Slovenská konsolidačná, a.s.

 

Názov:

Slovenská konsolidačná, a.s.

Sídlo:

Cintorínska 21, 811 08 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo financií SR

E-mail na infožiadosti:

slovkons@slovenska-konsolidacna.sk

Telefón:

0257289100

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

5 460,00 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

1 236,00 € (priemerná mesačná)

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

370,80 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Predseda dozornej rady:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2012):

131

Priemerná mzda (2012):

1560,9

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

35776005

Vznik:

10.11.1999

Zriaďovateľ:

Vláda SR


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Radko Kuruc, PhD.
Ing. Peter Pellegrini (25.04.2012 - 03.10.2014)
Ing. Mário Schwab (24.01.2011 - 25.04.2012)
Ing. Mário Schwab (24.01.2011 - 04.12.2011)
Ing. Vladimír Dvořáček (14.11.2006 - 27.07.2010)
Ing. František Palko (21.07.2003 - 16.12.2006)

Člen Dozornej rady:
Ing. Dušan Argaláš
Ing. Ľubomír Dostálek
Mgr. Pavol Gregorčok
Ing. Radko Kuruc, PhD.
Mgr. Marek Ročkár

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Radko Kuruc, PhD. (12.09.2012 - 03.10.2014)
PhDr. Ján Oravec, CSc. (03.04.2000 - 31.07.2000)
Ing. Michal Krajčovič, CSc. (10.11.1999 - 03.04.2000)
Ing. Zoltán Marczell (24.01.2011 - 04.12.2011)
Ing. Zoltán Marczell (24.01.2011 - 03.09.2012)
Jozef Rajtár (24.01.2011 - 17.07.2012)
Jozef Rajtár (24.01.2011 - 04.12.2011)
Mgr. Branislav Borovský (24.01.2011 - 03.09.2012)
Mgr. Branislav Borovský (24.01.2011 - 04.12.2011)
Ing.Mgr. Martin Filko, MCs. (06.07.2009 - 22.06.2010)
Ing.Mgr. Martin Filko, MSc. (06.07.2009 - 27.07.2010)
Ing. Daniela Klučková (31.03.2008 - 01.03.2011)
Ing. Beata Fanová (07.06.2007 - 03.09.2012)
Ing. Beata Fanová (07.06.2007 - 04.12.2011)
Ing. Soňa Kolláriková (04.12.2006 - 04.12.2011)
Ing. Dušan Halgaš (14.11.2006 - 19.08.2008)
Ing. Marián Podolák (14.11.2006 - 01.03.2011)
Ing. Miroslav Janík (14.11.2006 - 03.03.2007)
Mag. Miroslav Janík (14.11.2006 - 10.04.2008)
Mgr. Branislav Pospíšil (06.03.2006 - 16.12.2006)
Mgr. Miroslav Neviďanský (30.08.2005 - 25.03.2006)
Mgr. Peter Farkas (21.06.2005 - 16.12.2006)
Radovan Stretavský (20.04.2004 - 16.12.2006)
Beáta Kutáková (18.03.2004 - 16.12.2006)
Radoslav Mazúch (04.03.2004 - 16.12.2006)
Ing. Soňa Knísová (19.06.2003 - 26.05.2004)
Ing. Béla Angyal (31.01.2003 - 05.08.2005)
Ing. Günter Furin (31.01.2003 - 16.12.2006)
Ing. Stanislav Malík (31.01.2003 - 16.12.2006)
Ing. Stanislav Péli (31.01.2003 - 16.12.2006)
Ing. Sylvia Lengyelová (31.01.2003 - 28.09.2006)
JUDr. Andrej Sinicyn (31.01.2003 - 08.10.2003)
JUDr. Ivana Dančová (31.01.2003 - 09.08.2005)
Ing. Roman Balko (18.07.2002 - 16.12.2006)
JUDr. Henrieta Kollárová (08.07.2002 - 16.12.2006)
JUDr. Milan Tadial (08.07.2002 - 24.04.2004)
Mgr. Andrea Sciranková (08.07.2002 - 24.04.2004)
Mgr. Miriam Mihoková (08.07.2002 - 16.12.2006)
Ing. Štefan Čarný (19.01.2002 - 16.12.2006)
Ing. František Palko (31.07.2000 - 21.07.2003)
Doc.Ing. Ivan Jakubek, PhDr. (03.04.2000 - 31.07.2000)
Ing. Anton Markovič (03.04.2000 - 05.02.2002)
Ing. Anton Vavro, CSc. (31.07.2000 - 21.07.2003)
Ing. Branislav Ďurajka (12.06.2001 - 21.07.2003)
Ing. Jozef Kojda (31.07.2000 - 05.02.2002)
Ing. Juraj Renčko, PhD. (31.07.2000 - 05.02.2002)
Ing. Ľudovít Martinovič (10.11.1999 - 03.04.2000)
Ing. Marián Podolák (03.04.2000 - 31.07.2000)
Ing. Peter Turinič (05.02.2002 - 21.07.2003)
Ing. Stanislav Zelený (05.02.2002 - 21.07.2003)
Ing. Vladimír Tvaroška (03.04.2000 - 31.07.2000)
JUDr. Gabriela Sobolovská (31.07.2000 - 08.06.2001)
JUDr. Jana Filínová (31.07.2000 - 21.07.2003)
Lubomír Zezula (10.11.1999 - 03.04.2000)
Mgr. Alena Roštárová (08.06.2001 - 21.07.2003)
PhDr. Ján Oravec, CSc. (31.07.2000 - 21.07.2003)

Predstavenstvo:
Prokúra / Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Michal Pôbiš, MBA (03.09.2012 - 01.02.2017)
Ing. Roman Balko (03.09.2012 - 01.02.2017)
JUDr. Martin Lipovský
JUDr. Pavol Sabol (04.12.2011 - 25.04.2012)
JUDr. Peter Miššík (04.12.2011 - 03.09.2012)
Ing. Brian Lipták

Členovia predstavenstva:
JUDr. Martin Lipovský
Ing. Eduard Čengel

Bývalí členovia Predstavenstva:
Mgr. Alexander Sako (28.07.2006 - 24.09.2010)
JUDr. Martin Lipovský (03.09.2012 - 01.02.2017)
Ing. Zita Zemková (10.11.1999 - 03.04.2000)
JUDr. Pavol Sabol (24.09.2010 - 04.12.2011)
JUDr. Peter Miššík (24.09.2010 - 04.12.2011)
JUDr. Tomáš Vranovič (04.12.2011 - 03.09.2012)
JUDr. Tomáš Vranovič (24.09.2010 - 04.12.2011)
Doc Ing. Ivan Jakúbek, PhD. (12.06.2001 - 21.07.2003)
Doc. Ing. Milan Šikula, DrSc. (31.07.2000 - 27.06.2002)
Ing. Anton Maťašek (10.11.1999 - 03.04.2000)
Ing. Günther Furin (27.07.2010 - 24.09.2010)
Ing. Ján Tencer (27.06.2002 - 21.07.2003)
Ing. Jaroslav Galajda (10.11.1999 - 12.06.2001)
Ing. Juraj Minarovjech (21.07.2003 - 28.07.2006)
Ing. Juraj Renčko (05.02.2002 - 27.06.2002)
Ing. Pavel Szemzö (08.06.2001 - 12.06.2001)
Ing. Pavol Szemzö (31.07.2000 - 08.06.2001)
Ing. Peter Kijovský (03.04.2000 - 31.07.2000)
Ing. Soňa Zaujecová (03.04.2000 - 31.07.2000)
Ing. Viliam Vaškovič, CSc. (21.07.2003 - 28.07.2006)
Ing. Zoltán Gyurász (21.07.2003 - 28.07.2006)
JUDr. Mária Papcunová (12.06.2001 - 21.07.2003)
JUDr. Maroš Karšňák (09.08.2006 - 27.07.2010)
JUDr. Maroš Kršňák (28.07.2006 - 09.08.2006)
JUDr. Roman Ožvold (28.07.2006 - 27.07.2010)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Dušan Argaláš
Ing. Ľubomír Dostálek
Mgr. Pavol Gregorčok
Ing. Radko Kuruc, PhD.
Ing. Radko Kuruc, PhD. (12.09.2012 - 03.10.2014)
Ing. Radko Kuruc, PhD.
Mgr. Marek Ročkár
Mgr. Miriam Mihoková
Ing. Peter Pellegrini (25.04.2012 - 03.10.2014)
Ing. Mário Schwab (04.12.2011 - 25.04.2012)
Ing. Zoltán Marczell (04.12.2011 - 03.09.2012)
Jozef Rajtár (04.12.2011 - 17.07.2012)
Mgr. Branislav Borovský (04.12.2011 - 03.09.2012)
Ing. Beata Fanová (04.12.2011 - 03.09.2012)
JUDr. Radoslav Mazúch (16.12.2006 - 06.11.2009)
Ing. Ľudovít Martinovič (30.03.2004 - 18.12.2014)
JUDr. Milan Janičina (30.03.2004 - 26.10.2006)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. (16.03.2017 - 28.12.2017)
Ing. Brian Lipták
Ing. Brian Lipták (16.03.2017 - 28.12.2017)
JUDr. Martin Lipovský (16.03.2017 - 28.12.2017)
JUDr. Martin Lipovský
Mgr. Miriam Mihoková (16.03.2017 - 03.01.2018)
Mgr. Miriam Mihoková
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
HRONČEK & PARTNERS s.r.o. (28.12.2017 - 03.01.2018)
Ing. Brian Lipták
Ing. Brian Lipták (28.12.2017 - 03.01.2018)
Ing. Eduard Čengel (28.12.2017 - 03.01.2018)
Ing. Eduard Čengel
JUDr. Martin Lipovský
JUDr. Martin Lipovský (28.12.2017 - 03.01.2018)

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
akcionárom MF SR na základe výberových konaní

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: cca. 55
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: 25,6 mil. Eur
Súdne spory - komentár: Všetky uvedené spory sa vedú v súvislosti s pohľadávkami, ktoré spoločnosť nadobudla za účelom ich správy a vymáhania od tretích subjektov.
Poznámka k hosp. výsledkom: V priebehu roka 2005 došlo k poklesu spravovaného portfólia pohľadávok
Poznámka k hosp. výsledkom: Predaj majetkových účastín a dlhopisov
Poznámka k hosp. výsledkom: Zaúčtovaná oprávka vo výške 229 mil. EUR k nadobudnutému majetku

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..