Transpetrol, a.s.

 

Názov:

Transpetrol, a.s.

Sídlo:

Šumavská 38, 821 08 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo hospodárstva SR

E-mail na infožiadosti:

transpetrol@transpetrol.sk

Telefón:

0250641701

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

nesprístupnili

Darované 2% z daní za rok:

7 580,4 € (2013)

Odkaz na objednávky:

http://doklady.transpetrol.sk/sk

Predseda dozornej rady:

Riaditeľ:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

293

Priemerná mzda (2012):

1325

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

31341977

Vznik:

01.01.1993

Zriaďovateľ:

Ministerstvo hospodárstva SR


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Ing. Peter Grófik (25.05.2012 - 27.03.2017)
JUDr. Dušan Mach (25.05.2012 - 27.03.2017)
Ing. Daniel Mihok, PhD. (22.12.2005 - 28.12.2006)
Ing. Karel Hirman (02.11.2010 - 25.05.2012)
Ing. Karel Hirman (02.11.2010 - 30.11.2011)
JUDr. Dušan Mach (25.05.2012 - 17.02.2014)
JUDr. Dušan Mach (20.11.2006 - 02.07.2009)
Mgr. Ladislav Nagy (02.11.2010 - 25.05.2012)
Mgr. Ladislav Nagy (02.11.2010 - 30.11.2011)
JUDr. Dušan Mach (29.04.2009 - 10.11.2010)
Ing. Anna Bubeníková (22.12.2005 - 28.12.2006)
Ing. Ivan Svítek (10.02.1993 - 10.04.1996)
Ing. Jaroslav Kubečka (16.05.1994 - 04.08.1995)
Ing. Marián Ježek, CSc. (10.02.1993 - 16.05.1994)
Ing. Miroslav Piršel (10.03.1997 - 21.10.1998)

Člen Dozornej rady:
Ing. Peter Grófik
Ing. Jozef Žilík
JUDr. Milan Valašik
Ing. Ladislav Haspel
Ing. Peter Magvaši, CSc. hosť. Prof.
Ing. Marek Zálom
Peter Hanuš
Peter Šťastný
Peter Šťastný
Ing. Ľubica Kostovičová
Ing. Iveta Gajdácsová
JUDr. Dušan Mach
Ing. Viktor Palko
Ing. Eva Jedlovská
Ing. Adriana Bujdáková

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Jozef Žilík (25.05.2012 - 27.03.2017)
Ing. Ladislav Haspel (20.11.2006 - 10.11.2010)
Ing. Ladislav Haspel (25.05.2012 - 27.03.2017)
Ing. Peter Magvaši, CSc. hosť. Prof. (25.05.2012 - 27.03.2017)
Peter Hanuš (07.12.2012 - 09.12.2016)
Peter Šťastný (18.12.2012 - 09.12.2016)
Peter Šťastný (30.11.2011 - 18.12.2012)
Peter Šťastný (08.08.2008 - 30.11.2011)
Peter Šťastný (08.08.2008 - 18.12.2012)
JUDr. Zuzana Kokavcová (18.12.2002 - 16.06.2004)
Radovan Stretavský (27.02.2004 - 21.02.2006)
Ing. Peter Kliment (21.05.2002 - 20.05.2003)
Ing. Peter Moravčík (14.12.2011 - 01.07.2012)
Ing. Peter Moravčík (21.10.1998 - 22.05.2002)
Ing. Dušan Pekár (02.11.2010 - 30.11.2011)
Ing. Dušan Pekár (02.11.2010 - 25.05.2012)
Ing. Juraj Sedlář (02.11.2010 - 25.05.2012)
Ing. Juraj Sedlář (02.11.2010 - 30.11.2011)
JUDr. Marek Balko (02.11.2010 - 25.05.2012)
JUDr. Marek Balko (02.11.2010 - 30.11.2011)
Milan Roman (02.11.2010 - 25.05.2012)
Milan Roman (02.11.2010 - 30.11.2011)
doc. JUDr. Ladislav Balko (03.07.2009 - 27.05.2010)
Ing. Marek Zálom (29.05.2009 - 18.12.2012)
Ing. Marek Zálom (29.05.2009 - 30.11.2011)
JUDr. Tibor Menyhart (08.08.2008 - 14.12.2011)
JUDr. Tibor Menyhart (08.08.2008 - 30.11.2011)
Ing. Július Rezeš (20.11.2006 - 10.11.2010)
Ing. Mikuláš Rakovský (20.11.2006 - 10.11.2010)
Ing. Viliam Križan (20.11.2006 - 10.11.2010)
Anna Bubeníková (22.12.2005 - 09.03.2006)
Daniel Mihok (22.12.2005 - 09.03.2006)
Ing. Štefan Vaško (22.12.2005 - 28.12.2006)
Miroslav Marek (22.12.2005 - 28.12.2006)
Štefan Vaško (22.12.2005 - 09.03.2006)
Peter Šťastný (16.06.2005 - 29.08.2008)
Szilárd Szedlár (16.06.2005 - 26.08.2008)
Ján Kazár (27.02.2004 - 21.02.2006)
Juraj Štoffa (27.02.2004 - 21.02.2006)
Zuzana Bollová (27.02.2004 - 21.02.2006)
Ing. Rita Tronyalová (18.12.2002 - 16.06.2004)
JUDr. Alexander Erdős (18.12.2002 - 16.06.2004)
PhDr. Zdenka Halgašová (18.12.2002 - 16.06.2004)
RNDr. Martin Ružinský, PhD. (23.05.2002 - 24.04.2009)
Ing. Ján Petrovič (29.04.2002 - 20.05.2003)
Ing. Jozef Kaiser (29.04.2002 - 28.12.2006)
Ing. Milan Gál (30.05.2002 - 20.05.2003)
Ing. Vladimír Báleš, DrSc. (29.04.2002 - 20.05.2003)
Jurij Dimitrievič Ivanov (29.04.2002 - 06.09.2007)
Ing. Ján Žitniak (06.03.2002 - 20.05.2003)
Ing. Ján Žitniak (06.03.2002 - 30.07.2005)
Zoltán Forgács (06.03.2002 - 30.07.2005)
Ing. Ivan Mišík (10.03.1997 - 17.03.1999)
Ing. Ivan Svítek (10.04.1996 - 10.03.1997)
Ing. Ján Žitniak (21.10.1998 - 30.05.2002)
Ing. Jolana Petrášová (21.10.1998 - 30.05.2002)
Ing. Jolana Petrášová (04.08.1995 - 21.10.1998)
Ing. Jozef Kaiser (17.03.1999 - 30.05.2002)
Ing. Jozef Mlynár (10.02.1993 - 21.10.1998)
Ing. Július Czajtányi (10.02.1993 - 04.08.1995)
Ing. Ladislav Holomány (10.02.1993 - 16.05.1994)
Ing. Ladislav Sandtner (16.05.1994 - 21.10.1998)
Ing. Marián Mojžiš (04.08.1995 - 10.03.1997)
Ing. Milan Boháč (04.08.1995 - 21.10.1998)
Ing. Milan Piršel (21.10.1998 - 17.03.1999)
Ing. Peter Krútil (21.10.1998 - 17.03.1999)
JUDr. Ján Sabol (17.03.1999 - 27.08.2001)
JUDr. Oliver Baláž (10.02.1993 - 16.05.1994)
Ladislav Semjan (10.02.1993 - 04.08.1995)
Mgr. Pavol Kravec (17.03.1999 - 21.05.2002)
PhDr. Ján Oravec (27.08.2001 - 30.05.2002)
Štefan Capák (04.08.1995 - 21.10.1998)

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Ivan Krivosudský
RNDr. Martin Ružinský, PhD.
JUDr. Stanislav Rehuš (01.07.2012 - 17.10.2016)
RNDr. Martin Ružinský, PhD. (30.11.2011 - 01.07.2012)
Ing. Ivan Krivosudský (30.11.2011 - 01.07.2012)

Členovia predstavenstva:
RNDr. Martin Ružinský, PhD.
JUDr. Stanislav Rehuš
Ing. Peter Moravčík
Ing. Martin Šustr, PhD.
Ing. Martin Šustr, PhD.
Ing. Radovan Okenka, M.Sc.

Bývalí členovia Predstavenstva:
RNDr. Martin Ružinský, PhD. (01.07.2012 - 17.10.2016)
Ing. Peter Moravčík (01.07.2012 - 17.10.2016)
Ing. Martin Šustr, PhD. (01.07.2012 - 17.10.2016)
Ing. Jozef Jurica (09.03.2006 - 28.12.2006)
Ing. Peter Moravčík (24.04.2009 - 10.11.2010)
RNDr. Martin Ružinský, PhD. (24.04.2009 - 30.11.2011)
Ing. Milan Gál (17.03.1999 - 30.05.2002)
Ing. Ivan Krivosudský (24.04.2009 - 30.11.2011)
Ing. Ján Ďurišin (30.11.2011 - 01.07.2012)
Ing. Ján Ďurišin (10.11.2010 - 30.11.2011)
Ing. Pavel Čulík (30.11.2011 - 31.05.2012)
Ing. Pavel Čulík (10.11.2010 - 30.11.2011)
Ing. Peter Roth (10.11.2010 - 30.11.2011)
Ing. Peter Roth (30.11.2011 - 31.05.2012)
Imre Fazakas (30.05.2002 - 24.04.2009)
Ing. Ivan Krivosudský (20.05.2003 - 16.06.2004)
Ing. Ján Marônek (10.02.1993 - 10.04.1996)
Ing. Ján Marônek (10.04.1996 - 17.03.1999)
Ing. Jaroslav Linkeš (17.03.1999 - 30.05.2002)
Ing. Jozef Macko (10.02.1993 - 17.03.1999)
Ing. Jozef Mračna (10.04.1996 - 17.03.1999)
Ing. Martin Zlocha (30.05.2002 - 28.12.2006)
Ing. Michal Duranko (10.02.1993 - 30.05.2002)
Ing. Michal Haviar (10.02.1993 - 10.04.1996)
Ing. Milan Hrnčírik (10.02.1993 - 17.03.1999)
Ing. Miloslav Čurilla (17.03.1999 - 30.05.2002)
Ing. Pavol Námešný (30.05.2002 - 20.05.2003)
Ing. Peter Bučka (24.04.2009 - 05.05.2009)
Ing. Peter Koreň (21.10.1998 - 17.03.1999)
Ing. Sergej Zápotocký (28.12.2006 - 10.11.2010)
Ing. Slavka Jánošíková (05.05.2009 - 10.11.2010)
Ing. Štefan Czucz (17.03.1999 - 25.11.2005)
Ing. Štefan Czucz (25.11.2005 - 24.04.2009)
Jozef Jurica (21.02.2006 - 09.03.2006)
Mgr. Ján Kridla (30.05.2002 - 24.04.2009)
Michal Bartók (16.06.2004 - 21.02.2006)
Miroslav Marek (17.03.1999 - 30.05.2002)
Ing. Radovan Okenka, M.Sc. (12.01.2017 - 15.01.2018)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Peter Grófik
Ing. Jozef Žilík (25.05.2012 - 27.03.2017)
JUDr. Milan Valašik
Ing. Ladislav Haspel (25.05.2012 - 27.03.2017)
Ing. Peter Magvaši, CSc. hosť. Prof. (25.05.2012 - 27.03.2017)
Ing. Marek Zálom
Peter Hanuš (07.12.2012 - 09.12.2016)
Peter Šťastný (18.12.2012 - 09.12.2016)
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
Ing. Karel Hirman (30.11.2011 - 25.05.2012)
Ing. Peter Moravčík (14.12.2011 - 01.07.2012)
Ing. Dušan Pekár (30.11.2011 - 25.05.2012)
Ing. Juraj Sedlář (30.11.2011 - 25.05.2012)
JUDr. Marek Balko (30.11.2011 - 25.05.2012)
Mgr. Ladislav Nagy (30.11.2011 - 25.05.2012)
Milan Roman (30.11.2011 - 25.05.2012)
Ing. Marek Zálom (30.11.2011 - 18.12.2012)
JUDr. Tibor Menyhart (30.11.2011 - 14.12.2011)
Ing. Ľubica Kostovičová
Ing. Iveta Gajdácsová
JUDr. Dušan Mach
Ing. Viktor Palko
Ing. Eva Jedlovská
Ing. Adriana Bujdáková
Havel, Holásek & Partners s. r. o. advokátska kancelária
Havel, Holásek & Partners s. r. o. advokátska kancelária (21.04.2017 - 09.03.2018)
Ing. Ivan Krivosudský
Ing. Martin Šustr PhD.
Ing. Radovan Okenka M.Sc. (21.04.2017 - 09.03.2018)
Ing. Radovan Okenka M.Sc.
JUDr. Stanislav Rehuš
RNDr. Martin Ružinský PhD.
Ing. Ivan Krivosudský
RNDr. Martin Ružinský PhD.
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
predstavenstvo po prerokovaní dozornou radou spoločnosti

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: Spoločnosť odmietla informáciu zverejniť.
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: Spoločnosť odmietla informáciu zverejniť.
Súdne spory - komentár: Spoločnosť TRANSPETROL, a.s. v súčasnosti eviduje viacero súdnych sporov, predovšetkým vyplývajúcich z kauzy tzv. 34% akcii spoločnosti TRANSPETROL, a.s., avšak nie je v danej situácii možné vyčísliť prípadné finančné škody, ktoré by mohli Spoločnosti vzniknúť v prípade nepriaznivých súdnych rozhodnutí.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..