Martinská teplárenská, a.s.

 

Názov:

Martinská teplárenská, a.s.

Sídlo:

Robotnícka 17, 036 80 Martin

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Fond národného majetku

Webové sídlo:

http://www.mtas.sk/

E-mail na infožiadosti:

mtas@mtas.sk

Telefón:

0434220373

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Odkaz na objednávky:

http://www.mtas.sk/dokumenty/

Počet zamestnancov (2013):

211

Priemerná mzda (2012):

933,48Náklady a výnosyDozorná rada:


Predseda Dozornej rady:
Ing. Karol Dudás (29.07.2003 - 19.02.2005)
Mgr. Róbert Danko (28.05.2003 - 30.11.2005)
PhDr. Róbert Danko (28.05.2003 - 15.08.2006)

Člen Dozornej rady:
Ing. Ivan Šubrt
Ing. Róbert Gottlieb
Ján Smutný
Mgr. Peter Moric
Ing. Pavol Fillo

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Róbert Gottlieb (27.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Róbert Gottlieb (13.06.2014 - 04.11.2016)
Ján Smutný (01.01.2008 - 08.08.2011)
Ján Smutný (01.01.2008 - 03.03.2017)
Bc. Eva Kuželová (19.02.2014 - 01.05.2014)
Ing. Ján Mlynár (27.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Štefan Báthory (27.06.2012 - 13.06.2014)
Karol Šimko (12.01.2011 - 19.02.2014)
Karol Šimko (12.01.2011 - 08.08.2011)
Juraj Mikula (09.11.2010 - 27.06.2012)
Juraj Mikula (09.11.2010 - 08.08.2011)
Ing. František Magyari (30.08.2010 - 27.06.2012)
Ing. František Magyari (30.08.2010 - 08.08.2011)
Ing. Jarmila Mráziková (30.08.2010 - 28.12.2010)
Ing. Jaroslav Ivan (30.08.2010 - 27.06.2012)
Ing. Jaroslav Ivan (30.08.2010 - 08.08.2011)
JUDr. Róbert Slamka (30.08.2010 - 27.06.2012)
JUDr. Róbert Slamka (30.08.2010 - 08.08.2011)
Ing. Ján Hlina (30.03.2010 - 14.09.2010)
Ing. Pavol Fillo (01.01.2008 - 16.02.2011)
Ing. Anton Báthory (01.01.2007 - 14.09.2010)
Ing. Tibor Dzúrik (01.01.2007 - 21.04.2010)
Peter Kubačka (01.01.2007 - 14.09.2010)
Peter Spodniak (01.01.2007 - 14.09.2010)
PhDr. Róbert Danko (15.08.2006 - 24.01.2007)
Ing. Karol Dudás (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Karol Dudás (19.02.2005 - 24.01.2007)
Ing. Marián Buocik (01.01.2005 - 23.01.2008)
Vladimír Cerovský (01.01.2005 - 23.01.2008)
Ing. Peter Belica (28.05.2003 - 24.01.2007)
Mgr. Peter Kustra (28.05.2003 - 24.01.2007)
Ing. Alexander Dobšovič (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Ján Snopko (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Miroslav Kočalka (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Pavol Fillo (01.01.2002 - 25.02.2005)
Ing. Vladimír Hladký (01.01.2002 - 25.02.2005)

Predseda predstavenstva:
Ing. Jaroslav Mihál (14.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Viktor Leščinský (01.05.2014 - 04.11.2016)
Ing. Jozef Beliš (14.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Ján Gerboc (08.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Ján Zajac (08.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Michal Polóni (02.11.2016 - 13.09.2017)
Ing. Michal Polóni

Členovia predstavenstva:
Ing. Jaroslav Mihál
Ing. Miroslav Šugár
Ing. Martin Bonko
Ing. Adriana Záborská
Ing. Martin Bonko

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Ivan Šubrt (24.01.2007 - 14.09.2010)
Ing. Jaroslav Mihál (24.01.2007 - 14.09.2010)
Ing. Jaroslav Mihál (01.05.2014 - 04.11.2016)
Ing. Miroslav Šugár (01.05.2014 - 04.11.2016)
Ing. Ján Mlynár (24.01.2007 - 14.09.2010)
Ing. Pavol Fillo (14.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Drahomír Múdry (14.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Miroslav Kadlec (01.01.2002 - 24.01.2007)
Ing. Miroslav Kadlec (14.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Anton Poláček (08.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Anton Poláček (14.09.2010 - 08.08.2011)
Ing. Ján Gerboc (14.09.2010 - 08.08.2011)
Ing. Ján Zajac (14.09.2010 - 08.08.2011)
Ing. Karol Graňák (14.09.2010 - 08.08.2011)
Ing. Karol Graňák (08.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Marián Buocik (14.09.2010 - 08.08.2011)
Ing. Marián Buocik (08.08.2011 - 14.06.2012)
Bc. Martin Horanský (25.02.2005 - 24.01.2007)
Ing. Branislav Urban (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Ján Mikiara (27.01.2004 - 30.11.2005)
Ing. Ján Ptačin (01.01.2002 - 30.11.2005)
Ing. Jozef Fašung (30.11.2005 - 24.01.2007)
Ing. Ľubomír Kohút (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Ľudovít Drugda (01.01.2002 - 29.07.2003)
Ing. Milan Bada (29.07.2003 - 27.01.2004)
Ing. Miroslav Száraz (30.11.2005 - 24.01.2007)
Jaroslav Przeczek (24.01.2007 - 14.09.2010)
JUDr. Vladimír Zachar (29.07.2003 - 24.01.2007)
Marián Múdry (24.01.2007 - 14.09.2010)
Martin Horanský (29.07.2003 - 25.02.2005)
Ing. Martin Bonko (02.11.2016 - 13.09.2017)

Iný vrcholový manažment:
MH Manažment, a.s.
Ing. Ivan Šubrt
Ing. Róbert Gottlieb (13.06.2014 - 04.11.2016)
Ing. Róbert Gottlieb (27.06.2012 - 01.05.2014)
Ján Smutný (08.08.2011 - 03.03.2017)
Fond národného majetku Slovenskej republiky (28.12.2010 - 21.03.2016)
Bc. Eva Kuželová (19.02.2014 - 01.05.2014)
Ing. Ján Mlynár (27.06.2012 - 01.05.2014)
Ing. Štefan Báthory (27.06.2012 - 13.06.2014)
Karol Šimko (08.08.2011 - 19.02.2014)
Juraj Mikula (08.08.2011 - 27.06.2012)
Ing. František Magyari (08.08.2011 - 27.06.2012)
Ing. Jaroslav Ivan (08.08.2011 - 27.06.2012)
JUDr. Róbert Slamka (08.08.2011 - 27.06.2012)
Ing. Pavol Fillo
MH Manažment, a.s.
Fond národného majetku Slovenskej republiky (28.12.2010 - 21.03.2016)
Mgr. Peter Moric
Ing. Pavol Fillo
AK JUDr. Silvia Tatarková, s.r.o.
Ing. Adriana Záborská
Ing. Branislav Urban
Ing. Branislav Urban (18.05.2017 - 15.08.2017)
Ing. Martin Bonko
Ing. Michal Polóni
Ing. Miroslav Kadlec
Ing. Radoslav Jakab
Ing. Branislav Bačík (19.08.2017 - 15.12.2017)
Ing. Branislav Bačík
Ing. Rudolf Šamaj (19.08.2017 - 15.12.2017)
Ing. Rudolf Šamaj
JUDr. Juraj Gedra (19.08.2017 - 15.12.2017)
JUDr. Juraj Gedra
Ing. Peter Bagin
Ing. Peter Bagin (15.12.2017 - 18.05.2018)
JUDr. Boris Balog PhD. (15.12.2017 - 17.10.2018)
JUDr. Boris Balog PhD.
JUDr. Peter Hajduček
JUDr. Peter Hajduček (15.12.2017 - 18.05.2018)
Ing. Ivan Rybárik
JUDr. Andrej Holák
Ing. Marián Kortiš PhD.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..