Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

 

Názov:

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Sídlo:

Drieňová 24, 821 03 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

E-mail na infožiadosti:

cargo.gr@zscargo.sk

Telefón:

0903560214

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

839,24 € (priemerná mesačná)

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

469,40 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

1 300 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Predseda dozornej rady:

 

 

Počet zamestnancov (2012):

6822

Priemerná mzda (2012):

796,96

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

a.s.

IČO:

35914921

Vznik:

01.01.2005

Zriaďovateľ:

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií


Dozorná rada

Člen Dozornej rady:
Ing. Jaroslav Mikla
Ing. Martin Čatloš
Ing. Radovan Majerský, PhD.
Ing. Štefan Hlinka
Ing. Bartolomej Kun
Mgr. Zita Verčíková
Ing. Ivan Gránsky
Ing. Ján Lupták, predseda dozornej rady

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Jaroslav Mikla (25.10.2017 - 31.01.2018)
Ing. Martin Čatloš (15.08.2012 - 25.10.2017)
Ing. Radovan Majerský, PhD. (15.08.2012 - 25.10.2017)
Ing. Štefan Hlinka (15.08.2012 - 25.10.2017)
JUDr. Zdeněk Schraml (24.10.2006 - 26.11.2010)
Ing. Igor Krško (24.10.2006 - 26.11.2010)
Ing. Pavol Gábor (15.08.2012 - 13.07.2016)
Ing. Karol Jasenovský (11.10.2010 - 26.04.2012)
Ing. Karol Jasenovský (11.10.2010 - 15.08.2012)
Ing. Ľudovít Kulcsár (11.10.2010 - 15.08.2012)
Ing. Ľudovít Kulcsár (11.10.2010 - 26.04.2012)
JUDr. Ivo Nesrovnal (11.10.2010 - 15.08.2012)
JUDr. Ivo Nesrovnal (11.10.2010 - 26.04.2012)
Michal Bróska (11.10.2010 - 26.04.2012)
Michal Bróska (11.10.2010 - 15.08.2012)
Bc. Anton Andel (01.01.2010 - 01.01.2015)
Bc. Anton Andel (01.01.2010 - 26.04.2012)
Ján Baláž (01.01.2010 - 26.04.2012)
Ján Baláž (01.01.2010 - 01.01.2015)
Ing. Peter Kubala (13.11.2006 - 26.11.2010)
Dr. Ing. Peter Schlosser (24.10.2006 - 26.11.2010)
Ing. Igor Krško (24.10.2006 - 21.07.2009)
Ing. Peter Kubala (24.10.2006 - 23.01.2007)
Ing. Mikuláš Kačaljak (01.01.2005 - 04.11.2006)
Ing. Roman Veselka (01.01.2005 - 04.11.2006)
Ing. Zoltán Ádám (01.01.2005 - 04.11.2006)
JUDr. Zuzana Kokavcová (01.01.2005 - 04.11.2006)
Mgr. Imrich Sloboda (01.01.2005 - 02.02.2010)
Mgr. Jozef Schmidt (01.01.2005 - 02.02.2010)

Predstavenstvo:
predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
Ing. Miroslav Hopta
Ing. Miroslav Hopta
Ing. Jaroslav Daniška (15.05.2012 - 13.07.2016)
Ing. Jaroslav Daniška (15.05.2012 - 02.09.2014)

Členovia predstavenstva:
Ing. Martin Vozár, MBA
Ing. Róbert Nemčík, PhD.
Ing. Ľubomír Kuťka
Ing. Jaroslav Daniška
Ing. Ľubomír Kuťka

Bývalí členovia Predstavenstva:
Ing. Miroslav Hopta (28.05.2016 - 13.07.2016)
Ing. Ľubomír Kuťka (28.07.2016 - 31.01.2018)
Ing. Jaroslav Daniška (30.05.2016 - 25.10.2017)
Ing. Vladimír Ľupták (01.01.2005 - 26.09.2006)
Ing. Vladimír Ľupták (26.04.2012 - 28.05.2016)
Ing. Jaroslav Dianiška (30.05.2016 - 28.07.2016)
Ing. Jozef Pavúk (28.05.2016 - 13.07.2016)
Ing. Peter Fejfar, ACCA (26.04.2012 - 28.05.2016)
Ing. Peter Fejfar, ACCA (26.04.2012 - 01.01.2015)
Jaroslav Daniška (26.04.2012 - 15.05.2012)
Dipl. Ing. Ján Simčo (26.09.2006 - 06.11.2010)
Ing Jozef Pavúk (14.10.2006 - 21.08.2010)
Ing. Anton Jaborek (23.01.2007 - 06.11.2010)
Ing. Ervín Kvašňovský (01.01.2005 - 26.09.2006)
Ing. Ivana Piňosová (26.09.2006 - 14.10.2006)
Ing. Jaroslav Bajužík (26.09.2006 - 06.11.2010)
Ing. Jozef Melník (06.11.2010 - 09.02.2011)
Ing. Jozef Virba (09.02.2011 - 26.04.2012)
Ing. Mgr. Martin Štochmaľ, PhD. (06.11.2010 - 26.04.2012)
Ing. Miloslav Lužák (26.09.2006 - 23.01.2007)
Ing. Miroslav Dzurinda (01.01.2005 - 26.09.2006)
Ing. Pavol Ďuriník, PhD. (06.11.2010 - 26.04.2012)
Ing. Pavol Kužma (01.01.2005 - 26.09.2006)
Ing. Pavol Mišík (06.11.2010 - 18.03.2011)
Ing. Peter Klinka (01.01.2005 - 26.09.2006)
Ing. Peter Pavlík (06.11.2010 - 18.03.2011)
Mgr. Matej Augustín (26.09.2006 - 17.06.2008)
Mgr. Matej Augustín (17.06.2008 - 21.08.2010)

Riaditeľ:
Ing. Martin Vozár, MBA

Bývali riaditelia:
Ing. Vladimír Ľupták (26.04.2012 - 28.05.2016)
Ing. Jozef Pavúk (28.05.2016 - 13.07.2016)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Jaroslav Mikla (25.10.2017 - 31.01.2018)
Ing. Martin Čatloš (15.08.2012 - 25.10.2017)
Ing. Radovan Majerský, PhD. (15.08.2012 - 25.10.2017)
Ing. Štefan Hlinka (15.08.2012 - 25.10.2017)
Ing. Bartolomej Kun
Mgr. Zita Verčíková
Slovenská republika - práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ing. Martin Vozár, MBA (01.02.2017 - 04.08.2017)
Ing. Martin Vozár, MBA
Ing. Miroslav Hopta
Ing. Miroslav Hopta
Ing. Miroslav Hopta
Ing. Miroslav Hopta (01.02.2017 - 04.08.2017)
Ing. Ivan Gránsky
Ing. Ľubomír Kuťka
Ing. Ľubomír Kuťka
Ing. Ľubomír Kuťka (04.08.2017 - 16.03.2018)
Ing. Ľubomír Kuťka (01.02.2017 - 04.08.2017)
Ing. Jaroslav Daniška (01.02.2017 - 04.08.2017)
Ing. Jaroslav Daniška
Slovenská republika - práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (01.01.2005 - 28.05.2016)
Ing. Pavol Gábor (15.08.2012 - 13.07.2016)
Ing. Karol Jasenovský (26.04.2012 - 15.08.2012)
Ing. Ľudovít Kulcsár (26.04.2012 - 15.08.2012)
JUDr. Ivo Nesrovnal (26.04.2012 - 15.08.2012)
Michal Bróska (26.04.2012 - 15.08.2012)
Bc. Anton Andel (26.04.2012 - 01.01.2015)
Ján Baláž (26.04.2012 - 01.01.2015)
Ing. Róbert Nemčík, PhD.
Ing. Róbert Nemčík, PhD. (01.02.2017 - 04.08.2017)
Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
Ing. Jaroslav Daniška
Ing. Jaroslav Daniška (04.08.2017 - 20.01.2018)
Ing. Jaroslav Daniška (04.08.2017 - 16.03.2018)
Ing. Marcel Baláž
Ing. Martin Vozár MBA
Ing. Martin Vozár MBA
Ing. Róbert Nemčík PhD.
Ing. Ján Lupták, predseda dozornej rady
Ing. Ľubomír Kuťka
Ing. Róbert Nemčík PhD.

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 11
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: 5134084,48

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

DokumentyNajnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..