Slovnaft, akciová spoločnosť

 

Názov:

Slovnaft, akciová spoločnosť

Sídlo:

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Vlastník:

Firmy so súkr. vlastníkom

Webové sídlo:

http://slovnaft.sk/sk/

E-mail na infožiadosti:

info@slovnaft.sk

Telefón:

+421240551111Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
György Mosonyi (08.07.2011 - 14.09.2011)
György Mosonyi (08.07.2011 - 02.05.2016)
József Farkas Simola (05.09.2008 - 17.06.2011)
Ing. Dušan Kret (29.04.1992 - 31.05.1993)
Zoltán Áldott

Člen Dozornej rady:
Szabolcs István Ferencz
RNDr. Tibor Kaczor
Ján Sýkora
Richard Austen
György Mosonyi
Zsuzsanna Éva Ortutay
Szabolcs István Ferencz
Ing. Slavomír Hatina
Ing Matúš Horvát
Martina Darnadiobá
Ing. Matúš Horváth
Martina Darnadiová

Bývalí členovia Dozornej rady:
Szabolcs István Ferencz (20.04.2012 - 01.06.2017)
RNDr. Tibor Kaczor (08.12.2012 - 09.12.2017)
Ján Sýkora (08.12.2012 - 09.12.2017)
Richard Austen (20.04.2013 - 01.06.2017)
György Mosonyi (01.05.2011 - 08.07.2011)
László Pálfalvi (20.04.2013 - 02.05.2016)
Krisztína Dorogházi (14.09.2011 - 29.04.2013)
László Szabó (24.04.2010 - 29.04.2013)
László Szabó (24.04.2010 - 14.09.2011)
Ákos Rétfalvi (19.04.2008 - 14.09.2011)
József Farkas Simola (23.05.2008 - 05.09.2008)
László Szöcs (19.04.2008 - 20.05.2012)
László Szöcs (19.04.2008 - 14.09.2011)
Ing. Peter Šrámek (07.12.2007 - 10.12.2012)
Ing. Peter Šrámek (07.12.2007 - 14.09.2011)
Pavol Buday (07.12.2007 - 10.12.2012)
Pavol Buday (07.12.2007 - 14.09.2011)
András Huszár (16.05.2005 - 28.05.2010)
Győrgy Mosonyi (16.05.2005 - 23.05.2008)
Ilona Bánhegyi (16.05.2005 - 23.05.2008)
Krisztína Dorogházi (16.05.2005 - 23.05.2008)
JUDr. Oszkár Világi (18.05.2003 - 02.08.2005)
Zoltán Jancsurak (18.05.2003 - 02.08.2005)
Alfréd Lamprecht (29.04.1992 - 31.05.1993)
Béla Váradi (18.02.2002 - 02.08.2005)
Doc. JUDr. Ján Cuper (07.04.1994 - 12.08.1994)
Dr. Ilona Bánhegyi (18.02.2002 - 02.08.2005)
Dr. Ján Kato (01.02.1995 - 30.11.1998)
Ing .Peter Bielik (29.04.1992 - 31.05.1993)
Ing Dušan Durmis (29.04.1992 - 31.05.1993)
Ing Ivan Horváth (29.04.1992 - 31.05.1993)
Ing Jozef Grnáčik (29.04.1992 - 31.05.1993)
Ing. Alfonz Balko (07.04.1994 - 12.08.1994)
Ing. Anton Končál (07.04.1994 - 12.08.1994)
Ing. Dušan Abrhám (12.08.1994 - 01.02.1995)
Ing. Dušan Durmis (18.02.2002 - 08.09.2004)
Ing. Dušan Švantner (23.08.1995 - 30.11.1998)
Ing. Ivan Wlachovský (01.02.1995 - 10.10.1996)
Ing. Jakub Vojčík (01.02.1995 - 10.10.1996)
Ing. Jaroslav Bílik (01.02.1995 - 10.10.1996)
Ing. Jozef Potisk (12.08.1994 - 01.02.1995)
Ing. Juraj Molnár (01.02.1995 - 23.08.1995)
Ing. Juraj Široký (01.02.1995 - 10.10.1996)
Ing. Ladislav Krajňák (12.08.1994 - 01.02.1995)
Ing. Mária Kobzová (07.04.1994 - 01.02.1995)
Ing. Mária Kobzová (01.02.1995 - 15.02.2000)
Ing. Mária Kobzová (29.04.1992 - 31.05.1993)
Ing. Marián Blaško, CSc. (06.10.1997 - 15.02.2000)
Ing. Mikuláš Šumichrast (12.08.1994 - 01.02.1995)
Ing. Miroslav Švatarák (10.10.1996 - 18.02.2002)
Ing. Norbert Vančo (10.10.1996 - 18.02.2002)
Ing. Pavol Parák (18.02.2002 - 08.09.2004)
Ing. Peter Ďateľ (10.10.1996 - 18.02.2002)
Ing. Peter Prokopčák, CSc. (29.04.1992 - 31.05.1993)
Ing. Rudolf Rozvadský (07.04.1994 - 12.08.1994)
Ing. Viktor Mazúr (15.02.2000 - 18.02.2002)
Ing. Zdeno Žídek (12.08.1994 - 01.02.1995)
Ing. Zoltán Izrael (07.04.1994 - 01.02.1995)
Ing. Zoltán Izrael (01.02.1995 - 10.10.1996)
Ján Buday (18.02.2002 - 01.10.2002)
JUDr. Anna Hudáková (12.08.1994 - 01.02.1995)
JUDr. Ctibor Stacha (10.10.1996 - 06.10.1997)
Miloš Nešpor (15.02.2000 - 08.02.2008)
Pavol Buday (10.10.1996 - 18.02.2002)
Pavol Buday (01.10.2002 - 08.02.2008)
Peter Krajčík (07.04.1994 - 01.02.1995)
Peter Krajčír (01.02.1995 - 15.02.2000)
Prof. Ing. Michal Baránik, CSc. (07.04.1994 - 12.08.1994)
Ing Matúš Horvát (07.12.2017 - 12.02.2018)
Martina Darnadiobá (09.12.2017 - 12.02.2018)

Predseda predstavenstva:
JUDr. Oszkár Világi
JUDr. Oszkár Világi

Členovia predstavenstva:
Ferenc Horváth
Ferenc Horváth
Ing. Vladimír Kestler
Ing. Vladimír Kestler
Gabriel Szabó
Gabriel Szabó
Mihály Kupa
Mihály Kupa
Timea Reicher
Ábel Galácz
Miika Eerola
Zsolt Pethö
Gabriel Szabó

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ferenc Horváth (08.09.2004 - 14.09.2011)
Ing. Vladimír Kestler (28.05.2010 - 14.09.2011)
Ing. Vladimír Kestler (14.09.2011 - 01.06.2017)
Gabriel Szabó (14.09.2011 - 18.09.2018)
Gabriel Szabó (28.05.2010 - 14.09.2011)
Mihály Kupa (17.06.2011 - 14.09.2011)
Ábel Galácz (20.04.2013 - 27.11.2017)
Ing. Jolana Petrášová (21.03.1997 - 18.02.2002)
Ing. Jaroslav Linkeš (01.02.1995 - 30.11.1998)
József Farkas Simola (02.10.2004 - 23.05.2008)
JUDr. Oszkár Világi (02.08.2005 - 23.09.2006)
Ing. Dušan Abrhám (29.04.1992 - 31.05.1993)
Ileana-Sorina Baltatu (03.06.2009 - 14.09.2011)
Ileana-Sorina Baltatu (14.09.2011 - 29.04.2013)
Béla Kelemen (14.09.2011 - 29.05.2013)
Béla Kelemen (02.10.2004 - 14.09.2011)
Ing. Peter Chmurčiak (06.06.2007 - 14.09.2011)
Ing. Peter Chmurčiak (14.09.2011 - 29.04.2013)
Dr- Ferenc Dénes (18.02.2002 - 02.08.2005)
Dr. Ferenc Dénes (03.06.2009 - 28.05.2010)
Dr. Ferenc Dénes (02.08.2005 - 03.06.2009)
Dr. h. c. Ing. Slavomír Hatina (18.02.2002 - 02.08.2005)
Heimo Peter Tomann (08.09.2004 - 02.08.2005)
Ing .František Palič (29.04.1992 - 31.05.1993)
Ing Vratko Kaššovic, CSc. (29.04.1992 - 10.10.1996)
Ing Vratko Kaššovic, CSc. (10.10.1996 - 16.06.2006)
Ing. Daniel Krajniak (30.11.1998 - 18.02.2002)
Ing. Dušan Durmis (30.11.1998 - 18.02.2002)
Ing. Ivan Horvát (12.08.1994 - 18.02.2002)
Ing. Ján Kavec (12.08.1994 - 08.09.2004)
Ing. Ján Krajniak (29.04.1992 - 12.08.1994)
Ing. Jolana Petrášová (18.02.2002 - 08.09.2004)
Ing. Jolana Petrášová (29.04.1992 - 21.03.1997)
Ing. Jozef Mlynár (29.04.1992 - 01.02.1995)
Ing. Marián Jusko (02.08.2005 - 03.06.2009)
Ing. Marián Tkáč, CSc. (29.04.1992 - 31.05.1993)
Ing. Slavomír Hatina (31.05.1993 - 21.03.1997)
Ing. Slavomír Hatina (21.03.1997 - 18.02.2002)
Ing. Slavomír Jankovič (02.08.2005 - 22.03.2007)
Ing. Vendelín Íro (31.05.1993 - 12.08.1994)
József Molnár (12.10.2004 - 21.06.2008)
József Zalán (02.10.2004 - 12.10.2004)
JUDr. Oszkár Világi (23.09.2006 - 14.09.2011)
László Fekete (16.06.2006 - 17.02.2010)
László Geszti (18.02.2002 - 02.10.2004)
Martin Kocourek (03.06.2009 - 21.08.2010)
Michel-Marc Delcommune (23.05.2008 - 04.06.2011)
PhDr. Jaroslav Duroška (31.05.1993 - 30.11.1998)
Zalán Bács (18.02.2002 - 02.10.2004)
Zoltán Áldott (18.02.2002 - 02.08.2005)

Iný vrcholový manažment:
Ferenc Horváth
Ferenc Horváth (01.02.2017 - 01.08.2017)
Ferenc Horváth
JUDr. Oszkár Világi
Ing. Vladimír Kestler
Ing. Vladimír Kestler (01.02.2017 - 01.08.2017)
Gabriel Szabó
Gabriel Szabó (01.02.2017 - 01.08.2017)
Mihály Kupa
Szabolcs István Ferencz (20.04.2012 - 01.06.2017)
RNDr. Tibor Kaczor (08.12.2012 - 09.12.2017)
Ján Sýkora (08.12.2012 - 09.12.2017)
Timea Reicher (01.02.2017 - 01.08.2017)
Timea Reicher
Timea Reicher
Ábel Galácz
Ábel Galácz (01.08.2017 - 23.02.2018)
Richard Austen (20.04.2013 - 01.06.2017)
György Mosonyi (14.09.2011 - 02.05.2016)
György Mosonyi (02.05.2016 - 21.06.2018)
György Mosonyi
Zsuzsanna Éva Ortutay (07.04.2016 - 30.05.2018)
Zsuzsanna Éva Ortutay
Ing. Jolana Petrášová (29.11.1993 - 18.02.2002)
László Pálfalvi (20.04.2013 - 02.05.2016)
Krisztína Dorogházi (14.09.2011 - 29.04.2013)
László Szabó (14.09.2011 - 29.04.2013)
László Szöcs (14.09.2011 - 20.05.2012)
Ing. Peter Šrámek (14.09.2011 - 10.12.2012)
Pavol Buday (14.09.2011 - 10.12.2012)
Heimo Tomann (18.02.2002 - 08.09.2004)
JUDr. Boris Žák (06.10.1997 - 08.09.2004)
JUDr. Zuzana Millerová (31.05.1993 - 21.03.1997)
JUDr. Zuzana Millerová (21.03.1997 - 30.11.1998)
Lászlo Fekete (18.02.2002 - 16.06.2006)
Zsolt Pethö
Szabolcs István Ferencz
Ing. Slavomír Hatina
KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Ábel Galácz (01.02.2017 - 01.08.2017)
Ábel Galácz
JUDr. Oszkár Világi
JUDr. Oszkár Világi (01.02.2017 - 01.08.2017)
Mihály Kupa
Mihály Kupa (01.02.2017 - 01.08.2017)
Miika Eerola (01.02.2017 - 01.08.2017)
Miika Eerola
Gabriel Szabó
Miika Eerola
Ing Matúš Horvát (07.12.2017 - 12.02.2018)
Martina Darnadiobá (09.12.2017 - 12.02.2018)
Ing. Matúš Horváth
Martina Darnadiová
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
Slovnaft Retail, s.r.o.
CM European Power Slovakia, s.r.o.
CM European Power Slovakia, s.r.o.
Slovnaft Petrochemicals, s.r.o.
Slovnaft Retail, s.r.o.
Zoltán Áldott (05.04.2018 - 21.06.2018)
Zoltán Áldott

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..