MH Invest, s.r.o.

 

Názov:

MH Invest, s.r.o.

Sídlo:

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo hospodárstva SR

E-mail na infožiadosti:

mhinvest@mhinvest.sk

Telefón:

0258280511

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

3 291,66 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

-

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Počet zamestnancov (2013):

6

Priemerná mzda (2012):

1274,4Náklady a výnosyDozorná rada:


Člen Dozornej rady:
Ing. Viktor Stromček
Ing. Viera Šoltýsová
Ing. Albín Kotian

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Peter Bagin (08.04.2009 - 28.06.2011)
Ing. Peter Bagin (08.04.2009 - 01.12.2014)
Ing. Mária Suranová (12.01.2007 - 31.07.2009)
Ing. Peter Bagin (01.06.2015 - 29.12.2015)
Ing. Vladimír Turček, PhD. (01.06.2015 - 29.12.2015)
Mgr. Peter Valo (21.11.2014 - 29.12.2015)
Ing. Peter Osvald (07.08.2014 - 11.06.2015)
Mgr. Roman Kováč (01.08.2014 - 11.06.2015)
PhDr. Ivan Pešout, PhD. (13.09.2012 - 07.08.2014)
Mgr. Martin Holák, PhD. (16.05.2012 - 05.08.2014)
Ing. Peter Ondrejka (12.08.2010 - 28.06.2011)
Ing. Peter Ondrejka (12.08.2010 - 13.09.2012)
JUDr. Peter Jesenský (12.08.2010 - 16.05.2012)
JUDr. Peter Jesenský (12.08.2010 - 28.06.2011)
JUDr. Jozef Gaisbacher, PhD. (01.06.2010 - 25.09.2010)
Mgr. Miloš Paška (09.10.2009 - 25.06.2010)
Vojtech Ferencz (15.05.2007 - 25.09.2010)
Doc. Ing. Jozef Mihók, PhD. (12.01.2007 - 12.06.2007)
JUDr. Boris Balog, PhD. (12.01.2007 - 23.10.2009)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Peter Bagin (28.06.2011 - 01.12.2014)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (03.09.2008 - 14.07.2009)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (24.06.2011 - 28.06.2011)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (28.06.2011 - 28.12.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (28.12.2012 - 17.12.2015)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (17.12.2015 - 21.03.2016)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (14.07.2009 - 26.01.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (12.06.2007 - 03.09.2008)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (12.01.2007 - 12.06.2007)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (26.01.2010 - 24.06.2011)
Ing. Viktor Stromček
Ing. Viera Šoltýsová
Ing. Viera Šoltýsová (13.11.2015 - 08.08.2018)
Ing. Albín Kotian
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (21.03.2016 - 28.03.2018)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ing. Roman Sabo (23.07.2015 - 25.05.2018)
Ing. Roman Sabo
MVDr. Stanislav Grobár (12.01.2007 - 18.01.2008)
Ing. Roman Sabo (23.07.2015 - 11.04.2016)
Mgr. Roman Kováč (01.06.2015 - 29.12.2015)
Ing. Dana Tomičová (27.06.2012 - 05.08.2014)
Ing. Dana Tomičová (05.08.2014 - 01.12.2014)
Ing. Dana Tomičová (01.12.2014 - 11.06.2015)
Mgr. Martin Holák, PhD. (01.08.2014 - 01.12.2014)
Ing. Branislav Orolín (25.07.2011 - 27.06.2012)
Ing. Róbert Novotný (12.01.2007 - 25.09.2010)
JUDr. Eduard Pekarovič (25.09.2010 - 25.07.2011)
MVDr. Stanislav Grobár (18.01.2008 - 25.09.2010)
Ing. Peter Bagin (01.06.2015 - 29.12.2015)
Ing. Vladimír Turček, PhD. (01.06.2015 - 29.12.2015)
Mgr. Peter Valo (21.11.2014 - 29.12.2015)
Ing. Peter Osvald (07.08.2014 - 11.06.2015)
Mgr. Roman Kováč (01.08.2014 - 11.06.2015)
PhDr. Ivan Pešout, PhD. (13.09.2012 - 07.08.2014)
Mgr. Martin Holák, PhD. (16.05.2012 - 05.08.2014)
Ing. Peter Ondrejka (28.06.2011 - 13.09.2012)
JUDr. Peter Jesenský (28.06.2011 - 16.05.2012)
Ing. Milan Duhár, MBA (31.05.2012 - 27.06.2012)
Ing. Milan Duhár, MBA (31.05.2012 - 05.08.2014)
Ing. Peter Dolinský (28.06.2011 - 31.05.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
MH Development s.r.o.
MH Development s.r.o.
Ing. Roman Sabo
JUDr. Peter Hajduček

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
zmluva o výkone funkcie konateľa a prokuristu dostupná v ORSR

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 1
Súdne spory - komentár: pracovnoprávny spor s bývalým zamestnancom

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..