Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

 

Názov:

Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

Sídlo:

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 841 04 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo životného prostredia SR

E-mail na infožiadosti:

info@vvb.sk

Telefón:

0906311111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

3 300,00 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

64 664,4 € (2012)

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Predseda dozornej rady:

Predseda predstavenstva:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

231

Priemerná mzda (2012):

1576,29

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

š.p.

IČO:

00156752

Vznik:

01.01.1989

Zriaďovateľ:

Ministerstvo životného prostredia SR


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Mgr. Denisa Madulová (25.04.2012 - 15.06.2014)

Člen Dozornej rady:
Ing. Juraj Kalivoda
Ing. Elena Bobulová
RSDr. Vladimír Rak
Mgr. Peter Tóth
Ing. Jozef Korl
Tibor Fonód
Ing. Marián Molnár
Mgr. Jana Nečasová

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Elena Bobulová (25.04.2012 - 15.06.2014)
Ing. Elena Bobulová (15.06.2014 - 07.10.2017)
Ing. Elena Bobulová (15.02.2004 - 15.06.2014)
Ing. Elena Bobulová (15.02.2004 - 25.04.2012)
RSDr. Vladimír Rak (15.06.2014 - 11.02.2017)
Mgr. Peter Tóth (15.06.2014 - 11.02.2017)
Ing. Slavomír Brudňák (01.05.2009 - 15.12.2010)
Ing. Vladimír Kocian (01.05.2009 - 08.04.2010)
Mgr. Richard Galovič (15.06.2014 - 02.02.2016)
Ing. Béla Sánta (17.05.2011 - 15.06.2014)
Ing. Béla Sánta (17.05.2011 - 25.04.2012)
Mgr. Denisa Madulová (01.04.2011 - 25.04.2012)
Ing. Juraj Maťo (23.02.2010 - 25.04.2012)
Ing. Juraj Maťo (23.02.2010 - 15.06.2014)
Ing. Miroslav Sklenařík (15.02.2004 - 25.04.2012)
Ing. Miroslav Sklenařík (25.04.2012 - 15.06.2014)
Ing. Miroslav Sklenařík (15.02.2004 - 15.06.2014)
Prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc. (01.05.2009 - 15.12.2010)
Ing. Ladislav Bödi (15.02.2004 - 18.08.2009)
Ing. Roman Hubač (15.02.2004 - 18.08.2009)
JUDr. Janka Navrátilová (15.02.2004 - 18.08.2009)

Riaditeľ:
Ing. Daniel Kvocera

Bývali riaditelia:
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku (22.06.2016 - 13.01.2017)
Ing. Emília Palková (20.01.2010 - 29.09.2010)
Ing. Andrej Kasana, PhD. (08.04.2016 - 22.06.2016)
Ing. Ladislav Lazár (25.04.2012 - 02.07.2012)
Ing. Ladislav Lazár (02.07.2012 - 08.04.2016)
JUDr. Peter Hajduček (29.06.2012 - 08.04.2016)
Ing. Michal Bordean (27.04.2011 - 25.04.2012)
Ing. Michal Bordean (25.04.2012 - 25.04.2012)
Ing. Emília Palková (25.09.2007 - 28.11.2007)
Ing. Emília Palková (28.11.2007 - 05.11.2009)
Ing. Emília Palková (09.08.2007 - 25.09.2007)
Ing. Emília Palková (09.02.2007 - 09.08.2007)
Ing. Eugen Cirák (29.09.2010 - 30.09.2010)
Ing. Henrich Herceg (31.12.2005 - 11.10.2006)
Ing. Ivan Veselý (23.08.1995 - 22.02.1999)
Ing. Ivan Veselý (01.04.1992 - 23.08.1995)
Ing. Ivan Veselý (22.02.1999 - 22.08.2002)
Ing. Ján Hummel (01.04.1992 - 23.08.1995)
Ing. Ján Hummel (14.01.1998 - 22.02.1999)
Ing. Ján Hummel (21.07.1999 - 31.12.2005)
Ing. Ján Hummel (23.08.1995 - 14.01.1998)
Ing. Ján Hummel (22.02.1999 - 17.05.1999)
Ing. Ján Stanko (16.09.1994 - 23.08.1995)
Ing. Ján Stanko (23.08.1995 - 22.02.1999)
Ing. Jozef Fedorkovič (09.08.2007 - 25.09.2007)
Ing. Jozef Fedorkovič (11.10.2006 - 09.08.2007)
Ing. Jozef Obložinský (01.01.1989 - 23.08.1995)
Ing. Jozef Obložinský (23.08.1995 - 14.01.1998)
Ing. Jozef Obložinský (14.01.1998 - 22.02.1999)
Ing. Jozef Obložinský (22.02.1999 - 21.07.1999)
Ing. Július Binder (01.01.1989 - 22.02.1999)
Ing. Ladislav Gáll (28.12.2010 - 25.04.2012)
Ing. Ladislav Gáll (22.08.2002 - 19.09.2006)
Ing. Ladislav Gáll (30.09.2010 - 28.12.2010)
Ing. Ladislav Tóth (31.12.2005 - 11.10.2006)
Ing. Ľubomír Fides (20.01.2010 - 29.09.2010)
Ing. Ľubomír Fides (11.10.2006 - 09.08.2007)
Ing. Ľubomír Fides (09.08.2007 - 25.09.2007)
Ing. Ľubomír Fides (05.11.2009 - 20.01.2010)
Ing. Marián Hvizdoš (01.04.1992 - 23.08.1995)
Ing. Marián Hvizdoš (23.08.1995 - 22.02.1999)
Ing. Marián Hvizdoš (22.02.1999 - 17.05.1999)
Ing. Marián Hvizdoš (18.12.2009 - 29.09.2010)
Ing. Marián Mihálik (28.11.2007 - 05.11.2009)
Ing. Miroslav Záviš (09.08.2007 - 25.09.2007)
Ing. Miroslav Záviš (11.10.2006 - 09.08.2007)
Ing. Peter Kmeť (28.11.2007 - 05.11.2009)
Ing. Roman Straka (09.08.2007 - 28.11.2007)
Ing. Roman Straka (05.05.2007 - 09.08.2007)
Ing. Roman Straka (28.11.2007 - 20.10.2009)
Ing. Václav Mališka (01.01.1989 - 01.04.1992)
Ing. Vladimír Bakeš (22.02.1999 - 17.05.1999)
Ing. Vladimír Bakeš (17.05.1999 - 31.12.2005)
Ing. Vladimír Brezáni (19.09.2006 - 30.09.2006)
Ing. Vladimír Brezáni (30.09.2006 - 05.05.2007)
Ing. Vladimír Kocian (20.10.2009 - 18.12.2009)
Ing. Vladimír Kocian (20.01.2010 - 30.09.2010)
Ing. Zuzana Bučinová (21.07.1999 - 31.12.2005)
Ing. Zuzana Bučinová (31.12.2005 - 11.10.2006)
Mgr. Peter Antal (30.09.2010 - 27.04.2011)
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku (22.06.2016 - 07.10.2017)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Juraj Kalivoda
Ing. Elena Bobulová (15.06.2014 - 07.10.2017)
RSDr. Vladimír Rak (15.06.2014 - 11.02.2017)
Mgr. Peter Tóth (15.06.2014 - 11.02.2017)
Ing. Jozef Korl (01.07.2015 - 11.04.2018)
Ing. Jozef Korl
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku (22.06.2016 - 13.01.2017)
Mgr. Richard Galovič (15.06.2014 - 02.02.2016)
Ing. Béla Sánta (25.04.2012 - 15.06.2014)
Ing. Juraj Maťo (25.04.2012 - 15.06.2014)
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku (22.06.2016 - 07.10.2017)
Ing. Daniel Kvocera - generálny riaditeľ štátneho podniku
Tibor Fonód
Ing. Marián Molnár
MALICH advokátska kancelária, s.r.o.
Henrieta Šebeňová
Ing. Alfréd Ilka
Ing. Andrej Kasana PhD.
Ing. Daniel Kvocera
Ing. Daniel Kvocera
Ing. Daniel Kvocera (01.02.2017 - 19.07.2017)
Ing. Dušan Voleský
Ing. Jana Penzešová
Ing. Pavol Jurčík PhD.
Mgr. Dagmar Zmeková
Mgr. Stela Ištvánfyová
Mgr. Tomáš Bumbál PhD.
Mgr. Tomáš Bumbál PhD. (19.07.2017 - 04.01.2018)
MSc. Erika Nováková MBA
MSc. Erika Nováková MBA (19.07.2017 - 11.07.2018)
Mgr. Jana Nečasová
Ing. Daniel Kvocera
Ing. Jozef Korl (19.07.2017 - 30.05.2018)
Ing. Jozef Korl
Ing. Marián Molnár
Tibor Fonód
Mgr.Bc. Tomáš Bumbál PhD.
Mgr.Bc. Tomáš Bumbál PhD. (04.01.2018 - 30.05.2018)
HYDROCONSULT BRATISLAVA, štátny podnik
Mgr. Martin Horňák
Mgr. Martin Horňák
Mgr.Bc. Tomáš Bumbál PhD.
Ing. David Hlubocký
Ing. Rastislav Kovalčík

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
Riaditelia úsekov sú volení na základe výberového konania za prítomnosti zástupcov MŽP SR, člena Dozornej rady a Odborovej organizácie podniku.

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 12
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: 9 253 774,96
Súdne spory - komentár: Spoločnosť v prípade úspechu v 20 súdnych sporoch môže získať 203 055 984,18 EUR.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..