Službyt Nitra, s.r.o.

 

Názov:

Službyt Nitra, s.r.o.

Sídlo:

Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

Verejný podiel:

100%

Vlastník:

Mesto Nitra

E-mail na infožiadosti:

sekretariat@sluzbyt-nitra.sk

Telefón:

0376922109

Mesačný plat riaditeľa za rok 2014:

nad 2000 € (presnú výšku platu žiadali nezverejniť)
* Platy uvádzame bez odmien za prípadné súčasné pôsobenie riaditeľa v predstavenstve.

Odmena pre zástupcu v predstavenstve:

nemajú predstavenstvo

Odmena pre zástupcu v dozornej rade:

508,98 € (priemerná mesačná)

Sponzoring, dary a dotácie za rok:

neudelili finančnú podporu

Darované 2% z daní za rok:

368,76 € (2013)

Kontakt pre verejnosť:

http://www.sluzbyt-nitra.sk/menus/view/k ontakt

Počet zamestnancov (2012):

68

Priemerná mzda (2012):

856Náklady a výnosyČlen Dozornej rady:
MUDr. Jozef Marko
František Hollý
Štefan Klačko

Bývalí členovia Dozornej rady:
Štefan Klačko (08.02.2007 - 01.03.2015)
Ing. Miroslav Mikulášik (04.08.1999 - 25.06.2002)
Doc. Ing. Anton Kretter, PhD. (14.02.2011 - 01.03.2015)
Bc. Renáta Kolenčíková (08.02.2007 - 01.03.2015)
Eva Hlaváčová (12.03.2003 - 15.04.2011)
Ing. Juraj Brestovský (15.10.2002 - 28.06.2004)
Doc. Ing. Ján Gallo, CSc. (24.04.2001 - 28.06.2004)
Ing. Lýdia Forrová (24.04.2001 - 15.04.2011)
PhDr. Miloš Bača (19.04.2000 - 28.06.2004)
Ing. Alfréd Kotek (02.02.1996 - 04.08.1999)
Ing. František Baláž (04.08.1999 - 15.04.2011)
Ing. Jozef Bisták (04.08.1999 - 31.03.2007)
Ing. Ladislav Jambor (02.02.1996 - 04.08.1999)
Ing. Ľubomír Fraňo (02.02.1996 - 31.03.2007)
Ing. Miloš Dovičovič (04.08.1999 - 28.06.2004)
Ing. Vojtech Demeš (04.08.1999 - 25.06.2002)
Ivan Gavalovič, dpt. (04.08.1999 - 28.06.2004)
JUDr. Jozef Hanák (02.02.1996 - 04.08.1999)
Mária Kazíková (02.02.1996 - 14.05.1999)
Rudolf Kollár (02.02.1996 - 04.08.1999)
Štefan Kubovčík (02.02.1996 - 04.08.1999)

Iný vrcholový manažment:
MESTO NITRA
Mgr. Renáta Kolenčíková (01.03.2015 - 01.11.2016)
Mgr. Renáta Kolenčíková
MUDr. Jozef Marko
František Hollý
Ing. Pavol Bielik
Ing. Pavol Bielik
Ing. Pavol Bielik (15.07.2017 - 03.10.2017)
Štefan Klačko
Štefan Klačko
Doc. Ing. Anton Kretter, CSc. (04.08.1999 - 25.06.2002)
Ing. Eva Šimoňáková (29.12.1993 - 02.02.1996)
Ing. Ivan Hrdý (05.10.1994 - 04.08.1999)
Ing. Jozef Krázel (25.06.2002 - 28.06.2004)
Ing. Jozef Ondrejka (25.06.2002 - 28.06.2004)
Ing. Juraj Hanák (02.02.1996 - 04.08.1999)
Ing. Marián Ivančík (04.08.1999 - 25.06.2002)
Ing. Pavol Bielik (28.06.2004 - 21.12.2015)
Štefan Štefek (24.10.2006 - 01.03.2015)
Tibor Glenda (28.06.2004 - 24.10.2006)
MESTO NITRA (14.08.2009 - 01.03.2015)
MESTO NITRA (22.07.2004 - 14.08.2009)
MESTO NITRA (14.05.1999 - 22.07.2004)
MESTO NITRA (29.12.1993 - 14.05.1999)
Pavel Varga (15.07.2017 - 03.10.2017)
Pavel Varga
Pavel Varga
JUDr. Daniela Kováčová (15.07.2017 - 03.10.2017)
JUDr. Daniela Kováčová (15.07.2017 - 07.09.2017)
JUDr. Daniela Kováčová
JUDr. Jana Jánošková
Ing. Pavol Bielik
Pavel Varga

Odmeny a schémy odstupného, aktuálne výkonostné kritériá:
Odmeny a odstupné sú udeľované na základe Kolektívnej zmluvy uzatvorenej medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku, ktorého členom je aj SLUŽBYT NITRA, s.r.o..

Počet zamestnancovPriemerná mzdaNefinančné údaje

VýnosyZiskPrevádzkový ziskPrevádzkové výsledky

DotácieĎalšie finančné údaje


Ďalšie údaje k firme

Najnovšie obstarávania z tender.sme.sk

  • Odberateľ:
    Dodávateľ:
    Cena:
    Zmluva:
  • Načítava sa..