Východoslovenská energetika a.s.

 

Náklady a výnosyPredseda Dozornej rady:
PhDr. Patrik Bauer, PhD.
PhDr. Patrik Bauer, PhD. (01.04.2014 - 12.09.2014)
Karl Kraus (02.03.2013 - 01.04.2014)
Ing. Bc. Marek Horváth (01.07.2012 - 10.08.2016)
Dr. Filip Thon (26.01.2011 - 02.03.2013)
Dr. Filip Thon (26.01.2011 - 01.08.2011)
Štefan Lasky (23.12.2006 - 09.12.2010)
Ing. Imrich Hamarčák (11.01.2006 - 19.01.2007)
Berthold Bonekamp (28.06.2005 - 30.12.2008)
Dr. Andreas Radmacher (15.12.2003 - 08.10.2005)
Dr. Klaus Bussfeld (23.01.2003 - 28.04.2004)
Ing. Michal Duranko (23.01.2003 - 24.01.2006)
Ing. Alojz Glinský (22.03.2002 - 04.03.2003)
Mgr. Bohuslav Brendza (22.03.2002 - 04.03.2003)
JUDr. Ján Dorkin (16.12.2016 - 17.03.2017)
Ing. Eva Petruchová

Člen Dozornej rady:
Ing. Imrich Ungvarský
Magdaléna Gogoláková
Ing. Peter Sýkora
Ing. Štefan Lasky
MUDr. Michal Varga
Ing. Rastislav Klamár
JUDr. Ján Cáfal

Bývalí členovia Dozornej rady:
Ing. Stanislav Kočiš (12.03.2004 - 24.01.2006)
Ing. Peter Sýkora (22.02.2011 - 01.08.2011)
Branislav Šitina (23.12.2006 - 09.12.2010)
Ing. Andrej Hanzel (01.07.2012 - 10.08.2016)
Elemír Jakab (23.01.2003 - 19.01.2007)
Mgr. Pavol Čverha (26.10.2010 - 01.07.2012)
Mgr. Pavol Čverha (26.10.2010 - 01.08.2011)
Ing. Milan Kachút (21.12.2001 - 04.03.2003)
Ing. Jarmila Répássyová (23.01.2003 - 19.01.2007)
Ing. Jozef Sedlák (01.07.2012 - 10.08.2016)
Ing. Štefan Lasky (01.07.2012 - 10.08.2016)
Mgr. Erika Mochnáčová (01.07.2012 - 10.08.2016)
Ľubomír Ostrožlík (22.02.2011 - 01.08.2011)
Ľubomír Ostrožlík (22.02.2011 - 23.02.2015)
Pavel Kakara (22.02.2011 - 01.08.2011)
Pavel Kakara (22.02.2011 - 23.02.2015)
Ing. Jaroslav Regec (26.10.2010 - 01.07.2012)
Ing. Jaroslav Regec (26.10.2010 - 01.08.2011)
Ing. Juraj Gungl (26.10.2010 - 01.07.2012)
Ing. Juraj Gungl (26.10.2010 - 01.08.2011)
JUDr. Daniel Adamčík (26.10.2010 - 01.08.2011)
JUDr. Daniel Adamčík (26.10.2010 - 01.07.2012)
Milan Majoroš (26.10.2010 - 01.08.2011)
Milan Majoroš (26.10.2010 - 01.07.2012)
Dr. Ulrich Jobs (25.09.2009 - 12.01.2011)
Dr. Arndt Neuhaus (28.11.2008 - 03.10.2009)
Ing. Dušan Šoltés (31.01.2008 - 09.12.2010)
Andrej Macár (21.02.2007 - 31.03.2011)
Ing. Anton Kvitkovič (21.02.2007 - 31.03.2011)
Ing. Ladislav Dický (21.02.2007 - 31.03.2011)
Ing. Drahomíra Englišová (23.12.2006 - 09.12.2010)
Ing. Drahomíra Englišová (23.12.2006 - 20.02.2008)
Ing. Gabriela Ostrolúcka (23.12.2006 - 09.12.2010)
Ing. Peter Schuster (23.12.2006 - 20.02.2008)
Ján Labaš (11.01.2006 - 19.01.2007)
Jozef Krulčik (11.01.2006 - 19.01.2007)
Ing. Ľubomír Valko (20.02.2003 - 17.03.2007)
Ladislav Perún (20.02.2003 - 17.03.2007)
Ing. Anton Novák (23.01.2003 - 24.01.2006)
Ing. Emil Pečík (23.01.2003 - 06.05.2004)
Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. (21.12.2001 - 04.03.2003)
Ing. Alena Adamová (21.12.2001 - 04.03.2003)
Ing. Alojz Glinský (21.12.2001 - 22.03.2002)
Ing. Anna Jusková (21.12.2001 - 04.03.2003)
Ing. Dušan Leskovjanský (21.12.2001 - 04.03.2003)
Ing. Imrich Fülöp (21.12.2001 - 04.03.2003)
Ing. Jaroslav Michalco (21.12.2001 - 04.03.2003)
Ing. Ľudovít Mydlo (21.12.2001 - 17.03.2007)
Martin Ondko (21.12.2001 - 04.03.2003)
Mgr. Bohuslav Brendza (21.12.2001 - 22.03.2002)
MVDr. Igor Pribula (21.12.2001 - 04.03.2003)

Predseda predstavenstva:
Karl Kraus
Thomas Jan Hejcman (01.01.2012 - 01.04.2014)
Roman Šipoš, MBA (16.12.2016 - 17.03.2017)
Ing. Vladimír Dolný (12.09.2014 - 16.12.2016)
Ing. Vladimír Dolný (01.07.2012 - 12.09.2014)
Ing. Vladimír Dolný
Ing. Rudolf Nikerle (01.08.2011 - 01.07.2012)
Norbert Schürmann (01.08.2011 - 01.01.2012)

Členovia predstavenstva:
Diana Custodis
Thomas Jan Hejcman
Roman Šipoš, MBA
Ing. Vladimír Dolný
Ing. Alena Rozsypalová

Bývalí členovia Predstavenstva:
Diana Custodis (01.08.2011 - 01.08.2017)
Roman Šipoš, MBA (12.09.2014 - 16.12.2016)
Ing. Radoslav Haluška (01.09.2012 - 01.04.2014)
Ing. Radoslav Haluška (01.09.2008 - 01.08.2011)
Ing. Radoslav Haluška (01.08.2011 - 01.09.2012)
Ing. Vladimír Dolný (12.09.2014 - 17.03.2017)
Ing. Ángel Díaz Pino (01.08.2011 - 12.09.2014)
Ing. Ángel Díaz Pino (09.12.2010 - 01.08.2011)
Ing. Rudolf Nikerle (09.12.2010 - 01.08.2011)
Norbert Schürmann (01.07.2006 - 01.08.2011)
Carl-Ernst Giesting (04.03.2003 - 01.07.2006)
Dr. Frank Kreuzer (28.04.2004 - 01.04.2006)
Dr. Frank Kreuzer (04.03.2003 - 28.04.2004)
Dr. Peter Birkner (23.12.2004 - 01.09.2008)
Ing. Gabriel Homolya (21.12.2001 - 04.03.2003)
Ing. Jozef Böjtös (21.12.2001 - 04.03.2003)
Ing. Ľubomír Šarník (21.12.2001 - 04.03.2003)
Ing. Martin Mikláš (01.04.2006 - 14.02.2007)
Ing. Pavol Fandl (19.01.2007 - 09.12.2010)
Ing. Peter Koval (06.05.2004 - 19.01.2007)
Ing. Peter Oravský (06.05.2004 - 24.01.2006)
Ing. Roman Šipoš (19.01.2007 - 24.07.2010)
Ing. Slavomír Brudňák (21.12.2001 - 06.05.2004)
Ing. Valentín Stanislav (04.03.2003 - 06.05.2004)
Ing. Vladimír Roják (21.12.2001 - 04.03.2003)
Ing. Vojtech Kusý (04.03.2003 - 23.12.2004)
Mgr. Martin Mikláš (14.02.2007 - 01.08.2011)
Mgr. Stanislav Zicho (24.01.2006 - 19.01.2007)

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..