Exportno-importná banka Slovenskej republiky

 

Názov:

Exportno-importná banka Slovenskej republiky

Sídlo:

Grösslingová 1, 811 09 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Zák. č. 80/1997 Z.z.

E-mail na infožiadosti:

informacie@eximbanka.sk

Telefón:

0259398111

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nesprístupnili

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nesprístupnili

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

nedarovali

Predseda dozornej rady:

Predseda predstavenstva:

 

 

Počet zamestnancov (2012):

92

Priemerná mzda (2012):

1804 ?

 

 

Podrobné údaje o firme

Právna forma:

PO podľa 80/1997 Z.z.

IČO:

35722959

Vznik:

22.07.1997

Zriaďovateľ:

Zák. č. 80/1997 Z.z.


Dozorná rada:
Rada banky

Predseda Dozornej rady:
Ing. Igor Lichnovský (15.06.2016 - 25.01.2018)
JUDr. Vazil Hudák (22.05.2012 - 15.06.2016)

Člen Dozornej rady:
Branislav Juráš
prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc.
Ing. Ján Havránek
Doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
Ing. Marián Podolák
Ing. Jaroslav Mikla
Mgr. Attila Bencze
JUDr. Pavol Hrušovský

Bývalí členovia Dozornej rady:
Branislav Juráš (15.11.2012 - 16.02.2017)
Ing. Igor Lichnovský (15.06.2016 - 15.06.2016)
Ing. Jaroslav Mikla (26.07.2006 - 31.07.2010)
Ing. Ľubomír Partika (02.09.2009 - 29.10.2010)
Ing. Michal Kozáčik (15.06.2016 - 18.08.2016)
JUDr. Ján Majling (17.05.2012 - 15.06.2016)
JUDr. Vazil Hudák (17.05.2012 - 22.05.2012)
Kristián Takáč (29.04.2011 - 03.01.2013)
Kristián Takáč (29.04.2011 - 17.05.2012)
Doc. Ing. Anna Neumannová, CSc. (09.09.2010 - 03.01.2013)
Doc. Ing. Anna Neumannová, CSc. (09.09.2010 - 17.05.2012)
Ing. Marián Fekiač, PhD. (09.09.2010 - 05.06.2012)
Ing. Marián Fekiač, PhD. (09.09.2010 - 17.05.2012)
Ing. Martin Chren (09.09.2010 - 18.05.2011)
Ing. Martin Petríček, CSc. (09.09.2010 - 05.06.2012)
Ing. Martin Petríček, CSc. (09.09.2010 - 17.05.2012)
Ing. Pavol Banai Tóth, PhD. (09.09.2010 - 17.05.2012)
Ing. Pavol Banai Tóth, PhD. (09.09.2010 - 05.06.2012)
Ing. Rastislav Podhorec (09.09.2010 - 17.05.2012)
Ing. Rastislav Podhorec (09.09.2010 - 03.01.2013)
Doc. Ing. Pavol Ochotnický (16.05.2007 - 29.10.2010)
Ing. Janka Černá, CSc. (16.05.2007 - 29.10.2010)
Ing. Karol Melocík (16.05.2007 - 29.10.2010)
Ing. Mária Kováčová (16.05.2007 - 29.10.2009)
Ing. Mgr. Tibor Gregor (16.05.2007 - 29.10.2010)
Ing. Tatiana Šilhánková (16.05.2007 - 29.10.2010)
Ing. Gűnter Furin (21.06.2006 - 01.06.2007)
JUDr. Boris Balog (10.05.2006 - 01.06.2007)
Mgr. Erika Csíziová (10.05.2006 - 01.06.2007)
Mgr. Liliana Bolemant (31.03.2005 - 01.06.2007)
Ing. Katarína Kaszasová (02.03.2005 - 29.10.2010)
Mgr. Petr Papanek (18.06.2003 - 19.09.2006)
Ing. Alexandra Valachová (26.02.2003 - 13.06.2006)
Ing. Arpád Hideghéty (26.02.2003 - 12.04.2006)
Ing. Ján Marušinec (26.02.2003 - 01.06.2007)
Ing. Jana Červenáková (26.02.2003 - 19.09.2006)
Ing. Tibor Katocs (26.02.2003 - 01.06.2007)
JUDr. Eva Kullová (26.02.2003 - 27.02.2004)
Ing. Marta Prnová (05.09.2001 - 29.07.2003)
Ing. Vladimír Stanovič, CSc. (05.09.2001 - 29.07.2003)
Mgr. Kristína Százová (05.09.2001 - 29.07.2003)
Mgr. Hana Laudárová (01.07.2000 - 29.07.2003)
JUDr. Jaroslava Zányiová (25.11.1998 - 29.07.2003)
Ing. Imrich Šulák (17.06.1997 - 29.07.2003)
Ing. Oľga Najšlová (17.06.1997 - 29.07.2003)
Doc.Ing. Juraj Sipko, CSc. (22.03.1999 - 10.10.2001)
Ing. Daniela Vrbovská (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Ján Ježo (22.03.1999 - 13.06.2006)
Ing. Júlia Čikorová (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Marcela Šajtlavová (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Milan Orešanský (22.07.1997 - 10.10.2001)
Ing. Nina Paštrnáková (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Stanislava Fejfarová, CSc. (10.10.2001 - 26.04.2005)
Ing. Štefan Galbáč (22.07.1997 - 10.10.2001)
Ing. Štefan Pavlikán (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Vojtech Mozgay (22.03.1999 - 03.07.2000)
Mgr. László Flórián (03.07.2000 - 10.10.2001)

Predstavenstvo:
Dozorná rada

Riaditeľ:
Ing. Jana Valkučáková
Ing. Michal Kozáčik
JUDr. Marek Melišek, MBA
Ing. Monika Kohútová, MBA

Bývali riaditelia:
Ing. Igor Lichnovský (17.05.2012 - 15.06.2016)
Ing. Igor Lichnovský (05.06.2012 - 07.06.2012)
Ing. Michal Kozáčik (18.08.2016 - 07.07.2017)
Doc. Ing. Alena Longauerová, CSc. (06.01.2005 - 12.04.2006)
Doc. Ing. Alena Longauerová, CSc. (12.04.2006 - 10.07.2009)
Ing. Daniel Jóna (29.10.2010 - 05.06.2012)
Ing. Daniel Jóna (29.10.2010 - 17.05.2012)
Ing. Igor Lichnovský (29.10.2009 - 29.10.2010)
Ing. Igor Lichnovský (01.06.2007 - 29.10.2009)
Ing. Jiří Horvát (22.03.1999 - 04.12.2000)
Ing. Jozef Gašparík (29.10.2010 - 17.05.2012)
Ing. Jozef Gašparík (29.10.2010 - 05.06.2012)
Ing. Juraj Krištofič (22.03.1999 - 04.12.2000)
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. (06.01.2005 - 12.04.2006)
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. (12.04.2006 - 01.06.2007)
Ing. Ľubomír Kudroň (29.10.2010 - 07.06.2012)
Ing. Ľubomír Kudroň (17.05.2012 - 15.11.2012)
Ing. Ľubomír Kudroň (29.10.2010 - 17.05.2012)
Ing. Marián Hvizdoš (22.03.1999 - 04.12.2000)
Ing. Marián Šedo (01.06.2007 - 29.10.2010)
Ing. Mario Schrenkel (29.10.2010 - 17.05.2012)
Ing. Mario Schrenkel (29.10.2010 - 05.06.2012)
Ing. Martin Petríček, CSc. (06.01.2005 - 01.06.2007)
Ing. Milan Horváth (15.11.2012 - 15.06.2016)
Ing. Milan Horváth (10.07.2009 - 29.10.2010)
Ing. Pavel Mockovčiak (17.05.2012 - 15.06.2016)
Ing. Pavel Mockovčiak (05.06.2012 - 07.06.2012)
Ing. Peter Vlkolinský (06.01.2005 - 01.06.2007)
Ing. Štefan Veselovský (01.06.2007 - 29.10.2010)
Rudolf Sihlovec, MBA (17.05.2012 - 15.06.2016)
Rudolf Sihlovec, MBA (05.06.2012 - 07.06.2012)
Ing. Dušan Keketi (15.06.2016 - 25.01.2018)
Ing. František Stacho (15.06.2016 - 25.01.2018)
Ing. Stanislava Imrichová (15.06.2016 - 15.06.2016)
Ing. Stanislava Imrichová (15.06.2016 - 16.02.2017)
Ing. Tomáš Ševčík, MBA (15.06.2016 - 18.08.2016)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Iveta Cintulová
Ing. Iveta Cintulová (15.11.2012 - 16.02.2017)
Branislav Juráš (15.11.2012 - 16.02.2017)
prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc.
Ing. Igor Lichnovský (15.06.2016 - 15.06.2016)
Ing. Igor Lichnovský
Ing. Igor Lichnovský (15.06.2016 - 25.01.2018)
Ing. Ján Havránek (18.08.2016 - 18.05.2018)
Ing. Ján Havránek
Doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc.
Ing. Miroslav Obert (04.03.2015 - 15.06.2016)
Ing. Jaroslav Mikla
Ing. Michal Kozáčik (15.06.2016 - 18.08.2016)
JUDr. Ján Majling (17.05.2012 - 15.06.2016)
JUDr. Vazil Hudák (22.05.2012 - 15.06.2016)
JUDr. Vazil Hudák (17.05.2012 - 22.05.2012)
Kristián Takáč (17.05.2012 - 15.11.2012)
Doc. Ing. Anna Neumannová, CSc. (17.05.2012 - 15.11.2012)
Ing. Rastislav Podhorec (17.05.2012 - 15.11.2012)
Ing. Ján Ježo (22.07.1997 - 22.03.1999)
Doc. Ing. Alena Longauerová, CSc. (29.07.2003 - 06.01.2005)
Doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD (10.12.2002 - 29.07.2003)
Doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD (29.07.2003 - 06.01.2005)
Doc.RNDr.Ing. Ľudomír Šlahor, CSc. (22.03.1999 - 29.07.2003)
Ing. Anna Joštiaková (22.07.1997 - 04.12.2000)
Ing. Anton Pinter (26.04.2005 - 19.09.2006)
Ing. Dagmar Repčeková (01.06.2007 - 09.01.2008)
Ing. Denisa Petríková (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. František Orolín (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Gűnther Furin (29.07.2003 - 19.09.2006)
Ing. Igor Trebatický (22.03.1999 - 04.12.2000)
Ing. Ivan Korčok (10.10.2001 - 29.07.2003)
Ing. Ján Pastucha (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Jozef Magala (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Juraj Macháč (29.07.2003 - 26.04.2005)
Ing. Juraj Topolčány (03.07.2000 - 29.07.2003)
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. (29.07.2003 - 06.01.2005)
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. (29.10.2010 - 17.05.2012)
Ing. Ladislav Vaškovič, CSc. (29.10.2010 - 05.06.2012)
Ing. Mária Kováčová (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Martin Petríček, CSc. (22.03.1999 - 06.01.2005)
Ing. Michal Borguľa (22.03.1999 - 29.07.2003)
Ing. Milan Horváth (05.06.2012 - 07.06.2012)
Ing. Milan Horváth (17.05.2012 - 15.11.2012)
Ing. Milan Milko (22.03.1999 - 10.10.2001)
Ing. Miroslav Šmál (01.06.2007 - 29.10.2010)
Ing. Peter Nagy (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Peter Vlkolinský (29.07.2003 - 06.01.2005)
Ing. Peter Žiga (01.06.2007 - 29.10.2010)
Ing. Rastislav Káčer (03.07.2000 - 04.07.2001)
Ing. Štefan Burda (10.10.2001 - 29.07.2003)
Ing. Vladimír Kozubík (22.07.1997 - 22.03.1999)
Ing. Zoltán Černák (22.07.1997 - 03.07.2000)
Ing. Zsolt Nytrai (22.03.1999 - 03.07.2000)
Ing. Zuzana Trandžíková (22.07.1997 - 22.03.1999)
JUDr. Jaroslav Chlebo (04.04.2008 - 10.07.2009)
JUDr. Ladislav Balko, PhD (10.10.2001 - 10.12.2002)
JUDr. Radomír Boháč (10.07.2009 - 29.10.2010)
JUDr. Roman Bužek (19.09.2006 - 05.04.2007)
Mgr. Petr Papanek (19.09.2006 - 31.03.2007)
RNDr. Jozef Horváth (26.04.2005 - 01.06.2007)
Rada banky:
JUDr. Tomáš Borec
Rudolf Sihlovec, MBA (15.06.2016 - 16.02.2017)
Ing. Pavol Pavlis (15.11.2012 - 04.03.2015)
Ing. Pavol Pavlis (15.11.2012 - 30.03.2015)
Ing. Roman Bánoczay

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Počet prebiehajúcich súdnych sporov: 2
Finančné záväzky, ktoré môžu zo súdnych sporov vyplývať: nedá sa vyčísliť

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

 • Odberateľ:
  Dodávateľ:
  Cena:
  Dátum:
  Zmluva:
 • Načítava sa..

Najnovšie zmluvy z otvorenezmluvy.sk

 • Názov:
  Popis:
 • Načítava sa..