Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Názov:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Webové sídlo:

http://www.ndsas.sk/

E-mail na infožiadosti:

otazka@ndsas.sk

Telefón:

0258311111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

8 400 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Predseda dozornej rady:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

1345

Priemerná mzda (2012):

1228

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

35919001

Vznik:

01.02.2005

Zriaďovateľ:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Igor Choma (20.07.2012 - 06.09.2016)
Ing. Rastislav Noskovič (24.10.2006 - 02.10.2007)
JUDr. Andrej Holák (05.09.2008 - 18.08.2010)
JUDr. Zdeněk Schraml (20.09.2007 - 27.09.2008)
Ing. Branko Šmilňák (01.02.2005 - 07.11.2006)

Člen Dozornej rady:
Ing. Dušan Horváth
Róbert Werškov
JUDr. Jana Ježíková
JUDr. Jana Jakabová
Mgr. Vladimír Vágási
Ing. Katarína Gáliková
Mgr. Ladislava Cengelová

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Branislav Kušík (20.07.2012 - 06.09.2016)
Ing. Juraj Valent (15.11.2010 - 30.09.2011)
Ing. Juraj Valent (15.11.2010 - 20.07.2012)
JUDr. Jana Ježíková (23.02.2010 - 22.02.2018)
JUDr. Jana Ježíková (23.02.2010 - 30.09.2011)
Mgr. Kornélia Šrámková (20.07.2012 - 06.09.2016)
Ing. Ivan Krivosudský (01.02.2005 - 07.11.2006)
Ing. Ján Králik (15.11.2010 - 30.09.2011)
Ing. Ján Králik (15.11.2010 - 20.07.2012)
Ing. Branislav Lengyel (11.10.2010 - 30.09.2011)
Ing. Branislav Lengyel (11.10.2010 - 20.07.2012)
Ing. Karol Kolada (11.10.2010 - 30.09.2011)
Ing. Karol Kolada (11.10.2010 - 20.07.2012)
Ing. Pavol Zajac (11.10.2010 - 30.09.2011)
Ing. Pavol Zajac (11.10.2010 - 28.05.2012)
Ing. Stanislav Michalík (11.10.2010 - 20.07.2012)
Ing. Stanislav Michalík (11.10.2010 - 30.09.2011)
Ing. Vladimír Malý (11.10.2010 - 30.09.2011)
Ing. Vladimír Malý (11.10.2010 - 20.07.2012)
JUDr. Alojz Baránik (11.10.2010 - 30.09.2011)
JUDr. Alojz Baránik (11.10.2010 - 20.07.2012)
RNDr. Peter Mach (27.07.2010 - 11.12.2010)
Ing. Štefan Török (23.02.2010 - 30.09.2011)
Ing. Štefan Török (23.02.2010 - 26.04.2012)
Dušan Bublavý (24.10.2006 - 11.09.2010)
Ing. arch. Ivan Boháč (24.10.2006 - 22.10.2010)
Ing. Daniel Škerda (24.10.2006 - 22.10.2010)
Ing. Juraj Popluhár (24.10.2006 - 22.10.2010)
Ing. Vladimír Kozák (24.10.2006 - 22.10.2010)
JUDr. Ing. Ján Bílek (24.10.2006 - 22.10.2010)
JUDr. Robert Lenčeš (24.10.2006 - 22.10.2010)
Mgr. Vladimíra Olléová (14.02.2006 - 07.11.2006)
Ing. arch. Jozef Kužma (01.02.2005 - 07.11.2006)
Ing. Daniela Pyszková (01.02.2005 - 31.03.2010)
Ing. Ján Kotuľa (01.02.2005 - 07.11.2006)
Ing. Matúš Strelec (01.02.2005 - 07.11.2006)
Ing. Milan Ščasný (01.02.2005 - 07.11.2006)
Ing. Monika Javorková (01.02.2005 - 11.03.2006)
JUDr. Marcela Haladejová (01.02.2005 - 31.03.2010)
JUDr. Zuzana Kokavcová (01.02.2005 - 07.11.2006)
Oľga Valachová (01.02.2005 - 29.06.2015)
Róbert Werškov (01.02.2005 - 29.06.2015)

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Róbert Auxt (09.04.2016 - 22.09.2016)
Ing. Vladimír Drienovský (12.05.2016 - 03.11.2016)
Ing. Juraj Valent (22.09.2016 - 22.12.2016)
Ing. Juraj Valent
Ing. Ján Kotuľa (23.06.2011 - 13.01.2012)
Ing. Pavol Kováčik (21.05.2014 - 12.05.2016)
Ing. Milan Gajdoš (26.04.2012 - 09.04.2016)
Ing. Ján Kotuľa (23.06.2011 - 26.04.2012)
Ing. Milan Gajdoš (30.09.2011 - 26.04.2012)
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
Ing. Ján Durišin

Členovia predstavenstva:
Ing. Milan Rác
Ing. Peter Kováčik, MPH
Ing. Jana Janotová
Ing. Juraj Valent
Ing. Richard Paško
Ing. Peter Osvald
Ing. Rudolf Vido
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič
Ing. Ľubomír Belfi
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič, PhD.
Peter Varga
Branislav Sidor

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Milan Rác (20.10.2012 - 22.12.2016)
Ing. Peter Kováčik, MPH (16.06.2016 - 03.11.2016)
Ing. Jana Janotová (21.06.2016 - 22.09.2016)
Ing. Juraj Valent (06.07.2016 - 22.09.2016)
Ing. Richard Paško (18.10.2016 - 03.11.2016)
Ing. Ján Kotuľa (28.09.2010 - 13.07.2011)
Ing. Vladimír Rigász (05.06.2008 - 27.09.2008)
Ing. Peter Kováčik, MPH (16.06.2016 - 06.07.2016)
Ing. Viktória Chomová (30.09.2011 - 01.08.2012)
Ing. Viktória Chomová (08.03.2011 - 30.09.2011)
Ing. Viktória Chomová (30.09.2011 - 21.05.2014)
Ing. Petr Rektorys (28.05.2012 - 20.10.2012)
Ing. Štefan Török (26.04.2012 - 21.06.2016)
Ing. Daniel Mako (11.11.2011 - 16.06.2016)
Ing. Ján Kotuľa (13.07.2011 - 30.09.2011)
Ing. Milan Gajdoš (13.07.2011 - 30.09.2011)
Ing. Ivan Sekerka (30.09.2011 - 16.01.2012)
Ing. Ivan Sekerka (11.12.2010 - 30.09.2011)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, CSc. (10.02.2006 - 07.11.2006)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl, PhD. (01.02.2005 - 10.02.2006)
Doc. JUDr. Daniel Jakubovič, PhD. (28.09.2010 - 22.10.2010)
Ing. Alan Sitár (28.09.2010 - 10.06.2011)
Ing. Dušan Faktor, CSc. (01.02.2005 - 07.11.2006)
Ing. Igor Choma (07.11.2006 - 18.08.2010)
Ing. Jarmila Tvrdá (28.09.2010 - 10.02.2011)
Ing. Juraj Čermák, CSc. (07.11.2006 - 21.04.2010)
Ing. Juraj Čermák, CSc. (21.04.2010 - 18.08.2010)
Ing. Juraj Fürst (10.02.2006 - 07.11.2006)
Ing. Juraj Fürst (01.02.2005 - 10.02.2006)
Ing. Ľubomír Golis (11.06.2009 - 28.09.2010)
Ing. Ľubomír Golis (06.12.2008 - 11.06.2009)
Ing. Ľudovít Macháček (10.02.2006 - 28.09.2010)
Ing. Ľudovít Macháček (01.02.2005 - 10.02.2006)
Ing. Milan Gajdoš (01.02.2005 - 10.02.2006)
Ing. Milan Gajdoš (10.02.2006 - 07.11.2006)
Ing. Milan Gajdoš (28.09.2010 - 10.02.2011)
Ing. Peter Bulánek, CSc. (07.11.2006 - 05.06.2008)
Ing. Peter Mráz (10.02.2011 - 30.09.2011)
Ing. Rastislav Noskovič (02.10.2007 - 28.09.2010)
Ing. Tibor Schlosser, CSc. (07.11.2006 - 08.09.2007)
Ing. Vladimír Rigász, M.A. (27.09.2008 - 06.12.2008)
Ing. Peter Osvald (22.09.2016 - 12.01.2017)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič (22.10.2016 - 22.12.2016)
Peter Varga (06.12.2016 - 26.03.2018)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Branislav Kušík (20.07.2012 - 06.09.2016)
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ing. Dušan Horváth
Róbert Werškov
Ing. Juraj Valent (30.09.2011 - 20.07.2012)
JUDr. Jana Ježíková (30.09.2011 - 22.02.2018)
Mgr. Kornélia Šrámková (20.07.2012 - 06.09.2016)
Ing. Viktória Chomová (01.08.2012 - 21.05.2014)
Ing. Ján Králik (30.09.2011 - 20.07.2012)
Ing. Branislav Lengyel (30.09.2011 - 20.07.2012)
Ing. Karol Kolada (30.09.2011 - 20.07.2012)
Ing. Pavol Zajac (30.09.2011 - 28.05.2012)
Ing. Stanislav Michalík (30.09.2011 - 20.07.2012)
Ing. Vladimír Malý (30.09.2011 - 20.07.2012)
JUDr. Alojz Baránik (30.09.2011 - 20.07.2012)
Ing. Štefan Török (30.09.2011 - 26.04.2012)
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (01.02.2005 - 26.04.2012)
JUDr. Jana Jakabová
Mgr. Vladimír Vágási
Ing. Katarína Gáliková
Mgr. Ladislava Cengelová
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ)
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ)

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
www.ndsas.sk/ext_dok-nds_organizacna_struktura/44521c

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 199 (167 aktívnych a 32 pasívnych)
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: 4,6 mil. Eur

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..