Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

 

Názov:

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo:

Starohájska 29, 851 02 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Webové sídlo:

https://www.pssr.sk/

E-mail na infožiadosti:

pssrba@pssr.sk

Telefón:

0262319911

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

1 970,41 €
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

nemajú dozornú radu

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

316,43 € (2013)

Počet zamestnancov (2013):

173

Priemerná mzda (2012):

843,16Náklady a výnosyDozorná rada:
Štátny podnik spadá pod príslušnú sekciu MPRV SR, ktorá má svojho generálneho riaditeľa

Riaditeľ:
Ing. Péter Görözdi

Bývali riaditelia:
Ing. Marta Dianová (15.05.2016 - 15.08.2016)
Ing. Štefan Ryba, PhD. (22.05.2012 - 15.05.2016)
Ing. Péter Görözdi (23.12.2010 - 16.12.2011)
Ing. Péter Görözdi (16.12.2011 - 22.05.2012)
Ing. Štefan Ryba (09.01.2008 - 07.10.2010)
Pavol Michálek (07.10.2010 - 23.12.2010)

Iný vrcholový manažment:
Ing. Péter Görözdi
Ing. Marta Dianová (15.05.2016 - 15.08.2016)
Ing. Štefan Ryba, PhD. (22.05.2012 - 15.05.2016)
JUDr. Ján Nemčák (08.02.2008 - 09.03.2012)
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. (17.05.2017 - 29.12.2017)
Ing. Péter Gӧrӧzdi (17.05.2017 - 29.12.2017)
Ing. Péter Gӧrӧzdi
Ing. Péter Gӧrӧzdi
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
Podnik má uzavretú Kolektívnu zmluvu s Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva pri PS SR, š.p. ktorý je zastúpený predsedníčkou základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva (ZO OZ PP) ÚPZ Žilina pri PS SR, š.p. Predmetom KZ je úprava vzájomných vzťahov medzi zamestnávateľom a zamestnancami, ich práva a povinnosti v rámci danom pracovnoprávnymi predpismi a upravuje tiež vzťahy v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Štátny podnik má spracovanú smernicu o odmeňovaní (viď príloha) a uzavretú Kolektívnu zmluvu (viď príloha).

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..