Energo-sk, a.s.

 

Názov:

Energo-sk, a.s.

Sídlo:

Novozámocká 220, 949 05 Nitra

Vlastník:

VÚC NR

Webové sídlo:

http://www.energo-sk.sk/

E-mail na infožiadosti:

sekretariat@energo-sk.sk

Telefón:

0376524228

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

nesprístupnili

Darované 2% z daní za rok:

nesprístupniliNáklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
Ing. Ivan Marko
Ing. Ivan Marko
Ing. Miloslav Hatala
Ing. Miloslav Hatala

Člen Dozornej rady:
Ing. Marek Oremus
Ing. Miroslav Bohát
Ing. Jaroslav Ivan
Ing. František Botka

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Ivan Marko (05.02.2007 - 22.06.2011)
Ing. Ivan Marko (05.02.2007 - 17.03.2015)
Ing. Miloslav Hatala (09.12.2014 - 17.03.2015)
Ing. František Botka (23.08.2010 - 22.06.2011)
Ing. Gábor Rusznák (29.05.2006 - 13.10.2010)
Ing. Dušan Lukáčik (14.10.2011 - 02.07.2013)
Ing. Katarína Miškovičová (22.06.2011 - 09.12.2014)
Ing. Lýdia Forrová (22.06.2011 - 09.12.2014)
Ing. Marek Mesároš (22.06.2011 - 14.10.2011)
Ing. Imrich Králik (05.02.2007 - 22.06.2011)
Ing. Juraj Soboňa (29.05.2006 - 01.03.2007)
Ing. Marek Mesároš (29.05.2006 - 22.06.2011)
Ing. Zoltán Daniš (29.05.2006 - 01.03.2007)
Juraj Bubák (29.05.2006 - 22.06.2011)
Ing. Viktor Mészáros (09.03.2005 - 01.07.2006)
Ing. Jozef Balkó (03.11.2004 - 01.07.2006)
Ing. Roman Kondys (03.11.2004 - 01.07.2006)
Július Borsányi (03.11.2004 - 27.04.2005)

Predseda predstavenstva:
Ing. Juraj Horváth, CSc.
Ing. Martin Čaja
Ing. Martin Čaja
Mgr. Peter Privalinec (30.05.2012 - 09.12.2014)
Ing. Vladislav Borík, PhD. (22.06.2011 - 02.07.2012)
Ing. Martin Čaja (02.07.2012 - 06.09.2012)

Členovia predstavenstva:
Ing. Dušan Guťan, PhD.

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Martin Čaja (06.09.2012 - 17.03.2015)
Ing. Martin Čaja (01.04.2008 - 22.06.2011)
Ing. Jozef Valach (04.11.2004 - 01.07.2006)
Ing. Anton Letko (01.07.2006 - 01.04.2008)
Ing. Roman Kondys (01.07.2006 - 01.04.2008)
Mgr. Peter Privalinec (17.05.2012 - 30.05.2012)
Mgr. Peter Privalinec (01.04.2008 - 22.06.2011)
Ing. Vladislav Borík, PhD. (16.04.2011 - 22.06.2011)
PhDr. Ľubica Libová (03.12.2010 - 22.06.2011)
PhDr. Ľubica Libová (22.06.2011 - 09.12.2014)
Ing. Martin Čaja (22.06.2011 - 02.07.2012)
Mgr. Peter Privalinec (22.06.2011 - 17.05.2012)
Ing. Eva Furdová (04.11.2004 - 01.07.2006)
Ing. Eva Šimoňáková (01.04.2008 - 16.04.2011)
Ing. Ján Ciriak (01.03.2007 - 01.04.2008)
Ing. Jozef Balkó (01.07.2006 - 01.04.2008)
Ing. Jozef Hubinský (04.11.2004 - 01.04.2008)
Ing. Jozef Török (04.11.2004 - 10.02.2006)
Ing. Jozef Valach (01.07.2006 - 01.02.2007)
Ing. László Stubendek (04.11.2004 - 01.07.2006)
Ing. Štefan Jurák (01.07.2006 - 01.04.2008)
Mgr. Zoltán Berta (04.11.2004 - 01.07.2006)
RNDr. Ivan Michna (01.04.2008 - 03.12.2010)

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..