Slovenské elektrárne, a.s.

 

Názov:

Slovenské elektrárne, a.s.

Sídlo:

Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava

Vlastník:

Firmy so súkr. vlastníkom

Webové sídlo:

http://www.seas.sk/

E-mail na infožiadosti:

infoseas@enel.com

Telefón:

0258661111Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
Carlo Tamburi (13.07.2010 - 29.06.2011)
Carlo Tamburi (04.07.2009 - 13.07.2010)
Carlo Tamburi (29.06.2011 - 22.05.2012)
Carlo Tamburi (20.05.2008 - 04.07.2009)
Carlo Tamburi (22.05.2012 - 28.05.2013)
Carlo Tamburi (22.05.2012 - 22.05.2012)
Carlo Tamburi (28.05.2013 - 03.06.2014)
Carlo Tamburi (29.06.2011 - 24.10.2011)
Carlo Tamburi (24.05.2011 - 22.05.2012)
Dr. Ing. Robert Mistrík (22.05.2012 - 31.08.2012)
Dr. Ing. Robert Mistrík (24.05.2011 - 22.05.2012)
Dr. Ing. Robert Mistrík (29.06.2011 - 22.05.2012)
Dr. Ing. Robert Mistrík (22.05.2012 - 22.05.2012)
Dr. Ing. Robert Mistrík (29.06.2011 - 24.10.2011)
Ing. Eduard Strýček (20.05.2008 - 04.07.2009)
Ing. Eduard Strýček (04.07.2009 - 28.04.2010)
Ing. Eduard Strýček (13.07.2010 - 23.02.2011)
Andrea Brentan (23.06.2007 - 16.07.2008)
Ing. Eduard Strýček (28.02.2007 - 23.06.2007)
Ing. Eduard Strýček (23.06.2007 - 16.07.2008)

Člen Dozornej rady:
Ing. Eduard Metke, CSc.
Mgr. Zdenek Turian
Mgr. Zdenek Turian
Michal Korec
Ľudovít Hacaj
Ján Topoľovský
Jozef Kubovič
Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi
Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi
Ing. Richard Paško
Ing. Richard Paško
Ing. Bohumil Kratochvíl
Jan Špringl
Jiří Feist
Pavel Janík
Jan Stříteský
Michele Bologna
Rodolfo Avogadro di Vigliano
Ing. Oľga Beckerová
Georgios Karavas
Georgios Karavas
Ing Lukáš Maršálek
Giuseppe Turchiarelli
Ing. Lukáš Maršálek
Giuseppe Turchiarelli
Jozef Ondrejíček
Stanislav Kysel
Andrea Piagentini

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Eduard Metke, CSc. (31.08.2012 - 08.09.2015)
Michal Korec (16.11.2009 - 16.11.2012)
Michal Korec (16.11.2009 - 24.10.2011)
Michal Korec (21.12.2013 - 22.12.2016)
Ján Topoľovský (21.12.2007 - 24.10.2011)
Ján Topoľovský (21.12.2007 - 21.12.2013)
Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi (26.05.2018 - 25.07.2018)
Jan Špringl (29.07.2016 - 15.12.2017)
Michele Bologna (29.07.2016 - 15.12.2017)
Ing. Ján Marušinec (03.02.2011 - 31.08.2012)
Ing. Jozef Jurica (29.11.2005 - 03.06.2006)
Ing. Anna Bubeníková (29.11.2005 - 03.06.2006)
Ing. Henrich Herceg (11.02.2003 - 01.07.2004)
Ing. Ondrej Studenec (21.01.2002 - 19.06.2003)
JUDr. Ján Sabol (21.01.2002 - 19.06.2003)
William Peter Hartert (29.05.2016 - 29.07.2016)
Alessandra Proietti Semproni (26.05.2015 - 29.07.2016)
Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia (26.05.2015 - 29.07.2016)
Leonardo Zanella (25.05.2015 - 08.09.2015)
Leonardo Zannella (25.05.2015 - 29.07.2016)
Alda Paola Baldi (25.05.2014 - 29.07.2016)
Livio Vido (25.05.2014 - 14.12.2014)
Jozef Baďura (08.03.2014 - 26.05.2015)
Carlo Tamburi (03.06.2014 - 26.05.2015)
Peter Mihók (28.05.2013 - 29.05.2016)
Gejza Kovács (16.11.2012 - 19.03.2015)
Marco Salemme (31.08.2012 - 26.05.2015)
Dr. Ing. Robert Mistrík (03.02.2011 - 29.06.2011)
Juan Mario Moreno Mellado (22.05.2012 - 31.08.2012)
Ing. Igor Daubner (20.05.2012 - 21.12.2013)
Giulio Carone (24.05.2011 - 22.05.2012)
Maurizio Rossetto (24.05.2011 - 29.07.2016)
Renato Mastroianni (24.05.2011 - 03.06.2014)
Bc. Zdenek Turian (21.12.2010 - 21.12.2013)
Bc. Zdenek Turian (21.12.2010 - 24.10.2011)
Francesca Gostinelli (20.05.2010 - 26.05.2015)
Francesca Gostinelli (20.05.2010 - 24.10.2011)
Ing. Eduard Strýček (28.04.2010 - 13.07.2010)
Paolo Pallotti (20.05.2010 - 29.06.2011)
Alessandro Trebbi (14.05.2009 - 29.06.2011)
Ing. Marián Žitňanský (14.05.2009 - 22.05.2012)
Ing. Marián Žitňanský (14.05.2009 - 24.10.2011)
Luca Noviello (18.12.2008 - 29.06.2011)
Dino Marcozzi (20.05.2008 - 21.01.2009)
Gabriele Frea (20.05.2008 - 13.07.2010)
Livio Vido (20.05.2008 - 03.06.2014)
Luigi Michi (20.05.2008 - 07.11.2014)
Jozef Stano (21.12.2007 - 24.10.2011)
Jozef Stano (21.12.2007 - 14.12.2014)
Viliam Pecho (21.12.2007 - 30.12.2010)
Andrea Brentan (07.06.2007 - 23.06.2007)
Massima Cioffiho (19.04.2007 - 22.07.2009)
Peter Mihók (19.04.2007 - 21.12.2013)
Peter Mihók (19.04.2007 - 24.10.2011)
Peter Mihók (28.05.2013 - 21.12.2013)
JUDr. Milan Škultéty (28.02.2007 - 23.02.2011)
Gejza Kovács (16.11.2006 - 11.04.2007)
Gejza Kovács (16.11.2006 - 19.01.2010)
Jozef Petriska (19.05.2006 - 14.07.2009)
Carlo Tamburi (27.04.2006 - 16.07.2008)
Claudio Machetti (27.04.2006 - 16.07.2008)
Claudio Sartorelli (27.04.2006 - 07.06.2007)
Gianluca Comin (27.04.2006 - 16.07.2008)
Luigi Ferraris (27.04.2006 - 14.07.2009)
Luigi Ferraris (27.04.2006 - 13.07.2010)
Massimo Romano (27.04.2006 - 07.06.2007)
Salvatore Cardillo (27.04.2006 - 07.06.2007)
Sandro Fontecedro (27.04.2006 - 16.07.2008)
Doc. Ing. Pavol Konštiak, CSc. (29.11.2005 - 11.04.2007)
Ing. Ľuboš Ševčík (29.11.2005 - 11.04.2007)
Anton Pavlovič (20.12.2004 - 14.12.2006)
Juraj Truchlík (20.12.2004 - 15.01.2008)
Mgr. Jozef Ivan (20.12.2004 - 15.01.2008)
Ing. Gabriel Fischer (24.10.2003 - 17.12.2005)
Ing. Ján Smolen (24.10.2003 - 17.12.2005)
Ing. Daniel ´Végh (11.02.2003 - 03.06.2006)
Ing. Igor Grošaft (11.02.2003 - 03.06.2006)
Ing. Ján Genčík (11.02.2003 - 01.07.2004)
Ing. Ján Kašprišin (11.02.2003 - 17.12.2005)
Ing. Ján Švancar (11.02.2003 - 17.12.2005)
JUDr. Ernest Valko (11.02.2003 - 03.06.2006)
Gejza Seléš (21.01.2002 - 15.01.2008)
Ing. Gabriel Fischer (21.01.2002 - 19.06.2003)
Ing. Jozef Fedorkovič (21.01.2002 - 19.06.2003)
Ing. Jozef Marcin (21.01.2002 - 20.01.2005)
Ing. Ladislav Sellyei (21.01.2002 - 03.06.2006)
Ing. Ľubomír Blaško (21.01.2002 - 19.06.2003)
Jozef Petriska (21.01.2002 - 20.01.2005)
Jozef Vašina (21.01.2002 - 20.01.2005)
JUDr. Pavol Hulík (21.01.2002 - 19.06.2003)
Ladislav Brat (21.01.2002 - 19.06.2003)
Ing Lukáš Maršálek (12.12.2017 - 12.03.2018)
Giuseppe Turchiarelli (12.12.2017 - 12.03.2018)
Ing. Lukáš Maršálek (12.12.2017 - 27.06.2018)
Francesca Gostinelli (28.05.2013 - 26.05.2015)

Predseda predstavenstva:
Ing. Branislav Strýček (22.05.2012 - 28.05.2013)
Stefano Piva (24.10.2011 - 22.05.2012)

Členovia predstavenstva:
Ing. Viliam Kupec, PhD.
Ing. Peter Hlbocký
Ing. Peter Hlbocký
Ing. Peter Hlbocký
Ing. Jaroslav Holubec
Ing. Ľubomír Maxim
Ing. Tatiana Kamenská
Ing. Branislav Strýček
Ing. Bohumil Kratochvíl
Michele Bologna
Pavol Štuller, MBA
Ing. Jaroslav Holubec
Ing. Martin Suchánek
Igino Maria Chellini
Igino Maria Chellini

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Ján Horváth (21.01.2002 - 10.09.2003)
Ing. Viliam Kupec, PhD. (23.06.2007 - 23.02.2011)
Ing. Viliam Kupec, PhD. (31.08.2012 - 22.12.2016)
Ing. Peter Hlbocký (17.10.2012 - 22.12.2016)
Ing. Jaroslav Holubec (08.02.2013 - 09.02.2017)
Ing. Ľubomír Maxim (25.05.2015 - 15.12.2017)
Ing. Branislav Strýček (28.05.2013 - 29.05.2017)
Nicola Cotugno (05.08.2014 - 01.04.2015)
Nicola Cotugno (01.04.2015 - 15.12.2017)
Ing. Bohumil Kratochvíl (29.07.2016 - 27.06.2018)
Ing. Slavomír Brudňák (03.08.2007 - 16.07.2008)
Ing. Ladislav Szemet (29.07.2004 - 20.01.2005)
Ing. Ladislav Szemet (20.01.2005 - 27.01.2005)
Andrea Brentan (03.06.2006 - 07.06.2007)
Luca D´Agnese (05.08.2014 - 01.04.2015)
Ing. Jozef Zlatňanský (22.05.2012 - 29.07.2016)
Ing. Ignác Pňaček (29.06.2011 - 24.10.2011)
Ing. Ignác Pňaček (24.10.2011 - 08.02.2013)
Ing. Ján Juhász (24.10.2011 - 17.10.2012)
Ing. Ján Juhász (29.06.2011 - 24.10.2011)
Ing. Rastislav Antala (24.10.2011 - 31.08.2012)
Ing. Rastislav Antala (23.02.2011 - 24.10.2011)
Paolo Ruzzini (20.05.2010 - 08.03.2014)
Paolo Ruzzini (13.07.2010 - 24.10.2011)
Paolo Ruzzini (20.05.2010 - 03.06.2014)
Branislav Strýček (13.07.2010 - 24.10.2011)
Branislav Strýček (24.10.2011 - 28.05.2013)
Stefano Piva (04.07.2009 - 24.10.2011)
Nicola Cotugno (18.12.2008 - 01.04.2015)
Nicola Cotugno (18.12.2008 - 03.06.2014)
Branislav Strýček (04.07.2009 - 13.07.2010)
Claudio Zito (16.07.2008 - 04.07.2009)
doc. Ing. Miroslav Rapšík, CSc. (10.09.2003 - 03.02.2006)
Dr.h.c.Ing. Vincent Pillár (21.01.2002 - 10.09.2003)
Gabriele Granato (03.06.2006 - 16.07.2008)
Ing. Andrej Dušan Lipták (03.02.2006 - 03.06.2006)
Ing. Anton Masár (11.04.2007 - 23.06.2007)
Ing. Ignác Pňaček (21.01.2009 - 29.06.2011)
Ing. Ignác Pňaček (10.09.2003 - 21.01.2009)
Ing. Ladislav Szemet (21.01.2002 - 29.07.2004)
Ing. Marián Choma (21.01.2002 - 10.09.2003)
Ing. Miloš Šujanský (10.09.2003 - 03.02.2006)
Ing. Miroslav Pikus (03.02.2006 - 03.06.2006)
Ing. Pavol Ponca (21.01.2002 - 11.04.2007)
Ing. Slavomír Brudňák (11.04.2007 - 03.08.2007)
Jaroslav Míl (23.06.2007 - 16.07.2008)
Jaroslav Míl (16.07.2008 - 21.01.2009)
JUDr. Martin Píry (22.07.2009 - 28.04.2010)
JUDr. Martin Píry (16.07.2008 - 22.07.2009)
Marco Arcelli (03.06.2006 - 04.07.2009)
Miroslav Wöllner (27.01.2005 - 11.04.2007)
Nicola Cotugno (21.01.2009 - 24.10.2011)
Paolo Ruzzini (03.06.2006 - 13.07.2010)
Igino Maria Chellini (12.12.2017 - 31.10.2018)
Michele Bologna (12.12.2017 - 12.03.2018)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Eduard Metke, CSc. (08.09.2015 - 27.06.2018)
Ing. Eduard Metke, CSc.
Ing. Peter Hlbocký
Ing. Peter Hlbocký
Mgr. Zdenek Turian (21.12.2013 - 22.12.2016)
Michal Korec (24.10.2011 - 16.11.2012)
Michal Korec (21.12.2013 - 22.12.2016)
Ľudovít Hacaj
Ján Topoľovský (19.03.2015 - 20.03.2018)
Ján Topoľovský (24.10.2011 - 21.12.2013)
Ján Topoľovský
Jozef Kubovič
Jozef Kubovič (20.05.2015 - 21.05.2018)
Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi (25.05.2015 - 26.05.2018)
Vittorio Giuseppe Francesco Vagliasindi
Ing. Richard Paško (26.05.2016 - 27.06.2018)
Ing. Richard Paško (26.05.2016 - 27.06.2017)
Ing. Richard Paško
Ing. Richard Paško
Roberto Antonio Enzo Deambrogio (25.05.2015 - 29.05.2016)
Roberto Antonio Enzo Deambrogio
Roberto Antonio Enzo Deambrogio (25.05.2015 - 27.06.2017)
Roberto Antonio Enzo Deambrogio
Roberto Antonio Enzo Deambrogio (29.05.2016 - 27.06.2017)
Ing. Tatiana Kamenská
Ing. Branislav Strýček
Ing. Branislav Strýček (28.05.2013 - 29.07.2016)
Ing. Branislav Strýček (29.07.2016 - 29.05.2017)
Ing. Branislav Strýček
Nicola Cotugno (01.04.2015 - 29.07.2016)
Nicola Cotugno
Nicola Cotugno
Nicola Cotugno (29.07.2016 - 22.12.2016)
Nicola Cotugno (03.06.2014 - 05.08.2014)
Ing. Bohumil Kratochvíl
Jan Špringl (29.07.2016 - 15.12.2017)
Jiří Feist
Pavel Janík
Jan Stříteský
Michele Bologna (29.07.2016 - 15.12.2017)
Michele Bologna
Rodolfo Avogadro di Vigliano
Fond národného majetku Slovenskej republiky (10.03.2003 - 29.06.2011)
Alessandra Proietti Semproni (26.05.2015 - 29.07.2016)
Ludovica Maria Vittoria Parodi Borgia (26.05.2015 - 29.07.2016)
Leonardo Zanella (25.05.2015 - 08.09.2015)
Leonardo Zannella (25.05.2015 - 29.07.2016)
Radovan Okenka (28.05.2013 - 29.05.2016)
Radovan Okenka (28.05.2013 - 03.06.2014)
Radovan Okenka (26.05.2015 - 29.05.2016)
Radovan Okenka (03.06.2014 - 26.05.2015)
Jozef Baďura (08.03.2014 - 26.05.2015)
Carlo Tamburi (22.05.2012 - 28.05.2013)
Carlo Tamburi (28.05.2013 - 03.06.2014)
Carlo Tamburi (03.06.2014 - 26.05.2015)
Carlo Tamburi (24.05.2011 - 22.05.2012)
Carlo Tamburi (24.10.2011 - 22.05.2012)
Carlo Tamburi (22.05.2012 - 22.05.2012)
Gejza Kovács (16.11.2012 - 19.03.2015)
Ing. Richard Kasanický (31.08.2012 - 28.05.2013)
Marco Salemme (31.08.2012 - 26.05.2015)
Dr. Ing. Robert Mistrík (24.05.2011 - 22.05.2012)
Dr. Ing. Robert Mistrík (22.05.2012 - 22.05.2012)
Dr. Ing. Robert Mistrík (22.05.2012 - 31.08.2012)
Dr. Ing. Robert Mistrík (24.10.2011 - 22.05.2012)
Bc. Zdenek Turian (24.10.2011 - 21.12.2013)
Ing. Marián Žitňanský (24.10.2011 - 22.05.2012)
Jozef Stano (24.10.2011 - 14.12.2014)
Peter Mihók (24.10.2011 - 28.05.2013)
Luca D´Agnese (03.06.2014 - 05.08.2014)
Luca D´Agnese (05.08.2014 - 01.04.2015)
Paolo Ruzzini (20.05.2010 - 08.03.2014)
Paolo Ruzzini (20.05.2010 - 03.06.2014)
Nicola Cotugno
Nicola Cotugno (22.12.2016 - 15.12.2017)
Nicola Cotugno
Ing. Eduard Čambál (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Eva Gajarská (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Eva Vajová (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Ján Šovčík (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Jaroslav Modrovič (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Jozef Klimák (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Karol Bodorík (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Ľubomír Král (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Marko Novák, CSc. (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Miloš Pajtina (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Miloslav Ivan (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Miroslav Pánov (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Róbert Zelenay (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Štefan Demovič (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing. Štefan Haring (02.10.2002 - 10.09.2003)
Ing.Mgr. Peter Kováč (02.10.2002 - 10.09.2003)
Fond národného majetku Slovenskej republiky (10.03.2003 - 01.03.2011)
Fond národného majetku Slovenskej republiky (10.03.2003 - 29.06.2011)
REVICKÝ a partneri s. r. o.
JUDr. Daniel Křetínský
Georgios Karavas (27.06.2017 - 27.06.2018)
Georgios Karavas
Michele Bologna (12.12.2017 - 12.03.2018)
Michele Bologna
Francesca Gostinelli (24.10.2011 - 28.05.2013)

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..