Verejné prístavy, a. s.

 

Názov:

Verejné prístavy, a. s.

Sídlo:

Prístavná 10 , 821 09 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Webové sídlo:

http://vpas.sk/

E-mail na infožiadosti:

vpas@vpas.sk

Telefón:

025363 2991

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

500 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Odkaz na objednávky:

http://www.vpas.sk/objednavky/

Odkaz na faktúry:

http://www.vpas.sk/faktury/

Predseda dozornej rady:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

20

Priemerná mzda (2012):

1688

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

36856541

Vznik:

31.01.2008

Zriaďovateľ:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky


Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Bruno Patúš (28.05.2016 - 03.10.2018)
PhDr. Mária Medveďová (16.06.2016 - 18.12.2017)
Ing. Eva Gajarská (20.10.2012 - 28.05.2016)
JUDr. Juraj Hatvany (31.01.2008 - 17.06.2008)
Ing. Dušan Knap (31.01.2008 - 30.09.2010)
Ing. Juraj Pavelek (30.09.2010 - 20.10.2012)
Ing. Vladimír Varadín (31.01.2008 - 30.09.2010)
JUDr. Dagmar Valuchová (30.09.2010 - 20.10.2012)
JUDr. Róbert Čorba (30.09.2010 - 20.10.2012)
Mgr. Marek Vaško (17.06.2008 - 30.09.2010)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Martin Čatloš
Ing. Martin Čatloš (15.05.2013 - 21.05.2018)
Ing. Štefan Havlik (15.05.2013 - 21.05.2018)
Ing. Štefan Havlik
JUDr. Denisa Žiláková
Ing. Gabriel Szekeres
Ing. Bruno Patúš (25.03.2017 - 06.11.2018)
Ing. Bruno Patúš
PhDr. Mária Medveďová (25.03.2017 - 26.01.2018)
PhDr. Mária Medveďová
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ing. Jozef Gajdoš (20.10.2012 - 15.05.2013)
Ing. Štefan Haring (15.05.2013 - 17.12.2014)
JUDr. Ladislav Brandabura (20.10.2012 - 15.05.2013)
Zsuzsanna Varga (20.10.2012 - 15.05.2013)
JUDr. Peter Pandy
JUDr. Radovan Hrabovecký - advocati s. r. o.
Ing. Monika Ďuricová
Ing. Monika Ďuricová (25.03.2017 - 26.01.2018)
JUDr. Róbert Šimko
JUDr. Róbert Šimko (25.03.2017 - 26.01.2018)
Martin Kontúr
Mgr. Eva Lelovicsová
Mgr. Eva Lelovicsová (25.03.2017 - 26.01.2018)
Ing. Gabriel Szekeres
Anton Max
Ing. Emil Kosiba (26.01.2018 - 06.11.2018)
Ing. Emil Kosiba
Ing. Emil Kosiba
Ing. Miroslav Ševčík (26.01.2018 - 06.11.2018)
Ing. Miroslav Ševčík
Mgr. Adam Rojkovič
PhDr. Tomáš Červeňák
Ing. Peter Ujváry
Ing. František Šajgalík
Ing. Jana Oravcová
Jozef Bódi
Mgr. Ján Beňa

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 3
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: 728000
Súdne spory - komentár: pritom treba počítať aj s úrokmi z omeškania, ale ich výška bude známa až po právoplatnom ukončení súdneho sporu.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..