Nemocnica Poprad, a.s.

 

Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
MUDr. Peter Obrimčák (08.06.2012 - 05.03.2015)
Ing. Peter Salon
Ing. Peter Salon (05.03.2015 - 08.06.2017)
PharmDr. Eva Rybáková (01.09.2011 - 14.04.2016)
PharmDr. Eva Rybáková
Ing. Peter Salon (13.12.2006 - 08.06.2012)
Ing. Peter Salon (13.12.2006 - 01.09.2011)
Pharm.Dr. Eva Rybákova (21.11.2006 - 26.05.2011)
Ing. Peter Pastorek (20.02.2006 - 08.12.2006)
MUDr. Jozef Dzugas (20.02.2006 - 08.12.2006)
Ing. Boris Mrekaj (08.06.2017 - 16.07.2018)

Člen Dozornej rady:
Ing. Viktor Očkay
Mgr. Viliam Knap
Ing. Katarína Kupcová
Mgr. Janka Kolačkovská
Ing. Jozef Mikluš
Mgr. Miriam Vulevová, MBA
Ing. Mgr. Tatiana Fabianová
Mgr. Radoslav Krupa
Ing. Peter Kažík

Bývalí členovia Dozornej rady:
JUDr. Martin Dilong (05.07.2011 - 08.06.2012)
Ing. Viktor Očkay (08.06.2017 - 01.08.2017)
Mgr. Viliam Knap (08.06.2012 - 08.06.2017)
Ing. Peter Salon (16.11.2006 - 13.12.2006)
Ing. Katarína Kupcová (05.03.2015 - 08.06.2017)
PharmDr. Eva Rybáková (24.03.2011 - 01.09.2011)
PharmDr. Eva Rybáková (14.04.2016 - 24.05.2016)
PharmDr. Eva Rybáková (20.02.2006 - 13.12.2006)
Ing. Zuzana Kucerová (10.07.2013 - 05.03.2015)
Ing. Peter Salon (08.06.2012 - 10.07.2013)
Ing. Ján Dečo (05.07.2011 - 08.06.2012)
MUDr. Peter Štuller (04.04.2011 - 08.06.2012)
Helena Remiášová (24.03.2011 - 14.04.2016)
Ing. Pavol Lazúr (16.11.2006 - 25.06.2008)
MUDr. Erika Bilá (16.11.2006 - 26.05.2011)
MUDr. Jozef Dubravický (16.11.2006 - 01.09.2011)
Anna Bobková (20.02.2006 - 26.05.2011)
Etela Lučivjanská (20.02.2006 - 08.12.2006)
MUDr. Mária Nováčeková (20.02.2006 - 08.12.2006)
Mgr. Miriam Vulevová, MBA (08.06.2017 - 13.07.2018)
Mgr. Radoslav Krupa (13.07.2018 - 05.09.2018)

Predseda predstavenstva:
MUDr. Peter Obrimčák (05.03.2015 - 09.06.2017)
Ing. Peter Petruš (01.12.2015 - 03.02.2017)
Ing. Jozef Naščák, MPH (05.03.2015 - 21.10.2015)
Ing. Elena Krížová (17.12.2014 - 05.03.2015)
Ing. Elena Krížová (08.06.2012 - 17.12.2014)
MUDr. Jozef Tekáč (08.06.2012 - 20.10.2014)
MUDr. Jozef Tekáč, MPH (08.06.2012 - 17.12.2014)
Ing. Tomáš Tvarůžek, MBA (01.09.2011 - 08.06.2012)
MUDr. Jozef Tekáč (01.09.2011 - 08.06.2012)
Ing. Peter Petruš, MBA
MUDr. Peter Obrimčák

Členovia predstavenstva:
JUDr. Milan Vavrek
JUDr. Milan Vavrek

Bývalí členovia Predstavenstva:
JUDr. Milan Vavrek (05.03.2015 - 09.06.2017)
MUDr. Jozef Tekáč, MPH (17.12.2014 - 05.03.2015)
Ing. Slavko Rodák (08.06.2012 - 05.03.2015)
Ing. Pavol Drugaj (01.09.2011 - 08.06.2012)
Ing. Pavol Gurega (01.09.2011 - 08.06.2012)
Ing. Slávko Rodák (01.09.2011 - 21.11.2013)
MUDr. Jozef Tekáč (08.12.2006 - 01.09.2011)
Ing. Elena Krížová (08.12.2006 - 01.09.2011)
Ing. Ingrid Korenková (20.02.2006 - 08.12.2006)
Ing. Stanislav Kopčák (20.02.2006 - 08.12.2006)
MUDr. Dušan Suchý (08.12.2006 - 01.09.2011)
MUDr. Štefan Vojtaššák (20.02.2006 - 28.06.2006)
MUDr. Štefan Vojtaššák (28.06.2006 - 08.12.2006)

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..