Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

 

Názov:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo:

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

E-mail na infožiadosti:

lesysr@lesy.sk

Telefón:

0484344111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

5 164,94 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

251,17 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

35 950 € (2014)

Darované 2% z daní za rok:

40 200 € (2013)

Predseda dozornej rady:

Predseda predstavenstva:

 

 

Počet zamestnancov (2013):

3469

Priemerná mzda ():

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

š.p.

IČO:

36038351

Vznik:

29.10.1999

Zriaďovateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky


Dozorná rada

Predseda Dozornej rady:
Mgr. Ján Račák (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Michal Slašťan (30.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Jaroslav Regec

Člen Dozornej rady:
Ing. Peter Zima
Ing. Jaroslav Uchaľ
Jozef Minárik
Ing. Martin Kovalčík
Ing. Ľubica Záchenská
Ing. Monika Deneva
Ing. Róbert Zlocha
Ing. Peter Kicko

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Martin Kovalčík (01.03.2011 - 30.08.2011)
Ing. Martin Barta (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Julian Tomaštík (30.09.2005 - 15.06.2007)
Ing. Sylvia Bock (15.06.2005 - 15.06.2007)
Ing. Arpád Kavečanky (02.06.2010 - 12.04.2011)
Ing. Igor Olajec (25.03.2006 - 15.06.2007)
Ing. Ľuboš Németh (02.06.2010 - 30.08.2011)
Ing. Ľuboš Németh (02.06.2010 - 03.06.2015)
Ing. Ivan Gallo (18.09.2014 - 03.06.2015)
Jozef Minarik (21.08.2013 - 03.06.2015)
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Drahoš Brezula (01.09.2012 - 01.08.2016)
Peter Tóth, MBA (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Milan Benka (01.03.2011 - 30.08.2011)
Ing. Milan Benka (01.03.2011 - 14.06.2012)
JUDr. Martin Fritz (01.03.2011 - 30.08.2011)
Ladislav Gódánya (01.03.2011 - 14.06.2012)
Ladislav Gódánya (01.03.2011 - 30.08.2011)
Ing. Michal Slašťan (01.01.2011 - 30.08.2011)
Ing. Róbert Repiský (01.01.2011 - 14.06.2012)
Ing. Róbert Repiský (01.01.2011 - 30.08.2011)
Ing. František Suchanovský (02.06.2010 - 30.08.2011)
Ing. František Suchanovský (02.06.2010 - 21.08.2013)
Ing. Jozef Spevár (02.06.2010 - 30.08.2011)
Ing. Jozef Spevár (02.06.2010 - 18.09.2014)
Ing. Ján Malko, CSc. (05.10.2007 - 23.11.2010)
Ing. Dušan Krajniak (01.08.2007 - 18.06.2010)
Doc. Ing. Ján Ilavský, CSc. (01.06.2007 - 14.04.2010)
Ing. Jozef Ulianko (01.06.2007 - 01.12.2007)
JUDr. Juraj Procházka (01.06.2007 - 23.11.2010)
JUDr. Kamil Beresecký (01.06.2007 - 23.11.2010)
JUDr. Milan Chovanec (01.06.2007 - 23.11.2010)
Ing. Milan Varchola (30.09.2005 - 15.06.2007)
Bc. František Suchanovský (15.06.2005 - 18.06.2010)
Ing. Jozef Kulan (15.06.2005 - 15.06.2007)
Ing. Ján Beňa (27.05.2005 - 18.06.2010)
Ing. Jozef Herud (27.05.2005 - 18.06.2010)
Ing. Miroslav Engler (27.05.2005 - 15.08.2007)

Riaditeľ:
Ing. Jozef Staško
Ing. Jozef Bystriansky
Ing. Jozef Bystriansky
Ing. Marian Staník
Ing. Tomáš Klouček, Ph.D.

Bývali riaditelia:
Ing. Jozef Staško (06.07.2016 - 05.10.2016)
Ing. Jozef Bystriansky (01.08.2016 - 05.10.2016)
Ing. Jozef Bystriansky (01.09.2015 - 06.04.2016)
Ing. Jozef Bystriansky (05.10.2016 - 01.07.2018)
Ing. Jozef Bystriansky (06.04.2016 - 06.07.2016)
Mgr. Ján Kostiar (06.04.2016 - 06.04.2016)
Mgr. Ján Kostrian (23.11.2010 - 30.08.2011)
Mgr. Ján Kostrian (14.06.2012 - 01.09.2015)
Mgr. Ján Kostrian (21.04.2012 - 14.06.2012)
Mgr. Ján Kostrian (30.08.2011 - 21.04.2012)
Mgr. Ján Kostrian (06.04.2016 - 06.07.2016)
RNDr. Peter Morong (01.07.2015 - 06.04.2016)
RNDr. Peter Morong (01.04.2015 - 01.07.2015)
Ing. Ctibor Határ (21.04.2012 - 14.06.2012)
Ing. Ján Švančara (21.04.2012 - 14.06.2012)
Ing. Ján Švančara (23.11.2010 - 30.08.2011)
Ing. Ján Švančara (30.08.2011 - 21.04.2012)
Ing. Ján Švančara (14.06.2012 - 14.06.2012)
Ing. Igor Viszlai (23.11.2010 - 30.08.2011)
Ing. Igor Viszlai (30.08.2011 - 21.04.2012)
Doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD. (03.02.2007 - 18.07.2009)
Ing. Alexander Tóth (05.01.2004 - 25.03.2006)
Ing. Alojz Riško (13.10.2009 - 30.07.2010)
Ing. Arpád Kavečanky (18.07.2009 - 09.12.2009)
Ing. Blažej Možucha (29.10.1999 - 30.04.2003)
Ing. Igor Olajec (21.02.2006 - 23.11.2006)
Ing. Ivana Špiláková (05.01.2004 - 21.02.2006)
Ing. Ján Beňa (18.07.2009 - 13.10.2009)
Ing. Ján Novák, CSc. (30.01.2002 - 18.07.2003)
Ing. Ján Novák, CSc. (30.01.2002 - 05.01.2004)
Ing. Ján Novák, CSc. (22.12.1999 - 30.01.2002)
Ing. Ján Štefánik (05.01.2004 - 30.12.2008)
Ing. Karol Vinš (30.04.2003 - 25.05.2005)
Ing. Karol Vinš (25.05.2005 - 21.02.2006)
Ing. Ľubomír Veselý (09.12.2009 - 30.07.2010)
Ing. Ľuboš Németh (03.02.2007 - 18.07.2009)
Ing. Ľuboš Németh (30.07.2010 - 23.11.2010)
Ing. Miroslav Holienčík (22.12.1999 - 05.01.2004)
Ing. Miroslav Holienčík (22.12.1999 - 18.07.2003)
Ing. Peter Chrust (30.12.2008 - 18.07.2009)
Ing. Vladimír Vígľašský (01.12.2006 - 03.02.2007)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Peter Zima
Ing. Jaroslav Uchaľ
Jozef Minárik
Ing. Jozef Bystriansky
Ing. Jozef Bystriansky
Ing. Jozef Bystriansky (01.09.2015 - 06.04.2016)
Ing. Jozef Bystriansky (01.02.2017 - 18.08.2017)
Ing. Martin Kovalčík
Ing. Martin Kovalčík
Ing. Martin Barta (01.09.2012 - 01.08.2016)
Mgr. Ján Kostiar (06.04.2016 - 06.04.2016)
Mgr. Ján Kostrian (30.08.2011 - 01.09.2015)
Mgr. Ján Kostrian (06.04.2016 - 06.07.2016)
RNDr. Peter Morong (11.09.2014 - 01.04.2015)
Ing. Ctibor Határ, generálny riaditeľ (14.06.2012 - 01.04.2015)
Ing. Ján Švančara (30.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Igor Viszlai (30.07.2010 - 23.11.2010)
Ing. Ľuboš Németh (30.08.2011 - 03.06.2015)
Ing. Vladimír Vígľašský (23.11.2006 - 01.12.2006)
Ing. Ivan Gallo (18.09.2014 - 03.06.2015)
Jozef Minarik (21.08.2013 - 03.06.2015)
doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc. (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Drahoš Brezula (01.09.2012 - 01.08.2016)
Peter Tóth, MBA (01.09.2012 - 01.08.2016)
Ing. Milan Benka (30.08.2011 - 14.06.2012)
Ladislav Gódánya (30.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. Róbert Repiský (30.08.2011 - 14.06.2012)
Ing. František Suchanovský (30.08.2011 - 21.08.2013)
Ing. Jozef Spevár (30.08.2011 - 18.09.2014)
Ing. Jozef Staško
Ing. Jozef Staško (01.02.2017 - 18.08.2017)
AKMG, s.r.o.
Ján Mokrý
Ján Vavrek
Ján Vrbenský
Jozef Herud
Jozef Herud (18.08.2017 - 19.10.2018)
Jozef Krochta
Jozef Sedlák
Jozef Šimkanin
Ľuboš Poláček
Marek Šimanský
Marián Sejna
Miroslav Pepich
Peter Chrust
Peter Mixtaj
Peter Morong
Róbert Kabina (18.08.2017 - 19.10.2018)
Róbert Kabina
Slavomír Kicko
Štefan Zubriczký
Vladimír Masica (18.08.2017 - 14.12.2017)
Vladimír Masica
Jaroslav Regec
Jaroslav Uchaľ
Jozef Minárik
Ľubica Záchenská
Marian Staník
Martin Kovalčík
Monika Deneva
Peter Kicko
Peter Zima
Róbert Zlocha
Ivan Danček
Jozef Bystriansky (18.08.2017 - 28.07.2018)
Jozef Bystriansky
Július Papán (18.08.2017 - 14.12.2017)
Július Papán
Ľuboš Németh
Ľuboš Németh (18.08.2017 - 19.10.2018)
Marián Staník
Milan Garaj
Radomír Nečas
René Kozáčik
Róbert Kiš
Róbert Repiský
Roman Heleš
Tibor Jančok
Tibor Jančok (18.08.2017 - 19.10.2018)
Vlastimil Uhlík
Ing. Miroslav Skladaný
Ing. Tomáš Klouček Ph.D.
Ing. Elena Kubičková
Dana Kráľová
František Poleta
Ľubomír Machyniak
Vladimír Iždinský

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..