. Pavel Požoni (16.01.2007 - 11.06.2009)
Mgr. Peter Fiabane (16.01.2007 - 11.06.2009)
MUDr. Juraj Popluhár, PhD. (16.01.2007 - 11.06.2009)
Ing. Soňa Bugáňová (05.05.2003 - 19.01.2007)
Ing. Iveta Chodelková (25.10.2000 - 19.01.2007)
MVDr. Ján Nociar (20.10.1999 - 10.05.2001)
Valéria Boříková (20.10.1999 - 10.05.2001)

Predseda predstavenstva:
Marián Tittl (04.03.2014 - 27.08.2018)
Marián Tittl
Marián Tittl (16.09.2013 - 04.03.2014)
Marián Tittl
Mgr. Anton Trnovec (04.03.2014 - 13.03.2018)
Mgr. Anton Trnovec
Mgr. Anton Trnovec (12.03.2018 - 13.03.2018)
Emanuel Lovišek (02.05.2018 - 02.07.2018)
Ing. Mária Zemiaková (16.09.2013 - 04.03.2014)
Mgr. Anton Trnovec (04.03.2014 - 01.06.2014)
MVDr. Ján Nociar (07.05.2013 - 16.09.2013)
MUDr. Rastislav Johanes (06.10.2011 - 07.05.2013)
MUDr. Peter Durmis (01.06.2018 - 02.07.2018)
Ing. Igor Choma
Bc. Jozef Juriš

Členovia predstavenstva:
Emanuel Lovišek
Ing. Marián Janušek
JUDr. Pavol Kuric
JUDr. Pavol Kuric

Bývalí členovia Predstavenstva:
Marián Tittl (07.05.2013 - 16.09.2013)
Emanuel Lovišek (16.12.2015 - 02.05.2018)
PaedDr. Radoslav Jakubov (01.06.2014 - 29.04.2016)
Ing. Mária Zemiaková (04.03.2014 - 01.06.2014)
Mgr. Anton Trnovec (07.05.2013 - 04.03.2014)
Martin Leško (07.05.2013 - 01.06.2014)
Silvia Vydrová (07.05.2013 - 01.06.2014)
Marián Troliga (03.10.2012 - 16.09.2013)
Ing. Milan Hauer (06.10.2011 - 07.05.2013)
MUDr. Rastislav Johanes (27.02.2010 - 06.10.2011)
Ing. Marián Janušek (01.06.2018 - 02.07.2018)
Ing. Marián Janušek (06.10.2011 - 07.05.2013)
Ing. Marián Janušek (24.05.2011 - 06.10.2011)
Mgr. Róbert Kašša (06.10.2011 - 07.05.2013)
Mgr. Róbert Kašša (24.05.2011 - 06.10.2011)
Bc. Peter Zánický (27.02.2010 - 24.05.2011)
Ing. Bohuslav Šebor (25.10.2000 - 14.02.2003)
Ing. Ján Badžgoň, PhD. (08.09.2004 - 07.04.2005)
Ing. Ján Barčák (20.10.1999 - 25.10.2000)
Ing. Ján Barčák (19.01.2007 - 16.08.2008)
Ing. Juraj Čermák, CSc. (08.09.2004 - 19.01.2007)
Ing. Ľubomír Kudla (20.10.1999 - 07.04.2005)
Ing. Ľudovít Laco (14.02.2003 - 08.09.2004)
Ing. Miroslav Králik (10.05.2001 - 14.02.2003)
Ing. Pavel Požoni (11.06.2009 - 24.05.2011)
Ing. Peter Šoltés (19.01.2007 - 16.08.2008)
Ing. Peter Šoltés (16.08.2008 - 11.06.2009)
JUDr. Ľubomír Juriga - Brankovič (19.10.2010 - 06.10.2011)
Mgr. Jozef Kubík (11.06.2009 - 19.10.2010)
Mgr. Jozef Kubík (19.01.2007 - 11.06.2009)
Mgr. Marián Zrník (19.10.2010 - 24.05.2011)
Mgr. Peter Juráš (08.09.2004 - 19.01.2007)
Michal Altus (16.08.2008 - 11.06.2009)
Michal Horecký (11.06.2009 - 24.05.2011)
Miloš Vlčanský (25.10.2000 - 10.05.2001)
MUDr. Štefan Kőhler (25.10.2000 - 10.05.2001)
MUDr. Štefan Zelník (08.09.2004 - 19.01.2007)
MVDr. Ján Nociar (14.02.2003 - 08.09.2004)
Pavel Zachar (20.10.1999 - 10.05.2001)
JUDr. Pavol Kuric (02.05.2018 - 27.08.2018)

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..