Slovenská pošta, a.s.

 

Názov:

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo:

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Webové sídlo:

http://www.posta.sk/

E-mail na infožiadosti:

zakaznickyservis@slposta.sk

Telefón:

080012413

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

3 000,00 € (uviedli plat bez odmien)
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

162 294,27 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

85 000 € (2013)

Odkaz na objednávky:

http://edokumenty.posta.sk/

Odkaz na faktúry:

http://edokumenty.posta.sk/

Predseda dozornej rady:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2012):

13740

Priemerná mzda (2012):

637,21

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

36631124

Vznik:

01.10.2004

Zriaďovateľ:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Martin Čatloš (01.06.2012 - 20.09.2017)
Ing. Paulína Štefaničová (21.11.2011 - 01.06.2012)

Člen Dozornej rady:
Ing. Branislav Kušík
Mgr. Kornélia Šrámková
Ing. Agáta Gajdošíková
Ing. Danka Trávniková
JUDr. Peter Pandy

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Branislav Kušík (01.06.2012 - 20.09.2017)
Mgr. Kornélia Šrámková (03.09.2013 - 13.10.2018)
Ing. Paulína Štefaničová (01.04.2011 - 21.11.2011)
Ing. Edita Angyalová (01.06.2012 - 20.12.2013)
Ing. Vladislav Hečko (16.11.2010 - 01.06.2012)
Ing. Vladislav Hečko (16.11.2010 - 21.11.2011)
Ing. Vladislav Hečko (21.11.2011 - 01.06.2012)
Zoltán Lajos (16.11.2010 - 21.11.2011)
Zoltán Lajos (21.11.2011 - 01.06.2012)
Zoltán Lajos (16.11.2010 - 01.06.2012)
Ing. Vladimír Sloboda (11.10.2010 - 11.12.2010)
JUDr. Andrea Vitkóová (11.10.2010 - 11.12.2010)
JUDr.Ing. Miloš Ronec (11.10.2010 - 01.06.2012)
JUDr.Ing. Miloš Ronec (11.10.2010 - 21.11.2011)
JUDr.Ing. Miloš Ronec (21.11.2011 - 01.06.2012)
Mgr.Ing. Peter Bobula (11.10.2010 - 15.04.2011)
Žofia Lehotská (01.10.2009 - 21.11.2011)
Žofia Lehotská (01.10.2009 - 26.11.2015)
Ing. Libuša Baranová (11.03.2008 - 03.12.2010)
Bc. Andrej Maas (25.10.2006 - 03.12.2010)
Bc. Andrej Maasa (25.10.2006 - 01.02.2007)
Ing. Jozef Tomaník (25.10.2006 - 03.12.2010)
Ing. Mgr. Radomír Vereš (25.10.2006 - 26.03.2008)
JUDr. Juraj Hatvany (25.10.2006 - 03.12.2010)
doc. Ing. Viera Marková, PhD. (01.10.2004 - 03.02.2006)
Ing. Jozef Gajdoš (01.10.2004 - 10.11.2006)
JUDr. Marta Kužnárová (01.10.2004 - 03.02.2006)
JUDr. Marta Kužnárová (01.10.2004 - 26.11.2015)
JUDr. Marta Kužnárová (01.10.2004 - 21.11.2011)
JUDr. Zuzana Kokavcová (01.10.2004 - 10.11.2006)
Prof. Ing. Viera Marková, PhD. (01.10.2004 - 10.11.2006)
RNDr. Jozef Hodermarský (01.10.2004 - 10.11.2006)
Žofia Lehotská (01.10.2004 - 01.10.2009)

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Róbert Gálik, MBA (10.07.2015 - 24.03.2016)
Ing. Róbert Gálik, MBA (24.03.2016 - 20.04.2018)
Ing. Ivana Piňosová (24.03.2016 - 14.07.2018)
Ing. Peter Kapusta (25.05.2012 - 26.07.2014)
Ing. Tomáš Drucker (25.05.2012 - 20.10.2012)
Mgr. Peter Helexa
Mgr. Peter Helexa (26.07.2014 - 10.07.2015)
Ing. Tomáš Drucker (20.10.2012 - 24.03.2016)
Ing. Marcela Hrdá (21.11.2011 - 01.06.2012)
Ing. Rita Tornyaiová (21.11.2011 - 01.06.2012)
Ing. Róbert Gálik, MBA (20.04.2018 - 14.07.2018)

Členovia predstavenstva:
JUDr. František Michvocík
Ing. Peter Marciš
Ing. Peter Kapusta
JUDr. Milan Kračún
JUDr. Milan Kračún
Ing. Eva Šimková
Miroslav Mészáros
Miloslav Mészáros
Ing. Peter Kapusta
Jozef Kiss
Norbert Polievka
René Kubiš
JUDr. Mária Čiripová
Ing. Andrej Mikuš

Bývalí členovia Predstavenstva:
JUDr. František Michvocík (26.07.2014 - 14.07.2018)
Ing. Róbert Gálik, MBA (25.05.2012 - 10.07.2015)
Ing. Peter Marciš (24.03.2016 - 19.10.2016)
Ing. Peter Kapusta (24.03.2016 - 20.04.2018)
JUDr. Milan Kračún (28.07.2016 - 19.10.2016)
RNDr. Milan Cílek (01.10.2004 - 21.10.2006)
Ing. Paulína Štefaničová (30.10.2010 - 06.04.2011)
JUDr. Ing. Jozef Ráž (10.07.2015 - 24.03.2016)
Ing. Michal Lieskovský (25.05.2012 - 26.07.2014)
Ing. Peter Blaškovitš (25.05.2012 - 24.03.2016)
Ing. Milan Toth (12.12.2011 - 01.06.2012)
Ing. Marcela Hrdá (06.04.2011 - 21.11.2011)
Ing. Arch. Kamil Špendla (30.10.2010 - 21.11.2011)
Ing. Arch. Kamil Špendla (21.11.2011 - 01.06.2012)
Ing. Gabriela Ondrušová (30.10.2010 - 21.11.2011)
Ing. Gabriela Ondrušová (21.11.2011 - 01.06.2012)
Ing. Rita Tornyaiová (30.10.2010 - 21.11.2011)
Ing. Eva Michalová (01.10.2004 - 21.10.2006)
Ing. Ján Ptačin (01.10.2004 - 30.10.2010)
Ing. Libor Chrást (21.10.2006 - 30.06.2009)
Ing. Libor Chrást (30.06.2009 - 30.07.2010)
Ing. Mgr. Andrej Kramár (30.10.2010 - 16.11.2011)
Ing. Miroslav Podhora (21.10.2006 - 30.10.2010)
Ing. Robert Sedlák (21.10.2006 - 30.10.2010)
Prof. Ing. Ján Rudy, PhD. (01.10.2004 - 21.10.2006)
RNDr. Jaroslav Dobrotka (01.10.2004 - 21.10.2006)
RNDr. Karol Achimský (21.10.2006 - 30.10.2010)
JUDr. Milan Kračún (19.10.2016 - 13.10.2018)
Miroslav Mészáros (04.11.2016 - 25.01.2017)
Miloslav Mészáros (04.11.2016 - 13.10.2018)
Ing. Peter Kapusta (19.10.2016 - 14.07.2018)

Iný vrcholový manažment:
JUDr. František Michvocík (01.02.2017 - 31.05.2017)
Ing. Agáta Gajdošíková
Ing. Danka Trávniková
Ing. Peter Kapusta (01.02.2017 - 31.05.2017)
JUDr. Milan Kračún
JUDr. Milan Kračún (01.02.2017 - 31.05.2017)
JUDr. Milan Kračún
Slovenská republika zast.: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (01.10.2004 - 24.09.2018)
Slovenská republika zast.: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Mgr. Peter Helexa
Žofia Lehotská (21.11.2011 - 26.11.2015)
JUDr. Marta Kužnárová (21.11.2011 - 26.11.2015)
JUDr. Milan Kračún
Ing. Eva Šimková (01.02.2017 - 31.05.2017)
Miloslav Mészáros (01.02.2017 - 31.05.2017)
JUDr. Peter Pandy
JUDr. Peter Škrabák
Dr.h.c. doc. Ing. Ján Jasovský PhD.
Igor Húževka
Ing. Eva Šimková
Ing. Ivana Piňosová (31.05.2017 - 07.08.2018)
Ing. Ivana Piňosová
Ing. Ivana Piňosová (01.02.2017 - 31.05.2017)
Ing. MBA Róbert Gálik (01.02.2017 - 31.05.2017)
Ing. Peter Kapusta
Ing. Peter Kapusta (31.05.2017 - 07.08.2018)
Ing. Róbert Gálik MBA
Ing. Róbert Gálik MBA (31.05.2017 - 07.08.2018)
JUDr. František Michvocík (31.05.2017 - 07.08.2018)
JUDr. František Michvocík
Miloslav Mészáros
Ing. Róbert Gálik MBA (31.05.2017 - 07.08.2018)
Ing. Róbert Gálik MBA
Jozef Kiss
René Kubiš
Norbert Polievka
Slovenská republika zast.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ing. Peter Valíček
Ing. Viktor Anna
Ing. Milena Hušťáková

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
Členov predstavenstva SP, a. s., menuje jediný akcionár, súčasní členovia predstavenstva boli menovaní na základe úspešného výberové konania. Riaditeľov úsekov spomedzi členov predstavenstva určuje predstavenstvo spoločnosti, ostatných riaditeľov úsekov a sekcií vyberá úsek ľudských zdrojov na základe výberových konaní.

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 22
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: 913.533,33

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..