Závodisko, š.p.

 

Názov:

Závodisko, š.p.

Sídlo:

Starohájska 29, 852 69 Bratislava

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Počet zamestnancov (2012):

53

Priemerná mzda (2012):

616Náklady a výnosyDozorná rada:


Predseda Dozornej rady:
Ing. Zdenko Malík (01.09.2006 - 26.01.2010)

Člen Dozornej rady:
Ing. Ján Vajs
Ing. Peter Juhász
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Ing. Juraj Švec
Ing. Vladimír Péti
Ing. Štefan Ryba, PhD.
Marián Labanič
Mgr. Pavol Goriščák

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Ján Vajs (01.09.2012 - 15.10.2016)
prof. Ing. Marko Halo, PhD. (01.09.2012 - 15.10.2016)
Ing. Vladimír Péti (07.07.2003 - 13.02.2012)
Ing. Koloman Gasparik (25.02.2011 - 13.02.2012)
Ing. Koloman Gasparik (25.02.2011 - 12.11.2012)
Mgr. Petra Masácová (25.02.2011 - 12.11.2012)
Mgr. Petra Masácová (25.02.2011 - 13.02.2012)
Ing. Helena Patasiová (01.01.2011 - 13.02.2012)
Ing. Helena Patasiová (01.01.2011 - 12.11.2012)
Ing. Ľubomír Partika (05.12.2008 - 09.02.2012)
Ing. Peter Juhász (05.12.2008 - 09.02.2012)
Ing. Helena Patasiová (15.05.2006 - 26.01.2010)
Ing. Marko Halo (10.07.2003 - 09.02.2012)
Alena Navračičová (07.07.2003 - 13.02.2012)
Alena Navračičová (07.07.2003 - 19.08.2014)
Marián Labanič (15.10.2016 - 30.11.2016)

Riaditeľ:
Ing. Ladislav Molnár
Ing. Tomáš Zajac

Bývali riaditelia:
JUDr. Marián Šurda (08.06.2012 - 30.11.2016)
Ing. Pavel Koudelka (20.03.2012 - 08.06.2012)
JUDr. Marián Šurda (13.02.2012 - 20.03.2012)
JUDr. Marián Šurda (03.07.2000 - 13.02.2012)
Mgr. Marián Šurda (07.07.1993 - 12.02.1999)
Mgr. Marián Šurda (12.02.1999 - 03.07.2000)
Ing. Ján Valtýni (30.11.2016 - 22.12.2016)
Ing. Ján Valtýni (16.11.2017 - 16.02.2018)
Ing. Ľuboš Chmelár (22.12.2016 - 16.11.2017)
Ing. Ladislav Molnár (16.02.2018 - 15.05.2018)

Iný vrcholový manažment:
JUDr. Marián Šurda (08.06.2012 - 30.11.2016)
JUDr. Marián Šurda
Ing. Ján Vajs (01.09.2012 - 15.10.2016)
Ing. Peter Juhász
prof. Ing. Marko Halo, PhD. (01.09.2012 - 15.10.2016)
Ing. Juraj Švec
Ing. Vladimír Péti
Ing. Vladimír Péti
Ing. Koloman Gasparik (13.02.2012 - 12.11.2012)
Mgr. Petra Masácová (13.02.2012 - 12.11.2012)
Ing. Helena Patasiová (13.02.2012 - 12.11.2012)
Alena Navračičová (13.02.2012 - 19.08.2014)
Ing. Pavel Koudelka (20.03.2012 - 08.06.2012)
Ing. Štefan Ryba, PhD.
Marián Labanič (15.10.2016 - 30.11.2016)
Ing. Ján Valtýni
Ing. Ján Valtýni (16.11.2017 - 16.02.2018)
Ing. Ján Valtýni
Ing. Ján Valtýni (30.11.2016 - 22.12.2016)
Ing. Ľuboš Chmelár (22.12.2016 - 16.11.2017)
Ing. Ľuboš Chmelár
Mgr. Pavol Goriščák
Ing. Jana Tomšíková
Ing. Ladislav Molnár
Ing. Ladislav Molnár (11.08.2017 - 19.04.2018)
Ing. Ľuboš Chmelár (11.08.2017 - 17.02.2018)
Ing. Ľuboš Chmelár
Ing. Ján Valtýni (17.02.2018 - 19.04.2018)
Ing. Ján Valtýni
Ing. Ladislav Molnár
Ing. Ladislav Molnár (19.04.2018 - 19.06.2018)
Ing. Ladislav Molnár
Ing. Tomáš Zajac

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi odborovou organizáciou a zamestnávateľom o výške odstupného a zmenách v odmeňovaní, ktoré budú súčasťou Kolektívnej zmluvy na rok 2014, spravidla ide o mierne zvýhodnenie zamestnancov pri poskytnutí odstupného za viac odpracovaných rokov v štátnom podniku, ktoré sa nevymyká z bežných štandardov. Pri prémiách sa navrhuje kolektívna prémia k základnému platu, ktorá sa rozdeľuje formou osobného výkonnostného príplatku. Príplatok môže pri akceptovaní jednotlivých kritérií zvýšiť ako aj znížiť príslušný vedúci úseku a riaditeľ. Štátny podnik nemá veľké možnosti manévrovania, patrí finančne skôr medzi tie poddimenzované s dosiahnutým hospodárskym výsledkom v roku 2012 po zdanení vo výške 2 906 € a v roku 2011 – 8 519 €.

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..