Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

 

Názov:

Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

Sídlo:

E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno

Vlastník:

Mesto Komárno

Webové sídlo:

http://www.komvak.sk/

E-mail na infožiadosti:

komvak@nextra.sk

Telefón:

0357731073

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

387,26 € (priemerná mesačná)

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

177,03 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

11 000 € (2014, poskytli údaje iba o podpore nad 1 000 eur)

Darované 2% z daní za rok:

379,43 € (2013)

Odkaz na objednávky:

nezverejňujú

Odkaz na faktúry:

nezverejňujú

Počet zamestnancov (2013):

95Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
Ing. László Győrfy (16.12.2002 - 10.06.2015)
Ing. László Győrfy (16.12.2002 - 05.09.2013)
Ing. Peter Bábi (20.09.2000 - 16.12.2002)

Člen Dozornej rady:
Ing. Konštantín Glič
Peter Csudai
Ing. Béla Szabó

Bývalí členovia Dozornej rady:
Peter Csudai (09.02.2009 - 05.09.2013)
Ing. Gábor Cséplő (16.12.2002 - 21.07.2004)
Ing. Vojtech Szabó (16.12.2002 - 03.08.2004)
Eugen Vincze (29.09.2003 - 04.09.2009)
Anton Száraz (20.09.2000 - 03.08.2004)
Attila Farkas (20.09.2000 - 21.07.2004)
Ing. Helena Molnárová (20.09.2000 - 21.07.2004)
Ing. Péter Bábi (16.12.2002 - 21.07.2004)
Ing. Tibor Lukách (16.12.2002 - 21.07.2004)
PhDr. Éva Dohnanec (20.09.2000 - 16.12.2002)
PhDr. Éva Dohnanec (16.12.2002 - 21.07.2004)

Predseda predstavenstva:
Ing. Zsolt Balogh (30.06.2015 - 29.12.2016)
Ing. Viktor Olláry (05.09.2013 - 14.09.2015)
Mgr. Patrik Ruman

Členovia predstavenstva:
Ing. Ladislav Domonkos
Ing. Viktor Olláry
Ing. Viktor Olláry
Ing. Peter Korpás
Ing. Bohumír Kóňa

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Ladislav Domonkos (30.06.2015 - 29.12.2016)
Ing. Viktor Olláry (14.09.2015 - 29.12.2016)
Ing. Viktor Olláry (30.11.2006 - 05.09.2013)
Ing. Béla Sánta (30.11.2006 - 05.09.2013)
Ing. Béla Sánta (05.09.2013 - 14.09.2015)
Ing. Štefan Šagát (05.09.2013 - 14.09.2015)
Ing. Štefan Šagát (14.10.2009 - 05.09.2013)
Ing. Béla Sánta (03.08.2004 - 30.11.2006)
Ing. Gábor Cséplő (20.09.2000 - 16.12.2002)
Ing. László Győrfy (20.09.2000 - 16.12.2002)
Ing. Ľudovít Csonka (16.12.2002 - 21.07.2004)
Ing. Štefan Langschadl (20.09.2000 - 16.12.2002)
Ing. Štefan Pásztor (20.09.2000 - 16.12.2002)
Ing. Viktor Olláry (16.12.2002 - 30.11.2006)
Ing. Vojtech Sánta (16.12.2002 - 03.08.2004)
Ing. Vojtech Szabó (20.09.2000 - 16.12.2002)
István Fekete (20.09.2000 - 16.12.2002)
RNDr. Jozef Méhes (21.07.2004 - 14.10.2009)

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..